De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bekladding huis IND chef door Kwade Kwasten ivm uitzetbeleid tegen vluchtelingen/Reactie op distantiering door ”Pacifisten tegen Rare Kwasten”

Bekladding huis IND chef door Kwade Kwasten ivm uitzetbeleid tegen vluchtelingen/Reactie op distantiering door ”Pacifisten tegen Rare Kwasten”

vrijdag 7 juni 2013 05:13
Spread the love

  BEKLADDING HUIS IND CHEF DOOR KWADE KWASTEN/OVER BETROKKEN BURGERS EN DEREALITEIT VAN HET REPRESSIEVE ASIELBELEID Zie ook http://www.astridessed.nl/bekladding-huis-ind-chef-door-actiegroep-kwade-kwastenbetrokken-burgers-en-de-realiteit-van-het-repressieve-asielbeleid/   Geachte Redactie en lezers, Zoals u wellicht zult weten is op zondag 2 juni anno Domini 2013door een actiegroep, die zich ”De Kwade Kwasten” noemt,het huis van IND [Immigratie en Naturalisatiedienst]chef R van Lint met verf beklad [1] Op de muur stond de tekst te lezen ”IND=MOORD” [2] en in eenOpen brief aan van Lint stond het volgende te lezen [3]: ”Hedenmorgen, zondag 2 juni 2013, heeft u de voordeur en gevel van uw woning aan Apollolaan 11 Leiden roodbeschilderd aangetroffen.

Wij, de Kwade Kwasten hebben een bericht voor u achtergelaten: “IND=moord”
Het is gedaan met uw rust zolang als u de directeur blijft van de dienst IND die verantwoordelijk is voor de afwijzing en opsluiting en deportatie van immigranten! Zegt uw medewerking op voor u de geschiedenis ingaat als een der hoofdverantwoordelijken voor de dood van velen! Laat het uw bazen, de politiek, en uw opvolgers en ondergeschikten duidelijk zijn dat uw aller misdaden niet onopgemerkt blijft! Zo lang als dat documenten heersen over levens, zal de aanval worden voortgezet!

Voor de vrijheid!

De Kwade Kwasten”

