De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bedreiging organisator vluchtelingenherdenking/Reactie op AT5

Bedreiging organisator vluchtelingenherdenking/Reactie op AT5

donderdag 11 mei 2017 18:42
Spread the love

ORGANISATOR VLUCHTELINGENHERDENKING: ”IK BEN BEDREIGD”/REACTIE OP AT5

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/organisator-vluchtelingenherdenking-ik-ben-bedreigdreactie-op-at5/

Over het initiatief tot de vluchtelingenherdenking van Rikko Voorberg op 4 mei,Dodenherdenking [1] heb ik al het een en ander geschreven. [2].In een woord:HULDE!Niet alleen laat dat zijn empathie met de vluchtelingen zien, die hetslachtoffer zijn van het inhumane EU en Nederlandse asielbeleid [3],de parallellen met het verleden komen angstvallig overeen.
Nu zijn het door oorlog, armoede en vervolging gedreven vluchtelingen,die zoveel mogelijk door de EU [Nederlandse Staat] worden geweerd [4]en daardoor worden gedwongen tot gevaarroutes op de MiddellandseZee en in handen vallen van gewetenloze mensensmokkelaars, vaak metde dood tot gevolg. [5]
Toen [dertiger jaren, vorige eeuw], waren het de Joodse vluchtelingen, opde vlucht voor het misdadige nazi regime, die, zeker na de Kristallnacht [6]door West Europese [inclusief de VS] landen werden geweerd en door de Nederlandse Staat [na de Kristallnacht!] werden teruggestuurdnaar nazi-Duitsland [7], ondanks de zware vervolging waarvan Nederlandop de hoogte was!
De vluchtelingenherdenking van Rikko Voorberg stuitte op fellekritiek, van Kamerleden, het Cidi en het Nationaal Comite 4 en 5 mei.[8]Juist het Cidi, dat voorgeeft, op te komen voor Joodse belangen [9],zou beter moeten weten, gezien het besmette verleden van de NederlandseStaat ten aanzien van Joodse vluchtelingen.
Aan de andere kant:Wie is het Cidi, om anderen de maat te nemen, als die hard verdedigersvan bezetter en onderdrukker Israel. [10]
En wat het Nationaal Comite 4 en 5 mei betreft:Dat mag wel zijn hand in eigen boezem steken, met zijn herdenking, op 4 mei, van na-oorlogse militairen [11], die hand en span diensten verleendhebben aan bezetting en onderdrukking! [politionele acties etc] [12]
Een en al hypocrisie dus! [13]

Sofar, so good [beter gezegd, so bad….]
Het Cidi ging zover, de herdenking verboden te krijgen [14]Lukte niet, maar burgemeester van der Laan verplaatstede herdenking van het Rembrandtplein naar de Nieuwmarkt [15],wat wederom de woede van het Cidi opwekte. [16]
Uiteindelijk is de herdenking gelukkig tocfh doorgegaan, in de ProtestantseDiaconie. [17]

TE GEK VOOR WOORDEN!/BEDREIGING INITIATIEFNEMERVLUCHTELINGENHERDENKING
Schandelijk en te gek voor woorden is de bedreiger van deinitiatiefnemer van de vluchtelingenherdenking, Rikko Voorberg,die zich juist liet leiden door humaniteit en empathie! [18]Een nare ontwikkeling, die je in deze tijd van toenemend racismeen fascisme steeds meer ziet. [19]
Om adhesie met hem te betuigen en te protesteren, heb ik opAT5 gereageerd.

TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME!

