De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tim V

België moet dringend werk maken van toegankelijkheid voor iedereen

dinsdag 9 mei 2023 10:25
Spread the love

“Geachte De Croo, beste regering

Het is tijd dat we de harde waarheid onder ogen zien: de Belgische overheid heeft gefaald op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een beperking, ouderen, mensen met verwondingen, jonge ouders met kinderwagens, etc. Het is een schokkende realiteit dat onze samenleving nog steeds niet in staat is om te voorzien in de behoeften van deze groepen.

Het is beschamend dat we in een land leven waar openbaar vervoer nog steeds ontoegankelijk is voor mensen met een handicap. Te veel treinstations hebben bijvoorbeeld nog steeds geen toegankelijke ingangen en liften die niet werken. Dit is onacceptabel en we moeten eisen dat er snel verandering komt.

Maar het probleem gaat verder dan alleen het openbaar vervoer. Toegang tot openbare gebouwen is een ander groot probleem. Oudere gebouwen hebben vaak geen hellingen of liften om mensen met een handicap binnen te laten. Dit is niet alleen onpraktisch, maar ook ronduit vernederend.

En laten we niet vergeten dat jonge ouders met kinderwagens ook vaak worden genegeerd. Veel trottoirs en voetpaden zijn simpelweg niet breed genoeg om met gemak een kinderwagen te manoeuvreren, of er zijn trappen zonder opties om een helling te nemen. Dit is een ernstig probleem dat niet langer genegeerd kan worden.

Het is duidelijk dat België een grote stap vooruit moet zetten op het gebied van toegankelijkheid voor iedereen. Het is tijd om te investeren in verbeteringen en te streven naar een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt.

Een wet zoals de Equality Act in het Verenigd Koninkrijk zou hierbij een cruciale rol kunnen spelen. Deze wet vereist dat organisaties en instellingen zorgen voor gelijke toegang en gelijke behandeling van mensen met een handicap, zoals toegankelijke taxi’s (dan kunnen we meteen ook Uber toelaten en alsook gewone – toegankelijke – taxi’s behouden en een nieuwe sector creëren), treinen met toegankelijke deuren/ingangen voor fietsen en rolstoelgebruikers, toegankelijke vlakke stroken op wegen met kasseistenen., etc.

België moet een soortgelijke wet aannemen en deze serieus handhaven.

Daarnaast is er een duidelijke behoefte aan vertegenwoordiging van mensen met een handicap in onze overheid, beleidsorganen en medialandschap zoals William Boeva heeft aangekaart. Het is belangrijk dat deze gemeenschap wordt gehoord en hun perspectief wordt meegenomen bij beslissingen die van invloed zijn op hun dagelijks leven.

Maar hoe kunnen we verwachten dat mensen met een handicap vertegenwoordigd worden als ze niet eens in staat zijn om op een zelfstandige en normale manier toegang te krijgen tot de gebouwen waar deze beslissingen worden genomen? Of als ze niet eens in staat zijn om met openbaar vervoer te reizen met naar de plaatsen waar hun vertegenwoordigers werken?

Bovendien zouden de economische stimulansen op zichzelf al een goede reden moeten zijn om een dergelijke wetgeving in te voeren. Het verbeteren van toegankelijkheid voor mensen met een beperking kan leiden tot een grotere klantenkring, een positieve reputatie voor bedrijven en openbare diensten, en een betere werkgelegenheid en economische groei in het algemeen.

Daarnaast kan een inclusieve samenleving bijdragen aan de ontwikkeling van de economie door het verbeteren van gezondheid en het verminderen van ziektekosten gerelateerd aan voorkombare verwondingen en ziektes die het gevolg kunnen zijn van ontoegankelijke omgevingen. Bovendien kunnen mensen met een beperking met hun unieke vaardigheden en talenten een waardevolle bijdrage leveren aan de economie en de maatschappij als geheel.

Kortom, het implementeren van toegankelijkheidsmaatregelen voor mensen met een beperking is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid en gelijke kansen, maar ook een belangrijke stap naar een gezondere, inclusievere en economisch bloeiende samenleving.

Dus, geachte heer De Croo, als simpele test zou ik u willen uitnodigen om uzelf eens te verplaatsen in een rolstoel en van Brakel naar Brussel te reizen om te gaan werken.

Ik geef nog graag mee als tip dat u minstens 24u op voorhand moet bellen en reserveren om wat hulp te kunnen krijgen bij de NMBS.

Veel succes! Ik kijk al uit naar het resultaat.”

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!