Vrij snel daarop kwamen reacties op de actie, zowel positieve vano.a. Joke Kaviaar [4], Peter Storm [5] en Doorbraak [6] , als, hoe kan het ook anders,negatieve van de Overheid bij monde van Staatssecretaris Teeven, die er zijn”afschuw” over uitsprak en sprak over ”een ernstige inbreuk op de persoonlijkelevenssfeer van een ambtenaar, die zijn werk doet” [7] Refereren aan een ”ambtenaar, die zijn werk doet” is niet alleen nietszeggend [het isimmers van belang welk werk en voor welke instantie ditgedaan wordt] , maar gevaarlijk, omdat het herinneringen opwekt aanambtenaren uit een niet zo ver verleden ”die ook hun werk deden”Met desastreuze gevolgen. [8] HET DODELIJKE WERK VAN  DE IND Ook de IND ambtenaren, die ”slechts hun werk doen” hebben desastreuze gevolgen veroorzaakt, wanneer een afwijzing en uitzetting de dood ten gevolge gehad heeft, zoals reeds gebeurd is. [9] Een andere instantie, doe ”slechts zijn werk doet” is de KLM, die zichberoept op zijn vervoersplicht en zo menigeen heeft helpen uitzetten naarvervolging en dood. [10]Die er niet voor terugschrikt mensen, die in hongerstaking geweest zijn [11]en intensieve zorg behoeven [12], te helpen uitzetten.[13] Dat wat de reactie van Teeven, die zelf bloed aan zijn handen heeft[zie affaire Dolmatov] betreft. [14] Een geheel andere negatieve reactie kwam uit de hoek van eenindividu/organisatie/groep [dat wordt niet duidelijk in de verklaring],die zich ”Betrokken Burgers” noemt en zich middels een schrijvendistantieert van de actie van de Kwade Kwasten. In hun reactie, ”Protesterende Pacifisten tegen Rare Kwasten” [15] trekken zij van leer tegen de Kwade Kwasten waarbij zij o.a. wijzen op de middels gezamenlijk overleg met vluchtelingengecreeerde ”leefbare situaties”,  waarvoor de Kwade Kwasten geen oog zouden hebben. Ik citeer ”Betrokken Burgers” ”Het is de ‘Kwade Kwasten’ blijkbaar ontgaan dat er juist heel erg veel moeite is gedaan om in gezamenlijk overleg met vluchtelingen, uitgeprocedeerden en betrokken burgers tot leefbare oplossingen te komen.”  Klinkklare nonsens, naar mijn mening, omdat juist de afgelopen maandenhebben aangetoond, dat het asielbeleid alleen maar repressiever is geworden. Hieronder mijn reactie op hun distantiering, maar eerst direct hieronder de tekst van de groep, die zich ”Betrokken Burgers” noemt en van wie wij,wat mij betreft, niets meer horen. Niet vanwege hun kritiek, die juist kan bijdragen aan een goede discussieover actiemiddelen,maar omdat zij het hebben bestaan, te praten over het creeeren van ”leefbare situaties” terwijl met uitgeprocedeerden nog steeds wordtgesold [16] , hongerstakers worden mishandeld [17] en uitgezet [18] en Teeven is weggekomenmet de dood van politieke vluchteling Dolmatov. [19]Een dood waarvoor hij verantwoordelijk is. [20] Er kan immers pas een leefbare situatie zijn voor vluchtelingen,wanneer zij als volwaardige mensen worden ontvangen in deNederlandse samenleving met volledige mensen en burgerrechtenals Nederlandse burgers. ”We declare our right on this earth to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.  