De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BELGIE  als eenheid tussen alle bevolkingsgroepen ,…

BELGIE als eenheid tussen alle bevolkingsgroepen ,…

donderdag 10 juli 2014 16:13
Spread the love

DeWereldMorgen.be

We hebben ons verheugd, naar de samenwerking, van ONZE BELGISCHE AMBASSADEURS, die hebben bewezen, dat samenwerken, tussen, de moslims ( Fellaini, Chadli, Moussa Démbele, enz) en tussen de Vlamingen en walen  en tussen, onze donkere  landgenoten, ( Lukaku, Origi, Benteke; die spijtig geblesseerd was), er was een positivisme, een wederzijds begrip, een meer verdraagzaamheids ” flow”, in Vlaanderen en Belgie tussen alle rassen, en geloofsovertuigingen, een moment dat we als “nieuwe” Belgen, Vlamingen,Walen, moeten koesteren, en vooral een nieuwe uitdaging, om elkaar te respecteren, en niet kijken naar onze verschillen, maar naar onze gelijkenissen, …

We willen een land, waar iedereen zich kan ontplooien, en zich thuis voelt, en zo een positieve bijdrage kan leveren, op elk domein  van onze  Belgische   maatschappij, een quota die bij wet wordt opgelegd, voor de parastatalen, de lagere overheid, de hoger overheid, om zo een weerspiegeling van de maatschappij  te zijn, …

We willen ook dat politici zich niet onaantastbaar voelen door hun politieke onschendbaarheid,en zoals elke belastingbetaler worden vervolgd in onze rechtstaat ; om  zonder gevolgen verdeeldheid en rassenhaat  te zaaien, en zo de cohesie tussen de gemeenschappen, moedwillig te vernietigen, …

Ook is er dringend een mentaliteitswijziging nodig, om de “nieuw” Belgen, niet als iets tijdelijk te zien ( gastarbeiders),

 en door ze  als een “vreemdelingenprobleem”te zien of catalogeren,…door die invalshoek als”probleem” te benaderen als vreemdeling, is de negatieve beeldvorming een hardnekkig feit, die bij vele Vlamingen, als  waarheid wordt gezien, en zo de cohesie, die al broos is, in gevaar brengt,

en meer samenwerking en wederzijds vertrouwen in alle gelederen van onze mattschappij,…

Dat sommige politci een statement maken, door te zeggen, dat ze niet naar het  WK voetbal , hebben gezien, als Belgie speelde, is een duidelijke afwijzing van onze Multi-culturele samenwerking,en vooal een minachting en afwijzing ….

Als politici moeten ze deze samenleving leefbaar maken, en de Multi -culturaliteit omhelzen, omdat er geen weg terug is, …we blijven hier en zullen ons in het mate van mogelijk proberen te ontplooien, en ons een  positie verschaffen, in de maatschappelijke ladder,…

Wij als nieuwe Belgen, moeten dromen, van meer dan onze ouders al verwezenlijkt hebben, een carriere als architekt, of bouwkundige ingenieur, of cardioloog ,enz,…

We moeten niet tevreden zijn , met de gemakelijkheidsoplossing, door ambitieloos of nutteloos door het leven te gaan, en tevreden zijn met een aalmoes van de overheid bijvoorbeeld, die zelfs de huur en vaste kosten  niet dekt,…

Gewoon verder studeren, en vooral U niet te laten  te ontmoedigen, door negatieve krachten, zoals uitsluiting en haat en racisme, …

Vertrouwen hebben als moslims , in de Belgische instuten, in de rechterlijke , wetgevende, en de uitvoerende macht ( politie, enz)

Het radicalisme afzweren, bekampen, en veroordelen, en in harmonie leven met alle bevolkingsgroepen, ook met onze Joodse landgenoten, en hen niet verantwoordelijk te stellen, wat er in Gaza gebeurd, bijv, enz,…

We zitten midden in de Heilige Ramadan, en we moeten goede daden verrichten, en vrede prediken, …

Als we toch als moslim een voorbeeld moeten volgen, dan is  voor de moslims het beste voorbeeld en  voor de mensheid, dan is het de profeet Mohammed ( vrede zij met Hem)

Het Document van Medina, een verdrag tussen Mohammed en de inwoners van Medina, waaronder ook joden waren. Enkele citaten daaruit:

De joden die ons volgen genieten dezelfde hulp en ondersteuning als de gelovigen. Hun mag geen onrecht aangedaan worden en [geen vijand] mag tegen hen geholpen worden.

De joden van de stam ?Awf zijn één gemeenschap (umma) met de gelovigen.

De joden van de stam ?Awf, zowel hun cliënten als zij zelf, hebben dezelfde rechten en plichten als de partijen van dit document […].

dit is waar het om draait , een vredelievende boodschap en cohesie tussen alle bevolkingsgroepen, …

RMM

Reborn Muslim Movement

take down
the paywall
steun ons nu!