De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

België evolueert van een democratie naar een corpocratie.

België evolueert van een democratie naar een corpocratie.

zondag 19 februari 2017 18:24
Spread the love

Deze regering is nog maar 2 jaar aan de macht maar toch is Bart de Wever, die de echte eerste Minister is van zowel Vlaanderen als België, er in geslaagd heel wat democratische verworvenheden in het beste geval op de helling te zetten maar dikwijls gewoon op de vuilnisbelt te gooien.

Het laatste wapenfeit is de afschaffing van het beroepsgeheim waardoor hulpverleners collaborateurs worden. Dat woord klinkt De Wever natuurlijk als muziek in de oren maar dat is bij velen nog niet zo. Door deze ondemocratische wet worden hulpverleners verplicht ‘een vermoeden van radicalisering’ bij klanten te melden aan de overheid. Veel vager kan niet en zet de deur open voor racisme, afrekeningen, willekeur en meer van dat fraais. Hiermee schuiven we op naar een stille dictatuur waar elke mening die afwijkt van die van Bart De Wever per definitie verdacht is. Dit terwijl deze regering rustig verder doet met het bombarderen van Syrië. Daarbij wordt België beschuldigd van zware mensenrechtenschendingen maar doordat de hele operatie voor het Belgische publiek geheim gehouden wordt (weeral ondemocratisch), is controle hierop vrijwel onmogelijk.

Persoonlijk vindt ik dat Bart De Wever en zijn marionettenregering de laatste maanden zelf uitermate radicaliseert. Is er een instantie waar ik dit kan melden aub? Oei, nu ben ik allicht zelf een radicaal en zal wel in de gaten gehouden worden.

Een andere ondemocratische maatregel die deze rechtse regering heeft genomen is de installatie van een apartheidsregime in België. Burgers van België zonder de Belgische nationaliteit kunnen voortaan op basis van vermoedens van een strafbaar feit het land worden uitgezet zelfs als ze hier zijn geboren. Het vermoeden van onschuld, de hoeksteen van een democratische rechtsstaat, wordt hier onderuit gehaald. Voor Bart De Wever, Gwendolyn Rutten, Louis Michel en Kris Peeters is iedereen gelijk voor de wet maar is de ene al wat gelijker dan de andere. Vooral de blanken zijn dan wat gelijker.

Denkt Bart De Wever hiermee het terrorisme te bestrijden? Verre van. De Wever weet zeer goed dat dit soort wetgeving alleen maar de radicalisering in de hand werkt. De Wever wil enkel de aandacht afleiden van waarmee hij werkelijk bezig is nl. België omvormen van een democratie naar een corpocratie waarin de grote kapitaalkrachtige bedrijven de spelregels bepalen en het volk niet meer is dan dom kiesvee dat om de zoveel jaar een bolletje mag kleuren om de democratische schijn hoog te houden.

Het begon enkele jaren geleden toen De Wever bekende dat zijn echte baas VOKA is en niet de kiezer. Dat beleid heeft hij consequent doorgevoerd en is nu op iedereen van toepassing. De laatste jaren werden miljarden belastinggeld en sociaal zekerheidsgeld overgeheveld naar het patronaat zonder dat daar iets tegenover stond en staat. Zo werden de waterfactuur, de gasfactuur, de elektriciteitsfactuur enz. omgevormd tot nieuwe aanslagbiljetten waardoor de Belg meedogenloos wordt uitgeperst tot meerdere eer en glorie van het VOKA-profitariaat.

In ruil daarvoor mogen de politieke mandatarissen ongegeneerd graaien uit de ruiven van de overheid en de private bedrijven. En dit geheel legaal want het zijn de graaiers zelf die deze corruptie legaliseren zodat hen juridisch niks kan verweten worden. Zo kreeg Verhofstadt een restauratiepremie van € 327.784,00 voor zijn Gentse stulpje, € 130.500,00 voor 4 vergaderingen als lid van de Raad van Bestuur van Sofina etc. Ook Karel de Gucht graait vrolijk mee. Dit om maar te zeggen dan niet alleen de NVA bevolkt is met graaiers alhoewel Sigfried Bracke door zijn gegraai wel meer verdiend dan Angela Merkel. Niks aan de hand zegt Bart De Wever want als mensen daar hard voor werken mag daar ook wel “iets” tegenover staan. Daarmee spuwt De Wever Jan met de Pet vrolijk in het gezicht. Sommige NVA’ers hebben 40 jobs en graaien zo honderdduizenden euro’s binnen terwijl diezelfde mensen onze index afnemen, een loonstop instellen, de accijnzen verhogen, honderdduizenden Belgen in de armoede duwen, de werkzoekenden koeioneren en de zieken schofferen. Daarmee heeft deze regering bewezen dat ze zowel waardeloos als waardenloos is. Maar voor Bart De Wever is dit niet meer dan het uitvoeren van zijn verborgen agenda. Eens verkozen heeft hij immers al zijn nationalistische programmapunten opgeborgen en heeft hij zijn verborgen agenda uitgevoerd nl. van België een corpocratie maken en daar is hij wonderwel in gelukt. Jammer dat partijen die vrijheid hoog in het vaandel dragen zoals de VLD en anderen die beweren midden de mensen te staan zoals de CD&V zich razendsnel bekeerd hebben tot de corpocratie en zelf lustig meegraaien.

Deze regering is niet meer dan Trumpisme avant la lettre.

take down
the paywall
steun ons nu!