Quote Malcolm X http://quotationsbook.com/quote/34627/#sthash.DehBcECA.x7ksQfpP.dpbs Nog steeds actueel  Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam   [1] INDIMMIGRATIE EN NATURALISATIEDIENST http://www.ind.nl/Pages/default.aspx  NOSACTIVISTEN BESMEUREN HUIS IND CHEF2 JUNI 2013 http://nos.nl/artikel/513567-activisten-besmeuren-huis-indchef.html  [2] ACTIE BIJ DIRECTEUR IND https://www.indymedia.nl/node/16230 [3]  ACTIE BIJ DIRECTEUR IND https://www.indymedia.nl/node/16230  [4] IND DIRECTEUR ROB VAN LINT ”HET GAAT OM DE CIJFERS”JOKE KAVIAAR http://www.jokekaviaar.nl/Rob_van_Lint.html  [5] TWEE, DRIE, VELE KWADE KWASTEN EN NOG VEELMEER. DAT HEBBEN WE NODIGPETER STORM http://www.ravotr.nl/2013/06/04/twee-drie-vele-kwade-kwasten-en-nog-veel-meer-dat-hebben-nodig/  [6]  DOORBRAAKKLADDEN MOET KUNNENERIC KREBBERS http://www.doorbraak.eu/?p=14915  [7] NOSACTIVISTEN BESMEUREN HUIS IND CHEF2 JUNI 2013 http://nos.nl/artikel/513567-activisten-besmeuren-huis-indchef.html  [8] ”In de loop van 1941 wordt het persoonsbewijs ingevoerd. Het persoonsbewijs wordt ontwikkeld door de Nederlandse ambtenaar Jacobus Lambertus Lentz in samenwerking met de Duitse bezetter. Geen land in Europa heeft een identiteitsbewijs dat technisch en administratief zo volmaakt is.”…………………….  ”Door het persoonsbewijs krijgen de Duitsers meer mogelijkheden om de Nederlanders te controleren, bijvoorbeeld in verband met de tewerkstelling in Duitsland en bij de jodenvervolging is het van grote betekenis. Ook de opsporing en arrestatie van verzetsmensen worden er een stuk makkelijker door.”  VERZETSMUSEUN AMSTERDAMDE TWEEDE WERELDOORLOGINVOERING PERSOONSBEWIJS http://www.verzetsmuseum.org/tweede-wereldoorlog/nl/KoninkrijkderNederlanden/Nederland,maart_1941-april_1943/persoonsbewijs  [9] VOLKSKRANTAFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN, IS DOOR TALIBAN VERMOORD23 FEBRUARI 2011 http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1851212/2011/02/23/Afghaan-die-in-2006-werd-uitgewezen-is-door-Taliban-vermoord.dhtml  [10]  KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHEVLUCHTELING/REACTIE OP BRIEF KLMASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-somalische-vluchtelingreactie-op-brief-klm-2/  [11]  DEPORTATIEVERZETDE DEPORTATIE VAN GHAFURI: VELE VUILE HANDEN OP EENBUIK http://deportatieverzet.nl/de-deportatie-van-ghafuri-vele-vuile-handen-op-een-buik/  [12] JOHANNES WIERSTICHTINGHET BELANG VAN GOEDE NAZORG NA EEN HONGER EN DORSTSTAKING http://www.johannes-wier.nl/userfiles/file/Standpunt%20tav%20het%20belang%20van%20goede%20nazorg%20na%20honger-%20en%20dorststaking.pdf  [13] DEPORTATIEVERZETDE DEPORTATIE VAN GHAFURI: VELE VUILE HANDEN OP EENBUIK http://deportatieverzet.nl/de-deportatie-van-ghafuri-vele-vuile-handen-op-een-buik/  [14] HOE DE STAAT DOLMATOV DE DOOD INJOEGPETER STORM http://www.ravotr.nl/2013/04/12/hoe-de-staat-dolmatov-de-dood-joeg/  GEZOCHT: FRED TEEVEN WEGENS MOORD OP EEN RUSSISCHEACTIVISTJOKE KAVIAAR http://www.jokekaviaar.nl/Teeven_moordenaar.html  [15] PROTESTERENDE PACIFISTEN TEGEN RARE KASTENALIAS ”BETROKKEN BURGERS” https://www.indymedia.nl/node/16373  [16]  KRAKERS KRAKEN NIEUW ONDERKOMEN VOORVLUCHTKERKBEWONERS/REACTIE OP AT5ASTRID ESSED https://www.indymedia.nl/node/16373  [17] DEPORTATIEVERZETTIEN MANNEN DOKEN OP MENEER BAH EN SCHOPTEN HEM TOEN HIJ REEDS OP DE GROND LAG EN GEBOEID WAS http://deportatieverzet.nl/tien-mannen-doken-op-meneer-bah-en-schopten-hem-toen-hij-reeds-op-de-grond-lag-en-geboeid-was/  [18] DEPORTATIEVERZETDE DEPORTATIE VAN GHAFURI: VELE VUILE HANDEN OPEEN BUIK http://deportatieverzet.nl/de-deportatie-van-ghafuri-vele-vuile-handen-op-een-buik/  [19]  NOSTEEVEN OVERLEEFT DOLMATOV DEBAT18 APRIL 2013 http://nos.nl/artikel/497306-teeven-overleeft-dolmatovdebat.html  [20]  HOE DE STAAT DOLMATOV DE DOOD INJOEGPETER STORM http://www.ravotr.nl/2013/04/12/hoe-de-staat-dolmatov-de-dood-joeg/           VERKLARING ‘PROTESTERENDE PACIFISTEN TEGEN RARE KWASTEN” https://www.indymedia.nl/node/16373    

