De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BDW: Zieke kapitein op een zinkend schip

vrijdag 3 april 2015 08:43
Spread the love

Een megalomaan is
een megalomaan
indachtig, heb ik nooit veel aandacht besteed aan
de officiële vlag die (would-be) dictators in de handen van hun
onderdanen steken. Of ze nu onder linkse dan wel rechtse vlag varen,
het schip houdt de koers van de kapitein aan tot het op de klippen
loopt.

De vraag is nu hoe
lang Bart De Wever zijn schip nog ongehavend door woelige wateren kan
loodsen? (Naar een veilige haven zal altijd een droom blijven. Een brug te ver, als het ware…)

Bij totalitaire
regimes zijn de veiligheids- en ordediensten in strakke regie van De
Leider en zijn volgelingen. Dat is ook wat de N-VA nastreeft. Het
vervelende voor hen is dat het de 21ste eeuw is en het moeilijker
geworden is om rücksichtlos authoritair te zijn. Democratische
principes zijn meer gevestigd dan ooit, de burger kan zich beter
informeren dan ooit.

Toch zien we
dezelfde technieken. Na een eerste consolidatie van belangrijke
posten, zien we de arrogantie van de macht. U vraagt niet-exhaustieve lijstjes met vantijd een satirische noot? Hier komen ze dan:

Instinct

* Wij zijn beter dan
zij

* Het is hier van
ons (godverdomme)

* Angst zaaien in ‘t
algemeen – alles en iedereen is een potentieel gevaar, maar toch
vooral dat en die

* Aan elke ‘goeie’
burger authoriteit geven door kliklijnen in te richten. Wij sturen geheid en prompt combi’s naar illegaal collecterende vuilnismannen en rouwende moslima’s en eender welke doos met Arabisch schrift zal beantwoord worden met afgezette straten en bomb-squad robots. Wij laten ons niet intimideren terwijl wij u intimideren

* Aan elke ambtenaar
authoriteit geven door ze GAS-boetes te laten uitschrijven. Als je niks verkeerds doet, … De ironie van de Tutti Fratelli-actie is precies het soort onzin dat u verwacht van linkse subsidie-culturo’s. Grappig? Zoals een hitlersnor op een BDW-poster. Raak, ja, maar beledigend. Of dacht u dat alleen allochtonen zich in het kruis getast kunnen voelen?

* Het primaat van de
politiek inroepen – recht van de sterkste – neo-liberaal
darwinisme

* Slachtofferrol –
achteruit gestoken voelen

* Al wat ge zegt
zijt ge zelf. (Zie hierboven.) Het ambetante eraan is dat als de andere het als
eerste zegt, ge met de mond vol tanden staat – Zedde gij ne racist,
of wat?

Verstand, trots en absolutie

* Je bent zelf
verantwoordelijk voor je daden. Tenzij je collaboreerde met de
nazi’s. Dan had je externe (laten we wel wezen, goeie) ‘redenen’. Alles is relatief, zoals Walter
Matthau
al zei.

* Revenge is a dish
best served cold (maar rancune wordt enkel binnenskamers geuit)

* ‘t Is genoeg
geweest

* Gezond verstand. Het is zo omdat we het voelen. Moraal en wellevendheid
overboord

* Buikgevoel heet nu
‘gezond verstand’

* Anekdotiek wordt
systematiek. De kracht van verandering is populisme

* Onze beschaving is
beschaafder. Véél beschaafder

* Herhaalde leugens
zijn valabele argumenten

* Zuipen is goed en een goei excuus om Cyaankali voor het FDF te roepen

* Wat niet wil zeggen dat we dat letterlijk nemen. Dat is cultuur. Geen bedreiging, laat staan een dreigement. Hoofddoeken daarentegen hebben niks met cultuur te maken. Een hoofddoek is wel degelijk een bedreiging. Van onze Verlichte Waarden

* Iedereen ‘weet’ al
lang wat wij zeggen. Uw racisme is niet langer marginaal

* Iedereen ‘weet’ al
lang wat wij zeggen. Uw xenofobie is gelegitimeerd

* Iedereen ‘weet’ al
lang wat wij zeggen. U hebt gelijk. Wij gaan er iets aan doen

* Eindelijk…

Het Hart

* De Vlaming is
romantisch, noest, onversaagd, …

* Omdat u een
Vlaming bent, bezit u deze kwaliteiten (en meer: vul zelf aan…)