Astrid Essed

REACTIE OP AT5[Zie voor notenapparaat onderin]

AT5ORGANISATOR VLUCHTELINGENHERDENKING: ”IK BEN BEDREIGD”4 MEI 2017

http://www.at5.nl/artikelen/16 8637/organisator-vluchtelingen herdenking-ik-ben-bedreigd

Astrid Essed· HULDE AAN ORGANISATOR VLUCHTELINGENHERDENKING!
Ontstellend, die bedreigingen aan het adres van Rikko Voorberg!
Zouden diegenen, die bezwaar tegen de vluchtelingenherdenking
hadden, zich wel realiseren, hoe juist die vluchtelingen-
herdenking is?
Niet alleen vanwege de huidige inhumaniteit van het Nederlandse [en EU]
vluchtelingenbeleid, maar juist vanwege die parallel, met het verleden.
Want na de Kristallnacht werden niet alleen Joodse vluchtelingen door
vrijwel alle West-Europese landen geweerd:
Nederland stuurde na de Kristallnacht ijskoud Joodse vluchtelingen
terug naar vervolging en ellende.
Het Cidi, dat voorgeeft Joodse belangen te behartigen, zou dat moeten
weten. Trouwens, wie is het Cidi, om bezwaar te maken, wanneer het
zelf bezetter en onderdrukker Israel steunt!
Dodenherdenking hoort te zijn: Herdenking van de slachtoffers van toen
en waakzaamheid tav hetzelfde Kwaad [racisme/vluchtelingenhaat] nu
Rikko Voorberg. bedankt!
https://www.astridessed.nl/elf -aanhoudingen-bij…/

NOTEN

[1]

VOLKSKRANTTHEOLOOG RIKKO VOORBERG WIL OOK VLUCHTELINGEN HERDENKEN OP 4 MEI: ”WAT AAN DE GRENZEN GEBEURT, VRAAGTOM NIEUW VERZET”2 MEI 2017  http://www.volkskrant.nl/binne nland/theoloog-rikko-voorberg- wil-ook-vluchtelingen-herdenke n-op-4-mei-wat-aan-de-grenzen- gebeurt-vraagt-om-nieuw-verzet ~a4491986/ 

[2]

KRUISEN VOOR VLUCHTELINGEN OP 4 MEI/SCHREEUW TEGENHET ONRECHT EN DE NEDERLANDSE HYPOCRISIEASTRID ESSED4 MEI 2017
https://www.astridessed.nl/kru isen-voor-vluchtelingen-op-4-m eischreeuw-tegen-het-onrecht-e n-de-nederlandse-hypocrisie/

ELF AANHOUDINGEN BIJ HERDENKING OP DE DAM/ADHESIEBETUIGINGAAN VROUWEN, DIE VLUCHTELINGEN HERDACHTENASTRID ESSED9 MEI 2017

https://www.astridessed.nl/elf -aanhoudingen-bij-herdenking-o p-de-damadhesiebetuiging-aan-v rouwen-die-vluchtelingen-herda chten/

[3]
AMNESTY INTERNATIONALTHE HUMAN COST OF FORTRESS EUROPEJULY 2014
  https://www.amnesty.ch/de/them en/asyl-und-migration/festung- europa/dok/2015/die-kampagne-s os-europa/bericht-the-human-co st-of-fortress-Europe

EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEF AAN’DE NEDERLANDSE EUROPARLEMENTARIERSASTRID ESSED26 MEI 2016
 https://www.astridessed.nl/eu- en-turkije-sluiten-deal-over-v luchtelingenbrief-aan-nederlan dse-europarlementariers/

ALJAZEERAUN: 2016 MEDITERRANEAN REFUGEE DEATHS HIT RECORD3,80026 OCTOBER 2016  http://www.aljazeera.com/news/ 2016/10/2016-mediterranean-ref ugee-deaths-hit-record-3800-16 1026162734784.html

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRUVING/CONTINUING STORYASTRID ESSED5 SEPTEMBER 2014
  https://www.astridessed.nl/uit geprocedeerde-asielzoekershet- gesolde-verdrijvingcontinuing- story/
  ASTRID ESSEDUITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS
  https://www.astridessed.nl/?s= Uitgeprocedeerde+asielzoekers

[4]

AMNESTY INTERNATIONALTHE HUMAN COST OF FORTRESS EUROPEJULY 2014
  https://www.amnesty.ch/de/them en/asyl-und-migration/festung- europa/dok/2015/die-kampagne-s os-europa/bericht-the-human-co st-of-fortress-Europe

EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/BRIEF AAN’DE NEDERLANDSE EUROPARLEMENTARIERSASTRID ESSED26 MEI 2016
 https://www.astridessed.nl/eu- en-turkije-sluiten-deal-over-v luchtelingenbrief-aan-nederlan dse-europarlementariers/

