De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Skyline of West Bay and Doha City Center during rainbow, Qatar

Bedenkingen in verband met het regenboogprotest in Qatar

zaterdag 26 november 2022 14:56
Spread the love

Er zijn mensen die beargumenteren dat de “Universele Rechten van de Mens” misschien toch niet zo universeel zijn, maar door het Westen bedacht, en dat we het recht niet hebben om deze aan andere volkeren en culturen op te leggen. We moeten de cultuur en waarden van andere volkeren en religies respecteren, inclusief hun mening over vrouwenrechten en LGBTQ+ personen.

Hier mijn reactie daarop:

In het verleden heeft het Westen andere volkeren onnoemelijk veel leed gedaan door hun vermeende morele superioriteit, en door hen de Westerse normen en waarden op te dringen – en dat was voornamelijk de schuld van het Christendom. Als je gelooft dat alle niet-Christenen onherroepelijk naar de hel gaan, dan wil je natuurlijk ten allen koste iedereen bekeren, al is het onder dwang, al is het met het kruis in de ene hand en het zwaard in de andere. Zo zijn culturen verwoest, de mensen hun eigenheid afgepakt, zijn kinderen mishandeld en vermoord.

Niet vanwege de intentie om kwaad te doen, maar vanuit de stellige overtuiging dat men deugdzaam en goed handelde, maar het leed dat ermee veroorzaakt wordt is er geen sikkepit minder om. “Het is niet erg dat ik u in dit leven vermoord, want als ik ondertussen uw ziel heb gered voor het eeuwige leven en u van de hel heb gered, heb ik u zelfs een dienst bewezen”. Het moet een hele troost geweest zijn voor die mensen die werden uitgemoord dat het tenminste gebeurde omdat men het goed met hen voorhad, om hun ziel te redden van de eeuwige verdoemenis.

Men is in het Westen langzaam gaan beseffen: wat hebben wij aangericht met die blinde arrogantie ? Welk onrecht hebben wij die volkeren aangedaan ? Er moet inderdaad meer respect komen voor andere culturen, respect voor de eigenheid van andere volkeren. Maar we mogen niet in het tegenovergestelde vervallen: in een compleet moreel relativisme.

Een gebrek aan respect voor mensen accepteren als blijk van respect is idioot.

Intolerantie tegenover mensen tolereren als bewijs van tolerantie slaat echt nergens op.

Het woord “cultuur” en “waarden” gebruiken voor mensenrechtenschendingen is laf, gemakzuchtig en opportunistisch.

Maar ja, we moeten nog business doen met die mensen hé …

Ik zal nooit discriminatie tegen bevolkingsgroepen, geweld, mensen hun leven onmogelijk maken, mensen hun geluk onmogelijk maken respecteren als “cultuurverschillen”. Je moet dat de naam geven die het verdient: mensenrechtenschendingen, misdaden tegen de mensheid.

Respect moet je hebben voor zaken die respect verdienen. Als je automatisch respect hebt voor om het even welke manier van denken, wat die manier van denken ook inhoudt, dan is je respect niets meer waard. Dan word je een hypocriet, een schertsfiguur.

Als men aanvoert dat universele mensenrechten niet universeel zijn, maar een Westerse zienswijze, dan is de vraag: op welke basis moeten wij dan omgaan met andere mensen ? We kunnen toch geen spelletje spelen waarbij we beiden verschillende spelregels hanteren ? Ik respecteer u en in ruil daarvoor respecteert u mij niet ? Er is een gemeenschappelijke basis nodig. Een gemeenschappelijke basis tussen alle mensen van het menselijk ras. Als die gemeenschappelijke basis niet bestaat dan val je feitelijk terug op geweld als enige mogelijke omgangsvorm.

Tja, en als je een blanke hetero man bent, dan ervaar je dat conflict niet. Want met jou willen ze wel praten, jouw rechten respecteren ze wel, voor jou gelden die wederzijdse spelregels wel. Dus doen we maar verder geen moeite meer, “respecteren” we de “culturele” verschillen en zwijgen we over het leed dat ondertussen wordt aangericht.
We weten het zelfs te framen als het bewijs van een waarlijk verlichte geest.

Misschien zijn de universele mensenrechten gedefinieerd door het Westen niet universeel genoeg, maar in dat geval: laat ons dan echt de universele mensenrechten vastleggen. Maar één ding staat toch onwrikbaar vast, en dat is dat IEDER mens, man, vrouw, homo, hetero, blank, zwart hier een stem in heeft. Want indien niet, wie ga je dan a priori die stem ontzeggen, en op basis van welke principes is dat dan ? Het recht van de sterkste ? Het principe van: omdat IK het gezegd heb ? Of: omdat het niet MIJN rechten zijn die bedreigd worden ? (altijd een argument dat sterk klinkt in je eigen oren en volstrekt waardeloos in de oren van ieder ander).

Als we te weten willen komen wat werkelijk de normen en waarden zijn binnen een islamitische samenleving, laat ons dan die normen en waarden dan aan een willekeurige persoon vragen. Laat het ons vragen aan een vrouw, of aan een homo.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!