Een actiegroepje van onduidelijke signatuur dat ‘actie voert’ tegen het woonhuis van de directeur van de IND kan niet anders dan negatieve reacties teweegbrengen.

De ondersteunende los-vaste structuren van diverse, qua achtergrond zeer uiteenlopende mensen en organisaties zijn ontstaan in de afgelopen jaren waarin vluchtelingenprotesten zich kenmerkten door de vreedzame tentenkampen. Het eerste ontstond in 2011 in Ter Apel, vervolgens ook in Amsterdam aan de Notweg en aan de Haagse Koekamp.

De infame ‘klad-actie’ lijkt te zijn uitgevoerd door een piepklein groepje mensen dat blijkbaar niets heeft begrepen van wat er in het laatste jaar is opgebouwd rond asielzoekers en uitgeprocedeerden.

Het is de ‘Kwade Kwasten’ blijkbaar ontgaan dat er juist heel erg veel moeite is gedaan om in gezamenlijk overleg met vluchtelingen, uitgeprocedeerden en betrokken burgers tot leefbare oplossingen te komen. Dat overleg en die gezamenlijkheid is uiterst cruciaal gebleken in de opbouw van betrokkenheid en solidariteit en het creëren van – vooralsnog tijdelijke – oplossingen. Het democratisch gehalte van de Kwade Kwasten blijft daarbij ver achter (minstens een paar decennia; ongeveer sinds november ’91) en is daarmee te bezien als nogal primitief.

Betrokken Burgers

  MIJN REACTIE OP ”PROTESTERENDE PACIFISTEN TEGEN RARE KWASTEN” https://www.indymedia.nl/node/16374 

BETROKKEN BURGERS/DE REALITEIT VAN HET REPRESSIEVE ASIELBELEID

Geachte Redactie en lezers,

Even los van de actie van de ”Kwade Kwasten” het volgende: In de eerste plaats vind ik de reactie van de zogn ”Betrokken Burgers” zwak, omdat er nergens een naam/organisatie vermeld wordt

Nu naar de inhoud:

Betrokken burgers schrijft

”Het is de ‘Kwade Kwasten’ blijkbaar ontgaan dat er juist heel erg veel moeite is gedaan om in gezamenlijk overleg met vluchtelingen, uitgeprocedeerden en betrokken burgers tot leefbare oplossingen te komen. Dat overleg en die gezamenlijkheid is uiterst cruciaal gebleken in de opbouw van betrokkenheid en solidariteit en het creëren van – vooralsnog tijdelijke – oplossingen.”

Los van de werkelijke inzet in ”gezamenlijk overleg” met vluchtelingen en uitgeprocedeerden [een inzet waaraan ik twijfel in verband met ”Betrokken Burgers, maar dat is punt twee]
WAT IS ER BEREIKT AAN DE ZOGENAAMDE ”LEEFBARE OPLOSSINGEN”
Wanneer daarmee bedoeld wordt ‘Druk op de Overheid” : HELEMAAL NIETS, Integendeel is het beleid alsmaar repressiever geworden

Ik noem
De be/mishandeling van honger/dorststakers in detentiecentra

Uitzetting van vluchtelingen, of ze nu in hongerstaking zijn
of niet, naar gevaarlijke en oorlogsgebieden

http://www.ekudos.nl/artikel/398114/guinee

De nog steeds rondzwervende uitgeprocedeerde asielzoekers, waarmee wordt rondgesold en de ronduit botte reactie van Teeven, ”dat je geen verblijfsvergunning krijgt door in een tentje te gaan zitten”

http://www.ekudos.nl/artikel/372925/tentenkamp_notweg_ontruimdaanklacht_…

De weerzinwekkende wijze waarmee Teeven wegkwam met de zelfmoord van politieke vluchteling Dolmatov

En ga zo maar door

Neen, Bezorgde Burgers, ”leefbare oplossingen” en zo nu en dan een voordeeltje afsnoepen van de Overheid zoals in de Mauto zaak [hoe belangrijk voor Mauro persoonlijk ook] is geen oplossing

De enige oplossing schuilt in het erkennen als volwaardig mens van iedereen, die niet voor zijn plezier naar dit land gekomen is, maar om armoede, oorlog en vervolging te ontvluchten

Het Grondrecht van ieder mens

”We declare our right on this earth to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means” necessary.

QUOTE MALCOLM X

http://www.searchquotes.com/quotation/We_declare_our_right_on_this_earth…

Nog altijd van kracht

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!