ALJAZEERAUN: 2016 MEDITERRANEAN REFUGEE DEATHS HIT RECORD3,80026 OCTOBER 2016  http://www.aljazeera.com/news/ 2016/10/2016-mediterranean-ref ugee-deaths-hit-record-3800-16 1026162734784.html

[5]

ALJAZEERAUN: 2016 MEDITERRANEAN REFUGEE DEATHS HIT RECORD3,80026 OCTOBER 2016  http://www.aljazeera.com/news/ 2016/10/2016-mediterranean-ref ugee-deaths-hit-record-3800-16 1026162734784.html

[6]

WIKIPEDIAKRISTALLNACHT
   https://en.wikipedia.org/wiki/ Kristallnacht
  WIKIPEDIA[Nederlandstalig] KRISTALLNACHT
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Kristallnacht

[7]

DE GROENE AMSTERDAMMERALLE GRENZEN GINGEN DICHT29 APRIL 2009
  https://www.groene.nl/artikel/ alle-grenzen-gingen-dicht

”Een gevolg van de Kristallnacht was dat de Joden nu massaal trachtten Duitsland te ontvluchten. Tachtigduizend mensen zochten tussen de Kristallnacht en het begin van de Tweede Wereldoorlog hun toevlucht in het buitenland. Zij vestigden zich in landen als Groot-Brittannië, de Verenigde Staten van Amerika en Palestina. Velen zochten hun toevlucht in Nederland. Op 17 december 1938 sloot Nederland haar grenzen voor vluchtende Joden. Joden die asiel aanvroegen in Nederland werden veelal teruggestuurd naar Duitsland. ”
  ABSOLUTE FACTSKRISTALLNACHT IN 1938
  http://www.absolutefacts.nl/wo 2/duitsland/kristallnacht.htm

[8]

TELEGRAAF”KAAP 4 MEI NIET”2 MEI 2017  http://www.telegraaf.nl/ binnenland/28084665/___Kaap_4_ mei_niet____.html 

CIDIVLUCHTELINGEN HERDENKEN OP 4 MEI VERWATERTDE BETEKENIS VAN DE NATIONALE DODENHERDENKING1 MEI 2017  http://www.cidi.nl/ vluchtelingen-herdenken-op-4- mei-verwatert-de-betekenis- van-nationale-dodenherdenking/  TEKST ”CIDI is het niet eens met het initiatief om op 4 mei omgekomen vluchtelingen te herdenken. Wie alles op één dag wil herdenken, herdenkt uiteindelijk niets.

Zondag berichtte website Nieuw Wij over het initiatief om op 4 mei niet alleen oorlogsslachtoffers te herdenken, maar ook asielzoekers die zijn omgekomen bij hun oversteek over de Middellandse Zee. Initiatiefnemer Rikko Voorberg wil op 4 mei drieduizend witte papieren kruisen op het Rembrandtplein plaatsen, naar aanleiding van drieduizend gebeurtenissen waarbij vluchtelingen omkwamen tijdens hun tocht naar Europa. Voorberg vindt dat we op de Nationale Dodenherdenking ook stil moeten staan bij slachtoffers “die wij, bedoeld of onbedoeld, zelf maken.”

CIDI is van mening dat het herdenken van omgekomen vluchtelingen op 4 mei de betekenis van de Nationale Dodenherdenking verwatert. Het is goed om stil te staan bij het leed van vluchtelingen, maar dat kan beter op een ander moment. Het almaar verbreden van de Nationale Dodenherdenking leidt ertoe dat allerlei leed op één grote hoop wordt gegooid. Uiteindelijk is het dan voor niemand meer duidelijk waar het op 4 mei eigenlijk om gaat: wie alles wil herdenken, herdenkt uiteindelijk niets.