* Uw roots = uw
identiteit. Vlaamse roots zijn de beste

* Uw
verantwoordelijkheid als goeie Vlaming is het koesteren van xenofobie

* Uw hart zit op de juiste plaats. Als u een kleurling tegenkomt op de tram bijvoorbeeld, slaat u hem niet meteen op zijn radicale moslimbakkes. Meer nog, u negeert hem. Op sportieve wijze. De andere zou nog liever zijn bommengordel doen ontploffen dan u een goeiendag zeggen. Dat u de neus ophaalt is een normale reflex. De Berber stinkt een beetje, dat heeft met zijn voeding te maken en algehele backwardness. Knoop uw jas goed dicht en hou één hand op uw portemonnee. Recht uw rug bij het opstaan en kijk één keer hoorbaar snoevend naar de drarries vlak voor het uitstappen. Dat ze het uitproesten van het lachen bewijst uw gelijk, wat dat ook moge zijn. Gelijk heeft u, want het is hier van u. Van ons

* Er is sowieso ‘een
probleem’ met ‘de anderen’. Dat is zeker uw schuld niet. Problemen moeten nu eenmaal benoemd worden, erkend. De werkelijkheid maken, noemen grote politici zoals BDW dat

* Onze immigranten
zijn de verkeerde mensen. Wij zijn de juiste soort. Alsof we u daarvan nog moesten overtuigen. Zing de drie nationale hymnen bij twijfel, en een Io Vivat bij persistentie. Houzee!

* U bent goed bezig.
Het zijn de anderen. Die zijn ‘het probleem’

* De nationale voetbalploeg is een lachertje. Bij de les blijven hier; hoewel de bruine mannen de natuurlijke doorn in uw oog zijn, mag u zich niet laten afleiden. Er is een officieel communiqué. Ja, ja. Hela, Hugo, allez, dingeske, allez, euhm, ja, André Gantman, allez, efkes serieus blijven hé. Allez. Komaan. Niemand, maar dan ook niemand supportert voor de Rode Duivels. Kunnen we dat afspreken? Allez, mannen. André, luistert nu efkes… Het communautaire is hier van belang: Er mag op geen enkele manier aandacht besteed, laat staan plezier beleefd worden aan de nationale ploeg. Niet (alleen) omdat het vol untermenschen zit, maar omdat wij separatisten zijn. Niet vergeten leedvermaak te tonen als die vuile Belgen verliezen. Alles minder dan wereldkampioen met 19 doelpunten verschil zien we als een nederlaag voor en een duidelijk bewijs van de mislukking van de multicul

* Dat er buiten de vrienden van de Nationale Zanghoogdagen geen kat is die het apartheidslied van Zuid-Afrika kent, mag u niet afleiden. Wij zijn de onderbuik. Dat de meeste Vlamingen geen interesse hebben om vaandelzwaaiend heimweezwangere liederen aan te heffen, wil alleen zeggen dat we nog meer ons best moeten doen. Eigenlijk is elke Vlaming zoals wij, maar hij is de ‘voeling’ kwijt. Omdat zijn grootvader bijvoorbeeld niet op nazipiemels zoog in de oorlog. En onzen bompa maar zagen tegen onze pa, hoe hij België haatte (Bart De Wever: “Mon père a été rendre plusieurs fois visite à son père lorsqu’il était
en prison. Ça l’a beaucoup marqué. De là, il a développé une haine
profonde
pour la Belgique, un pays qu’il a toute sa vie considéré comme
un ennemi
.”
). Die hele frustratie, dat is een stuk cultuur die een hele hoop Vlamingen hebben gemist, ocharme. Van a 1, van a 2, Ze zullen hem niet temmen.

De Portemonnee

* Gratis bestaat
niet (behalve voor rijken. Maar dat mocht u niet weten. Sorry)

* Mensen die voor
dierbaren zorgen moeten financieel gestraft worden want dat zijn
profiteurs; repeat after me: ik ben een softie, maar vooral
een profiteur omdat ik voor mijn stervende vader zorg

* Ook al bent u al
15 jaar op pré-pensioen, heeft u nog geen enkele verbouwing of grote
aankoop ‘in het wit’ gedaan en spreekt u traag en met luide stem
tegen de perfect Nederlands sprekende zwarte dienster; omdat u blank
en Vlaams bent, kan u met trotse meerwaardigheid denken dat ‘het toch
waar is, zeker’, waarbij ‘het’ eender welk racistisch of ander
denigrerend oordeel is over eender wie die niet tot uw natie behoort

