De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bedenkingen bij een geslecteerd blog ( bewapening)

Bedenkingen bij een geslecteerd blog ( bewapening)

vrijdag 16 juni 2017 19:15
Spread the love

Vzw ‘Vredesactie vzw’ maakte een blog die geselecteerd werd door enkelen bij DeWereldMorgen.  Tussen haakjes, ik vraag al lang maar tevergeefs hoe zulke selectie gebeurt.  

De blog van ‘Vredesactie vzw’ is kritisch tegen het recent voorstel van de Europese Commissie om 39 MILJARD vrij te maken voor militair onderzoek en aankoop van wapens.  Bij mij rijst vooreerst de belangrijke vraag of dit relatief ( zijn er geen andere noden?) onwezenlijk hoog bedrag al dan niet bovenop vorige vrijmakingen komt.

Verder vermeldt de tekst een negatieve reactie van ENAAT, een Europees Netwerk Tegen Wapenhandel.

Ik geef hier mijn bedenkingen over de inhoud van voormelde blog. 

Ik denk dat bij het Europees voorstel (terecht) rekening gehouden werd met een zekere Realpolitik.  Bedenk daarbij dat uitgaven voor wapens niet populair zijn EN dat de beslissers vooral willen herkozen worden.  En toch !

Ik ben verder overtuigd dat de prioriteit zou moeten liggen bij het totaal verbieden van atoomwapens.  Iedere burger is daarvoor en toch volharden de landen die in het bezit zijn van deze wapens.  Dat vormt  sinds vele tientallen jaren een enorm en catastrofaal democratisch deficit.  Stem dat soort haviken ( vooral Amerikanen) er af.  Enige mediaroering zou volstaan.  Vermeld blog doet daar niets aan. 

Louis Marie Lagae

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!