De Nationale Dodenherdenking is bedoeld om stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Geen enkele gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis had zo’n verwoestende en blijvende impact op onze samenleving. Het veralgemeniseren en verbreden van de Nationale Dodenherdenking doet geen recht aan de unieke betekenis van de Tweede Wereldoorlog voor de Nederlandse geschiedenis en de Nederlandse samenleving. 4 mei is dan ook geen geschikt moment voor het herdenken van omgekomen vluchtelingen – hoe goedbedoeld ook. ”

”Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vindt dat er andere dagen in het jaar zijn waarin aandacht wordt gevraagd voor dit “belangrijke internationale probleem”, zoals de Dag van de Rechten van de Mens en Internationale Dag van de Vluchteling.”

NOSCIDI: OP 4 MEI GEEN OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN HERDENKEN1 MEI 2017

http://nos.nl/artikel/2170989- cidi-op-4-mei-geen-omgekomen-v luchtelingen-herdenken.html

[9]

OVER CIDI 

Missie

 ”Wij komen op voor het recht op vrede en veiligheid voor Israel en het Joodse volk, waar ook ter wereld.”  

BRON

http://www.cidi.nl/

[10]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
     http://www.civismundi.nl/?p=ar tikel&aid=2024

OVER CIDI   

Activiteiten

CIDI is een betrouwbare pro-Israel stem die in politiek Den Haag gehoord en geprezen wordt. We aarzelen niet om een kritische houding aan te nemen, maar als het erop aankomt initieert CIDI demonstraties, manifestaties en andere acties om het democratische Israel te ondersteunen.

http://www.cidi.nl/over-cidi/

BRON

http://www.cidi.nl/

[11]

”Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”
 WIKIPEDIANATIONALE HERDENKING/DEFINITIE
  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Nationale_Dodenherdenking#Defi nitie  BRON WIKIPEDIANATIONALE HERDENKING  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Nationale_Dodenherdenking

[12]

NPO GESCHIEDENIS/ANDERE TIJDENDE EXCESSENNOTA  http://www.npogeschiedenis.nl/ andere-tijden/afleveringen/ 2001-2002/De-excessennota.html   IS GESCHIEDENISMISDADEN IN NEDERLANDS INDIE 10 JULI 2012  http://www.isgeschiedenis.nl/ nieuws/misdaden-in-nederlands- indie/  

WIKIPEDIA
POLITIONELE ACTIES

http://nl.wikipedia.org/wiki/P olitionele_acties 

WIKIPEDIAZUID-CELEBES AFFAIRE  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Indonesische_ Onafhankelijkheidsoorlog#Zuid- Celebes-affaire  BRON WIKIPEDIAINDONESISCHE ONAFHANKELIJKHEIDSOORLOG https://nl.wikipedia.org/wiki/ Indonesische_ Onafhankelijkheidsoorlog    WIKIPEDIABONDOWOSO, PAKISADJI EN ANDERE GERUCHTMAKENDE EXCESSEN  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Indonesische_ Onafhankelijkheidsoorlog# Bondowoso.2C_Pakisadji_en_ andere_geruchtmakende_excessen
  BRONWIKIPEDIA INDONESISCHE ONAFHANKELIJKHEIDSOORLOG https://nl.wikipedia.org/wiki/ Indonesische_ Onafhankelijkheidsoorlog      

WIKIPEDIA
BLOEDBAD VAN RAGAWEDE

http://nl.wikipedia.org/wiki/B loedbad_van_Rawagede 

VERZETSMUSEUM

POLITIONELE ACTIES IN SOEVEREINITEITSOVERDRACHT

https://www.verzetsmuseum.org/ museum/nl/tweede-wereldoorlog/ koninkrijkdernederlanden/ nederlandsindie/ nederlandsindie,politionele_ acties

UITPERS.BEHERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELEVERONTWAARDIGING/.GEEN HAND IN EIGEN BOEZRMASTRID ESSEDOCTOBER 2010
  http://www.uitpers.be/BUP/ archief/artikel_view.php?id= 2808

