De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

België en Covid19: Slechtste van de klas wil cijfers kunstmatig opsmukken

België en Covid19: Slechtste van de klas wil cijfers kunstmatig opsmukken

zaterdag 18 april 2020 14:49
Spread the love

De Belgische ministers van volksgezondheid willen de telmethode van het aantal covid19-doden wijzigen. De telmethode zou ervoor zorgen dat België te slecht uit de statistieken zou komen in vergelijking met andere getroffen landen. De Belgische telmethode in de rusthuizen calculeert tot nu toe immers alle doden die “vermoedelijk” – op basis van symptomen – door het corona virus stierven, in plaats van enkel de gevallen bevestigd op basis van een test. De ministers gaan er, wellicht correct, van uit dat een deel van die vermoedelijke doden uiteindelijk geen covid-19 zouden hebben. Uit onderzoek in de rusthuizen bleek immers dat slechts de helft van de bewoners met covid-19 symptomen ook effectief besmet was.

Mortaliteit Sciensano

MAAR! Dat wil niet zeggen dat de cijfers daardoor correcter worden. Uit het epidemiologisch rapport van Sciensano blijkt immers reeds een stelselmatige onderraportering van het aantal vermoedelijke coronadoden. Uit een statistische vergelijking met het gemiddelde aantal doden dat normaal hoort te vallen, blijkt immers een serieuze onderrapportering. Een voorbeeld: In de week tussen 30 maart en 5 april vielen in België 3918 doden – alle oorzaken incluis. Normaal vallen over dezelfde periode 2218 doden. Dat betekent dat er een oversterfte is van 1700 doden, die wellicht enkel te verklaren zijn door covid19 – tenzij er een andere vooralsnog onbekende, nieuwe, doodsoorzaak in omloop zou zijn. In diezelfde week rapporteerde de regering 934 officiële coronadoden. In die 934 zitten ook alle “vermoedelijke” doden uit de rusthuizen. Dat betekent dat de regeringscijfers slechts 934 van de 1700, of 55% effectief rapporteert. De reële cijfers liggen dus een pak hoger – máár de regering wil dit niet corrigeren, integendeel, het wil de onder-rapportering opdrijven, omdat de huidige cijfers reeds een enorme blamage zijn. Men zou kunnen aanhalen dat het in andere landen nog erger is, en dat in werkelijkheid ook hun cijfers met onderrapportering te maken hebben. Ik heb zelf enkel nagerekend voor Portugal – waar ik de gegevens wekelijks opvolg. Het land heeft ongeveer evenveel inwoners, en hoewel het een oudere bevolking heeft, toch een veel lagere besmettingsgraad. Uit de vergelijking tussen beide landen blijkt het tegendeel, ondanks de oorspronkelijke klachten tegenover het tekort aan tests in Portugal: In de week van 6 april tot 13 april was er bijvoorbeeld een oversterfte was van 382, het ministerie van gezondheid rapporteerde in diezelfde week 224 doden gerapporteerd, wat overeenkomt met 59%. Portugal had in die week dus een onderraportering van 41%, terwijl België in de week van 30 maart tot 5 april er een had van 45%.

Met 471 doden per miljoen inwoners, is België de absolute wereldwijde koploper wat betreft de covid19 epidemie. Niet Wuhan, noch Bergamo, maar België is de ground zero van deze epidemie. Ook al werd de maximale bedcapaciteit van de ziekenhuizen hier niet bereikt, en moet het leger hier geen doodskisten ophalen; België doet het volgens de officiële cijfers een pak slechter dan Italië, Spanje of Frankrijk. Het lijkt er ook niet op dat dat snel zal veranderen want de verschillen stijgen. Terwijl de dagelijkse groei van het aantal doden in Italië en Spanje is afgevlakt tot respectievelijk 2,5% en 3,4%, stijgt het aantal doden in België nog met 5,9%.

De oorzaak lijkt gemakkelijk af te leiden wanneer we de cijfers van het aantal besmettingen in de rustoorden onder de loep nemen. Uit de testen blijkt dat 20 procent van de bewoners actief besmet is met het virus, onder het personeel is het dat 13% – in Vlaanderen zelfs 16%. Dit gaat om de actuele besmettingsgraad, en houdt dus geen rekening met het percentage bewoners dat reeds besmet werd in het verleden en ondertussen reeds genas. Het zou mij niet verbazen – dat wanneer we anti-lichaam testen uitvoeren – zal blijken dat 40% tot de helft van de bejaarde bewoners effectief besmet is geweest met covid19. De regering heeft dus, door tekort aan middelen, personeel en voorbereiding in de rusthuizen, een Johnson-gewijze ongecontroleerde herd-imuniteits-strategie op de meest kwetsbare doelgroep – de rusthuisbewoners – mogelijk gemaakt. Binnen een paar weken zal op die manier het sterfte-cijfer automatisch afnemen simpelweg omdat alle kwetsbaren overleden zijn. Het drama is reeds gebeurd, de sterftecijfers in april zullen wellicht dubbel zo hoog zijn als normaal. Maar de regering wil haar gezicht redden door de statistieken aan te passen.

 

Bronnen:

Epidemiologisch rapport Sciensano

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/Epi%20update_NL/COVID-19_Weekly%20report_20200416%20-%20NL.pdf

Ministerie van Gezondheid Portugal
https://evm.min-saude.pt/#shiny-tab-q_total

International statistieken

https://www.worldometers.info/

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!