De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BBTK dient bij levenslust Lennik stakingsaanzegging tegen 2 ontslagen  vakbondsdelegees

BBTK dient bij levenslust Lennik stakingsaanzegging tegen 2 ontslagen vakbondsdelegees

woensdag 8 januari 2020 23:30
Spread the love

BBTK dient bij Levenslust Lennik stakingsaanzegging in wegens ontslag 2 vakbondsdelegees

De socialistische bediendenvakbond BBTK heeft bij de vzw Levenslust in Lennik een stakingsaanzegging ingediend omwille van het feit dat de directie woensdag twee van haar vakbondsafgevaardigden op staande voet ontsloeg. Op 21 januari is een eerste protestactie gepland.

“We zijn met stomheid geslagen dat de directie vakbondsafgevaardigden ontslaat op een goede week voor de start van de zogenaamde ‘occulte’ periode voor de sociale verkiezingen van mei. Dit is de periode waarin bedrijven werknemers, die zich in het kader van deze verkiezingen kandidaat stellen, niet mogen ontslaan. Dergelijke beslissing is zeer demotiverend voor kandidaten”, aldus vakbondssecretaris Kathleen De Decker (BBTK).

De directie maakte tot dusver de reden van het ontslag nog niet bekend. “Het gaat hierbij om twee mensen die al meer dan tien jaar in het bedrijf werken en al die tijd als vakbondsdelegee met hart en ziel de rechten van de werknemers hebben verdedigd. Het betreft een ontslag op staande voet, want ze kregen te horen dat ze niet meer moesten terugkomen”, aldus vakbondssecretaris Kathleen De Decker (BBTK).

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!