De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

België moet het voortouw nemen in de Palestijnse zaak.

dinsdag 20 september 2011 15:27
Spread the love

Waarschijnlijk vrijdag zal in de VN gestemd worden over de aanvaarding van een onafhankelijke Palestijnse staat als VN-lid.
De vereniging Avaaz die een petitie lanceerde voor de erkenning door de VN van Palestina als staat, heeft op dit ogenblik reeds meer dan 1.051.000 handtekeningen verzameld en elke seconde komen er nieuwe bij.
(http://www.avaaz.org/nl/independence_for_palestine_en/?cl=1279699356&v=10367)
Ook vele politici en allerlei groeperingen proberen de leiders van de Europese en andere landen te overtuigen van het belang en van de rechtvaardigheid om Palestina te erkennen als staat.
Israël en de VN zijn nog steeds fel gekant tegen de erkenning.
Hun argument dat de erkenning en de oplossing van het conflict er moet komen door overleg en niet door een stemming in de VN is hypocriet en vernederend voor het Palestijnse volk.
Uiteraard zou een oplossing door overleg beter zijn. Daarvoor zijn wel twee partijen nodig. Israël heeft alle akkoorden en internationale regels steeds aan zijn laars gelapt. Israël heeft meermaals ongeziene toegevingen van Palestijnen afgewezen. Tientallen resoluties van de VN, over stopzetting van de bezetting, stopzetting van de bouw van nederzettingen op Palestijns gebied, afbraak van de muur en zovele anderen, legt Israël naast zich neer terwijl de internationale gemeenschap dit laat gebeuren. Begrijpelijk dat het Palestijnse volk wanhopig is.
Zoals gebruikelijk is de EU grondig verdeeld over dit probleem.
Het wordt nochtans hoog tijd dat België zijn verantwoordelijkheid neemt en in de VN stemt voor de erkenning van Palestina als staat.
Het is niet genoeg dat Palestina als staat wordt erkend, de internationale gemeenschap moet Israël verplichten de resoluties van de VN na te leven. Ook daar moeten de Europese landen voor pleiten en België moet daar een voortrekkersrol in vervullen.
Voormelde resoluties gaan dan niet alleen over de stopzetting van de bezetting van Palestina. Ze gaan ook over de terugkeer van de meer dan 5 miljoen vluchtelingen die buiten Palestina leven, over de rechten van de Palestijnen die in Israël leven en over de zelfbeschikking van het Palestijnse volk. De erkenning als staat mag niet alleen symbolisch zijn! De Palestijnen moeten zelf kunnen beschikken over hun land, het water, het luchtruim, de havens en over alle materies zoals elk ander land. Dit kan en moet zonder enige vorm van bezetting door Israël.
Hoe kunnen politici uit de ganse wereld nog langer dulden dat het Palestijnse volk tientallen jaren wordt bezet en onderdrukt en dat Israël het internationaal recht dagelijks mag overtreden. Dit is een schrijnend onrecht. Het leed dat daardoor aan de Palestijnse bevolking wordt veroorzaakt, is enorm.
Laat ons hopen dat de ogen en het hart van de politieke leiders eindelijk open gaan en ze de rechtvaardige verlangens van de Palestijnen inwilligen. Hopelijk worden die voor de zoveelste keer niet gesmoord door het eigenbelang van bepaalde individuen en door het geopolitiek, militair, economisch en politiek belang van bepaalde landen.. 

Pol Van Camp
20 sept 2011

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!