* De diamantsector
heeft een politieke lobby nodig. De Antwerpse stadskas heeft enkele
miljoenen veil om reclame te maken voor deze sector in nood en wringt
zich in bochten om zo weinig mogelijk te ontvangen qua belastingen of
respect. Dat begrijpt u, want ze zijn belangrijk. Dat het
Bel-ziek-ske gebruikt wordt als witwas- en smokkelpiste van malafide
handelaars, is van geen tel. Iedereen moet tenslotte zijn boterham
verdienen

* Elke kleurling
leeft op uw kosten

* Meer nog, hij doet
het om op uw systeem te werken

* De vluchteling,
speciaal om u te kloten, heeft vanuit zijn woonplaats – waar hij het nochtans gerust naar zijn zin had kunnen maken als hij niet vies was geweest van een clusterbom, een beetje verarmd uranium en een foltering in den achternoen – duizenden kilomters gereisd om
precies hier – het ocmw van de wereld – te belanden om – uw job af te pakken (wat een job,
trouwens, als die kan afgepakt worden door een anderssprekende
vluchteling…) – van de ocmw te leven – kinderen te kweken –
voor ‘t kindergeld uiteraard

* U zou evengoed
zoveel kinderen kunnen maken, maar u bent Verlicht

* of ‘too drunk to
fuck’

* of uw vrouw moet u
niet meer, want u bent eigenlijk een vies ventje

* De transfers naar
De Walenkoppen moeten stoppen. War of the Pandas!

* Subsidies aan
culturo’s geven is bijna even erg als een dochter met een islamitisch
vriendje hebben

* Subsidies worden
alleen zo genoemd als het naar culturele en sociale actoren gaat. De
vetpot die onder de bedrijven verdeeld worden, noemen we ‘zuurstof’

* Onder taxshift
verstaan we een verlichting van de lasten voor de bedrijven en een
extra belasting voor de consument

* Vermogens zijn
onbelastbaar, winsten erop zijn liquide en kunnen ook verliezen zijn als u niet oppast en we een komma daar zetten. Luxemburg is een beetje meer off-shore dan België, maar veel mooier van de kust kan u niet zitten dan in investopedia. Best blijft natuurlijk te beleggen in militaire industrie, maar dan moet de volksverlakkerij wel stabiel blijven en de achterkamer slecht verlicht

* Als u Voka et al
hoort kreunen is dat van het genot dat wij hen verschaffen. Voor de
vorm grommen ze soms nog eens en zeggen ze dat ondernemers als enige
‘groep’ steevast wordt ‘geviseerd’ door de economische inspectie, met
hun belachelijke mystery calls om discriminatie vast te stellen.
Discriminatie is immers een recht, dankzij de Verlichting

Zullen we dat dan afspreken?

Macht

* Intimidatie /
karaktermoord
 

Abderrahim Lahlali als laatste voorbeeld. Een
advocaat is verdacht omdat hij cliënten heeft verdedigd die Bart
niet ok vindt. Veel lager kan je niet vallen

* Repressie

Nultolerantie drugs, aanpak minderheden en kansarmen, stakingen, demonstraties en betogingen, inzetten
leger

* Overmoed

Aalst, Turnhout, racistische uitspraken, Homans in haar geheel

* Favoritisme

Diamant, Gantman, Dedecker, Meeuws (de Lijn), stadsbouwmeester

* Corruptie

Diamant, Renault-garage, Tomorrowland

* Domheid

Te veel om op te noemen. Exponente Homans dan maar, dankzij Jan Blommaert: “In dezelfde maand
verhoogde ze de kosten voor inschrijving in het vreemdelingenregister
in Antwerpen van 17 naar 250 Euro. Toen men er haar op wees dat ze
daarmee een wet uit 1968 overtrad wist ze te melden dat ze toen nog niet
geboren was en zo’n wetten dus niet kon kennen.” Als dat geen humor is?

Zie al mijn blogs en google.

Cito ignominia fit
superbi gloria 

Wat er nog eens
bijkomt, is dat ze het echt menen. Hij heeft het niet zo bedoeld,
zeggen mensen over Barts uitspraken over Berbers. Of; het zijn
zoethouders voor de ultrarechtse achterban. Meer moet je daar niet
achter zoeken.

Neen? Sta me toe om er toch meer achter te zoeken. Er
niks achter willen zoeken zou ik kunnen begrijpen van een
N-VA-stemmer met intelligentie bij wijze van ‘coping method’, maar
als kritische mens kan ik er niet inkomen. Je moest de
voorbije jaren al behoorlijk moedwillig zijn om alle controversiële uitspraken van N-VA-leden en
BDW af te serveren als politieke stratego – om maar niet in
gewetensconflict te komen. Ik weet het, de auto-suggestie is een
machtig slaapmiddel, maar als je nog niet wakker bent, dan is het tijd
voor een koude douche. Nooit aangenaam, maar beter nu
dan met een kale kop.