UITPERS.BENEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME IN AFGHANISTAN/WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHTASTRID ESSEDMAART 2008
  http://www.uitpers.be/BUP/arch ief/artikel_view.php?id=1943
  ”VN-secretaris-generaal Kofi Annan is er steeds helder over geweest: ,,Door Amerikanen geleide militaire actie tegen Irak, zonder toestemming van de Veiligheidsraad is in strijd met het Handvest van de VN.””
   TROUWVEILIGHEIDSRAAD LIJKT EERSTE SLACHTOFFER TE WORDENVAN CRISIS ROND IRAK18 MAART 2003
   http://www.trouw.nl/tr/nl/4324 /Nieuws/article/detail/1770848 /2003/03/18/Veiligheidsraad- lijkt-eerste-slachtoffer-te- worden-van-de-crisis-rond- Irak.dhtml
  UITPERS.BENEDERLANDSE MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAKASTRID ESSEDJULI/AUGUSTUS 2007
  http://www.uitpers.be/BUP/ archief/artikel_view.php?id= 1707

[13]

KRUISEN VOOR VLUCHTELINGEN OP 4 MEI/SCHREEUW TEGENHET ONRECHT EN DE NEDERLANDSE HYPOCRISIEASTRID ESSED4 MEI 2017
https://www.astridessed.nl/kru isen-voor-vluchtelingen-op-4-m eischreeuw-tegen-het-onrecht-e n-de-nederlandse-hypocrisie/

[14]

”Het CIDI zal nu aan burgemeester Van der Laan vragen of de herdenking op het Rembrandtplein verboden kan worden.”
 NOSCIDI: OP 4 MEI GEEN OMGEKOMEN VLUCHTELINGENHERDENKEN
  http://nos.nl/artikel/2170989- cidi-op-4-mei-geen-omgekomen-v luchtelingen-herdenken.html

[15]

NRCBURGEMEESTER AMSTERDAM VERPLAATST HERDENKINGVLUCHTELINGEN3 MEI 2017
  https://www.nrc.nl/nieuws/2017 /05/03/burgemeester-amsterdam- verplaatst-herdenking-omgekome n-vluchtelingen-a1556994

[16]

AT5CIDI: VLUCHTELINGENHERDENKING OP NIEUWMARKTBUITENGEWOON TRIEST3 MEI 2017

http://www.at5.nl/artikelen/ 168590/cidi- vluchtelingenherdenking-op- nieuwmarkt-buitengewoon-triest

[17]

”De herdenking werd gisteren op last van burgemeester Van der Laan verplaatst van het Rembrandtplein naar de Nieuwmarkt. ‘Toen bleek dat die nieuwe plek, de Nieuwmarkt, tot nog meer commotie leidde, hebben we besloten om de herdenking binnen te houden’, zegt Voorberg. ‘Het zal nu plaatsvinden in de Protestantse Diaconie’.”

AT5OMSTREDEN VLUCHTELINGENHERDENKING OP NIEUWMARKTGAAT TOCH NIET DOOR4 MEI 2017
http://www.at5.nl/artikelen/ 168617/omstreden- vluchtelingenherdenking-op- nieuwmarkt-gaat-toch-niet-door

[18]

AT5ORGANISATOR VLUCHTELINGENHERDENKING: ”IK BEN BEDREIGD”4 MEI 2017

http://www.at5.nl/artikelen/16 8637/organisator-vluchtelingen herdenking-ik-ben-bedreigd

VOLKSKRANTTHEOLOOG RIKKO VOORBERG WIL OOK VLUCHTELINGEN HERDENKEN OP 4 MEI: ”WAT AAN DE GRENZEN GEBEURT, VRAAGTOM NIEUW VERZET”2 MEI 2017  http://www.volkskrant.nl/binne nland/theoloog-rikko-voorberg- wil-ook-vluchtelingen-herdenke n-op-4-mei-wat-aan-de-grenzen- gebeurt-vraagt-om-nieuw-verzet ~a4491986/

[19]

KRUISEN VOOR VLUCHTELINGEN OP 4 MEI/SCHREEUW TEGENHET ONRECHT EN DE NEDERLANDSE HYPOCRISIEASTRID ESSED4 MEI 2017
https://www.astridessed.nl/kru isen-voor-vluchtelingen-op-4-m eischreeuw-tegen-het-onrecht-e n-de-nederlandse-hypocrisie/

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSEKROMME HUISASTRID ESSED21 APRIL 2016

https://www.astridessed.nl/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kromme-huis/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!