De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Beklagenswaardige vluchteling die momenteel verdrinkt op zee,

Beklagenswaardige vluchteling die momenteel verdrinkt op zee,

dinsdag 9 juli 2019 22:25
Spread the love

Met dit schrijven wil ik protest aantekenen tegen de hypocriete en misdadige houding van onze leiders in Europa. Terwijl jij in ademnood reikt naar een reddingsboei strooien populistische partijen en donkerbruin gedachtegoed zand in de ogen van de Europese bevolking door het migratieprobleem – waar het westen mee voor verantwoordelijk is door het conflict waarvoor jij op de vlucht bent in stand te houden via wapenleveringen aan de strijdende partijen – buiten proportie op te blazen.

Terwijl jij en honderden met jou, spartelend kopje onder gaan, leiden de verkozenen des volks zo de aandacht af bij de gewone man van de hoge lonen, dotaties, bonussen en afscheidspremies waarmee ze zichzelf verrijken, de corruptieschandalen, de stille akkoordjes die ze sluiten met de echte heersers der aarde – de miljardenbedrijven – en bouwen de moeizaam verworven rechten en voordelen van de burgerbevolking in versneld tempo af.

Het spijt me, compleet in de steek gelaten ongelukkige, maar deze politieke marginalen zijn er de laatste jaren in geslaagd het roer over te nemen en al wie je de hand reikt te criminaliseren en te demoniseren. Zelfs al ben je nog een kind, jou uit het water redden is vandaag een misdaad geworden, op je uitgehongerde lijf te eten geven, staat er straf.

Ontmenselijkte vluchteling, men beweert dat de bevolking gekozen heeft voor dit beleid omdat zij verandering willen, dat zij een signaal wilden geven, maar ik kan dit niet geloven. De kiezer werd belogen en bedrogen. Ik weet wel dat jij geen keuze hebt of had, maar wie kiest hier nu, in een welvaartsstaat, als het slecht gaat voor nog slechter?

Geachte vluchteling, jij die zoveel te bieden had maar geen kansen kreeg in deze wereld, ik schaam me en ik weet dat je er vet mee bent maar mijn hart bloedt om wat je moest doorstaan, doorstaat, doorstaan moet, elke dag. Ik zie je foto in de krant en ik begrijp er niets van. Staat er geen straf meer op nalatigheid, op het niet helpen van een mens in nood? Elke Europese regering die laat begaan en nu niet ingrijpt is medeplichtig aan je dood.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!