Sommigen noemen Bart
zot van glorie, en dat is hij soms, maar vaker nog is hij angstig.
Dat is voor niemand een geheim. Voor de camera’s van Jambers
ventileerde hij al een paar keer zijn vrees voor een persoonlijke
aanslag. Het is nu zo ver gekomen dat Barts huis, op kosten van de
Antwerpenaar, onder permanente cameracontrole staat. En als hij en
zijn gezin gaan skieën, gaat dat gepaard met een bewaking en
machtsvertoon die vele malen zijn feitelijke positie overstijgen.
Bart De Wever is een wandelend terreurdoelwit niveau drie.

In de media doet hij
alsof het tegen wil en dank is. Ik vraag er niet om, maar ik verdien
het, vanwege mijn belangrijkheid. En vanwege de intrinsieke
slechtheid van mijn tegenstanders. Hoe is het toch mogelijk, in een
verlichte samenleving? We hebben ze naar hier gehaald, en nu willen
ze de hand bijten die hen voedt?

Neen, Bart, een enkeling koestert misschien – misschien –
fantasieën om de hand te bijten die hem herhaaldelijk slaat

Honderden, duizenden boeken worden geschreven, achteraf, om de beweegredenen te achterhalen van staatslieden en andere megalomanen. Uiteindelijk komt het altijd neer op dit: een megalomaan is een megalomaan. Typerend is dat hij een kind van zijn tijd is, en de moderne middelen ten volle aanwendt om zoveel mogelijk persoonlijke macht / bevrediging te vinden. De meeste grootheidswaanzinnigen proberen zoveel mogelijk erkenning te krijgen. Dat is ongetwijfeld ook wat jij doet, maar ofwel vergis je je van tegenstander, ofwel vergis je je van kiespotentieel, ofwel van plaats en tijd. We leven niet meer in 1933 of in Duitsland. De democratie staat steviger in zijn schoenen. Ik wacht geduldig af.

De reden waarom je zoveel bescherming wilt/nodig hebt, is simpelweg jouw persoonlijkheid(sstoornis). Misschien is het daarom dat je zo angstig bent. Waarom kan je daar niet mee stoppen, Bart? Even chillen. Doen wat je wil. Time out. Alleen of met Veerle en/of de kinderen (weliswaar zonder goudvissen).

Zoals racisme relatief is voor jou
en je adepten, zo is jouw onveiligheidsgevoel relatief. Je bent
minder belangrijk dan je denkt, Bart. Niemand wil zijn leven
verpesten door het jouwe te willen beëindigen. En zéker niet mocht je je verontschuldigingen aanbieden en een goede burgemeester worden. Nog steeds niet te laat daarvoor (mits een catharsis, of een deus ex machina. Take your pick).

Je rijk is uit. Door deel te nemen aan de macht in een democratisch systeem heb je je kaarten
op tafel moeten leggen en de raad van mensen als Herman Matthys aangenomen. Je hebt je eigen politieke graf gedolven. Je bent opgeschoven
naar rechts, ttz, je hebt één van je maskers opgezet of juist laten
zakken, ik ben er nog niet helemaal uit. Die paar duizenden ultra’s
die je daarmee wint, zijn je van harte gegund. Je verdient ze. Maar
tenzij er externe catastrofale gebeurtenissen aan te pas komen, zie
ik je niet uit deze put klauteren. Het is in elk geval duidelijk dat je
nooit een absolute meerderheid zal halen. De snelheid waarmee je
binnen en buiten de coalitie vijanden maakt, hypothekeert toekomstige
samenwerkingen. Je carrière hangt af van conflict en teert op
leed. Dat maakt van jou een even grote opportunist als een
doomsday evangelist. Alleen al om die reden ben je niet te vertrouwen.

Wat we moeten
blijven beseffen, is dat Bart slechts kapitein is van zijn eigen
schip, en niet van onze vloot. Hij is geen admiraal, helemaal niet.
Hij is een landrot, ‘t is de eerste keer dat hij te water gaat. Op
dit moment zit hij de ziel uit zijn lijf te kotsen in het ruim, en
tussen overgeefbeurten door geeft hij actes de présence op het dek.
Maar het schip is stuurloos en zonder gezonde kapitein reddeloos
verloren. Tot muiterij zal het allicht niet komen. Het schip zal zinken met de kapitein als laatste aan boord. Maar
enkel omdat hij benedendeks uitgeteld op de kale vloer lag.

take down
the paywall
steun ons nu!