De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BBL, Unizo en Gezinsbond stimuleren duurzame kernversterking met campagne ‘Zo Dichtblij’

BBL, Unizo en Gezinsbond stimuleren duurzame kernversterking met campagne ‘Zo Dichtblij’

zaterdag 29 april 2017 16:21
Spread the love

BBL, Unizo en Gezinsbond stimuleren duurzame kernversterking met campagne ‘Zo Dichtblij’

Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en de Gezinsbond hebben zaterdag in Herent de campagne ‘Zo Dichtblij’ gelanceerd die van 29 april tot en met 3 juni loopt in 89 steden en gemeenten. Met deze opvolger van ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ willen de initiatiefnemersopnieuw de lokale handel ondersteunen en duurzame activiteiten in stads- en dorpskernen stimuleren. 

“Kernidee van de campagne is dat samen bouwen aan sterke, bruisende kernen met veel handel en verenigingsleven een van de bouwstenen is voor een duurzame toekomst”, aldus Mathias Bienstman van BBL zaterdag in Herent. Hij trok hierbij de vergelijking tussen Sint-Niklaas, dat de handel in de binnenstad zag verloederen door de komst op het einde van de jaren ’80 van een groot winkelcentrum buiten de stad, en Gent, dat de afgelopen decennia heeft ingezet in kernversterking door ondermeer het stapgewijs autoluw maken van delen van de binnenstad en daar nu de vruchten van plukt.

De versterking van lokale handel en duurzaamheid kunnen volgens Bienstman gerust samengaan. “Onze steden en gemeenten worden immers pas echter leefbaar en toekomstbestendig als we tegelijk inzetten op een vlotte mobiliteit, een kwaliteitsvolle, groene leefomgeving, een circulaire economie, lokale voeding en hernieuwbare energie”, aldus Bienstman. Uitstekende voorbeelden zijn de fietsstraat die Peer eind december 2016 dwars door zijn historisch centrum aanlegde en het project bAsta waarmee Aalst zijn kernwinkelgebied transformeert tot een bloeiende en aantrekkelijke plaats.    

Wie tijdens de vijf campagneweken van ‘Zo Dichtblij’ in een van de 89 deelnemende gemeenten aankopen verricht in de lokale economie wordt daarvoor beloond met een tombolalot. Hiermee kan men in de betrokken gemeente niet alleen prijzen winnen, maar na registratie van het lot op de website www.zodichtblij krijgt men ook concrete tips om milieubewuster te leven. De campagne moedigt ook verenigingen aan om duurzame activiteiten te organiseren. De zes verenigingen die het meest bijdragen tot een leefbare gemeente winnen een geldsom van 500 euro. 

 Luc Vanheerentals 

./

29-04-2017 15:35

ID-0

in dit veld…

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!