De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bedrijven in België uitgeperst als citroenen???

Bedrijven in België uitgeperst als citroenen???

donderdag 18 november 2010 15:54
Spread the love

Onderstaand bericht is een reactie van het ACV op de berichtgeving van vanmorgen over de belastingdruk op op de bedrijven.

Bedrijven in België uitgeperst als citroenen???

Volgens een recente studie van de Wereldbank i.s.m. PricewaterhouseCoopers ‘Paying Taxes 2011’ zou de belastingdruk voor bedrijven in België bij de hoogste ter wereld zijn. Frans Dierckx van PwC: “In België hebben we sinds de studie niets gedaan om het belastingklimaat interessanter te maken voor bedrijven. De gevolgen daarvan zien we: we zijn zelfs nog achteruitgegaan, en we stonden al helemaal achteraan. In Portugal werd de vennootschapsbelasting verlaagd en in Nederland zijn bijvoorbeeld ook maatregelen genomen”.

Dierckx had ook naar Ierland kunnen verwijzen. Daar hebben ze een bijzonder lage vennootschapsbelasting. Terwijl toch duidelijk is dat landen als Ierland en Portugal vandaag niet echt de voorbeelden zijn inzake goede economische en budgettaire conditie.

Ze betalen niet te veel…

Om in 2015 opnieuw een begroting in evenwicht te hebben, moet er voor 22 miljard gesaneerd worden. Dus klagen de werkgevers opvallend veel over de torenhoge belastingdruk. Zij willen uiteraard dat er vooral in de uitgaven wordt gehakt en dat er geen inspanningen moeten gebeuren aan de inkomstenzijde, bijvoorbeeld door een betere inning van de belastingen, door nieuwe belastingen of door hogere belastingen. De boodschap is: waag het niet extra-geld te gaan zoeken bij de bedrijven, want zij betalen zich al blauw. Hen nog meer laten betalen zou economische moord zijn.

Bedrijven moeten niet doen alsof de staat hen de voorbije jaren heeft uitgeperst als citroenen. Het reële belastingtarief bedraagt voor hen slechts 13,6%. De cijfers tonen aan dat ze in de voorbije jaren hebben kunnen rekenen op een massieve belastingverlaging. Kijk naar de inkomsten uit vennootschapsbelasting voor de aanslagjaren 2001 tot 2008 – cijfers van Reynders zelf. (De bedragen moeten worden vermenigvuldigd met miljoen euro.)
Op papier bedraagt het tarief inderdaad 33,99%. Maar door allerlei kortingen en aftrekken was het reële gemiddelde tarief tegen 2001 al gezakt tot 19,9%. En tussen 2001 en 2008 is het verder gezakt tot 13,6%. Een kleine rekenoefening: stel dat de belastingdruk al die jaren gelijk was gebleven. Dan zouden de bedrijven op hun winst van 93,3 miljard euro geen 12,7 miljard belasting hebben betaald, maar wel 18,6 miljard euro. Een verschil van 5,9 miljard of al van bijna 1/4 van het totale tekort op de begroting. Het is dus vooral de overheid die uitgeperst werd.

… en grote bedrijven kregen de grootste cadeaus
Vice-premier Reynders voegde ook afzonderlijk de cijfers voor de 500 grootste bedrijven toe.

Die 500 grootste zijn qua belastingsdruk zelfs gezakt met 10,6 procentpunt van 24,2%, tot een gemiddeld tarief van 13,6 %. Zo kregen ze samen 2,6 miljard euro toegestopt.

Met dank aan de notionele intrestaftrek

In belangrijke mate werd de aderlating voor de Belgische schatkist bewerkstelligd door de notionele intrestaftrek. We houden daarbij rekening met het feit dat de coördinatiecentra, de vroegere methode van belastingsvermindering voor bedrijven, werden afgeschaft en ook andere landen hun technieken hebben. Maar het ACV heeft recent nog wat rekenwerk gedaan op de jaarrekeningen voor boekjaar 2008, om het effect op bedrijven enerzijds en de staatskas anderzijds na te gaan. In het bijzonder voor de 120 grootste bedrijven. 35 daarvan maakten gebruik van de notionele intrestaftrek.

De resultaten zijn ontluisterend. Die 35 bedrijven trokken 5,8 miljard euro notionele intrest af van hun belastingen. Met een tarief in de vennootschapsbelasting van 33,99 % betekent dat 1,9 miljard euro aan minderontvangsten voor de overheid. De grootste gebruiker is ArcelorMittal België, in zijn eentje goed voor 1,3 miljard euro aftrek. Zeven bedrijven trekken meer intrest af dan dat ze boekhoudkundige winst hebben, waardoor ze geen belastingen betalen. Er is zelfs één bedrijf dat meer dan vijf keer zoveel notionele intrest aftrekt dan dat het boekhoudkundige winst heeft. Teveel aftrekken is trouwens ook geen probleem, dat kan de volgende jaren verder afgetrokken worden. Bijgevolg: jarenlang geen belastingen.

Als we van die 35 bedrijven alleen deze nemen die winst maakten, dan blijkt dat ze voor 2008 op die winst gemiddeld maar 8,5 % vennootschapsbelasting betaalden.

Het voorstellen alsof bedrijven in België worden uitgeperst als citroenen, is dus op zijn minst lichtjes overdreven.

take down
the paywall
steun ons nu!