De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Baudet bedreiger zegt: ”PAF!”/Wat een bedreiging!/Over toon en smaak/Baudet echte bedreiger

Baudet bedreiger zegt: ”PAF!”/Wat een bedreiging!/Over toon en smaak/Baudet echte bedreiger

zaterdag 30 maart 2019 05:48
Spread the love

BAUDET BEDREIGER ZEGT ”PAF!”/WAT EEN BEDREIGING!/OVER TOON,EN SMAAK/BAUDET ECHTE BEDREIGER

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/baudet-bedreiger-zegt-paf-wat-een-bedreiging-over-toon-en-smaak-baudet-echte-bedreiger/  

Beste lezers
En weer een reden voor [extreem]rechts Nederland om uit zijn dak te gaan!Tijdens een zeer geslaagde anti-racisme demonstratie [1] opzaterdag 23 maart heeft een van de demonstranten, een vrouw uit Nijmegen,de volgende leus gescandeerd, eigenlijk gezongen:”Als je Thierry dood wilt schieten, zeg dan paf!” [2]En direct sprong de politiek, het hysterische legioen van [extreem]rechtse media en de [extreem] rechtse lone wolf Bloggers eropom ”totaal onaanvaardbaar” ”bizar” [3] en weet ik wat alniet meer te kraaien.De would be bedreiger, de 21 jarige Nijmeegse, werd gearresteerd [4]en weer vrijgelaten [5] [maar blijft verdachte] en heeft inmiddels spijt betuigd over haar demonstratiesong. [6]Volgens een verklaring van het OM zou zij dus spijt hebben van haar woordenen ”de impact ervan hebben onderschat. [7]

BEDREIGINGEN AAN ADRES VAN POLITICI
Persoonlijk ben ik niet opgezet met bedreigingen aan het adres vanwie dan ook, dus ook geen politici.Ook niet als het politieke tegenstanders zijn,Niet omdat ik vind dat ”politici in vrijheid hun werk moeten doen”,zoals premier Rutte beweerde na de ”Baudet bedreiging” [8] [ikvind dat helemaal niet in alle gevallen, want dat zou betekenen,dat Wilders en Baudet ”in vrijheid” haat moeten kunnen zaaienen dat Harbers ”in vrijheid” vluchtelingen kan terugsturennaar martelkamers] [9]Neen, niet om die Rutte reden.Maar in de eerste plaats [en dat is de zwaarwegendste] omdat ik de rechten van mensen verdedig, ook als hetpolitici zijn, ook als het politieke tegenstanders zijn.En het recht op leven en veiligheid [10] is een van de belangrijkste mensenrechten.En daarnaast, maar dat is meer een strategisch, maar niet onbelangrijkargument:Het maakt politieke tegenstanders maar tot martelaar.Kijk maar naar de hysterie na de dood van racist en IslamofoobP. Fortuyn. [11]Bovendien:Bestrijd tegenstanders met woorden, demonstraties, picket lines, ofallerlei soorten acties [12], maar niet met bedreigingen.
BEDREIGING?
Dat gezegd hebbende, was die door een demonstrante gezongenzin, waar [extreem] rechts en semi linkse politici, napapagaaiendemedia, van gematigd tot extreem rechts, nou zo hysterisch overdeden, nou ook echt een bedreiging?Het lijkt mij sterk.
De demonstrante zingtALS je Thierry Baudet wilt doodschietenNIET”Ik schiet Thierry Baudet dood” of iets dergelijks
Dan zingt zij’ZEG dan Paf” [13]
Ik weet niet van u lezers, maar ik heb nog nooit gehoord van iemand, die werd doodgeschoten, doordat er PAF werd gezegd…..
En daarbij:Ze ZONG een liedje of deuntje tijdens een demonstratie……
Of dit handig was, daarover kunnen de meningen verschillen,maar een bedreiging is wel heel vergezocht.
Als ik de Wikipedia eens opensla, zie ik het volgende staan bijbedreiging
Bedreiging is het dreigen met – in de meeste gevallen – fysiek geweld of de dood tegen een persoon, diens naasten of eigendommen. [14]Ja, dat haal ik toch niet uit dit wellicht te haastig gezongen liedje.
Maar er is meer:
Een docent Islam en Geesteswetenschappen, die daags nade monsterzege van Baudet bij de Provinciale Verkiezingentweette ”Volkert, waar ben je?” [15], vervolgens doorde Universiteit Utrecht werd geschorst [16], wordt hiervoor waarschijnlijkniet vervolgd. [17]Een doordenkertje als je aan het gezongen zinnetje van de wouldbe ”Baudet bedreiger” denkt…..

HYPOCRISIE
Maar er is meer!
Want waar was de verontwaardiging van de Politiek [op een enkeleuitzondering na] toen anti Zwarte Piet activist Quincy Gariodoodsbedreigingen ontving? [18]Toen hij [en niet een keer, maar meerdere keren] in elkaarwerd geslagen door de politie. [19]Toen schrijfster en activiste Joke Kaviaar maandenlang door extreemrechtse griezels met de dood werd bedreigd, vanwege het verbrandenvan de Nederlandse vlag? [20]Tegen de Gario bedreigers is nog vervolging ingesteld [21], wat bijde Joke Kaviaar bedreigers niet eens het geval was!
En wat een doodsbedreiging betreft:Hier een ECHTE, gericht aan misdaadjournalist Peter R. De Vriesvanwege zijn tegenstand tegen Zwarte Piet:”’Jij bent een vuile landverrader Peter! Hoe haal jij het in je vuile kankerkop om tegen zwarte piet te zijn? Als ik jou ergens tegenkom en dat is voor jou niet te hopen, dan krijg je een kogel door je kop! Jouw bloed zal vloeien landverrader! Ik weet je te vinden, [22]Zo, dat is wel andere taal dan een gezongen ”als”liedje tegen Forum voor Democratie politicusThierry Baudet………..
Meten met twee maten dus, bij de Gevestigde Politiek!
BEDREIGING?/BAUDET IS DE BEDREIGER
Ja, u leest het goed, lezers:Niet dat zingend zinnetje is ”bedreigend”, maar monsieurBaudet en waar hij en zijn partij voor staan!
Enkele uitspraken van dit heerschap:
”’Ik wil graag, dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is”EN ”Ik wil niet dat Europa Afrikaniseert” [23]
Baudet raaskalt over de ”homeopathische verdunning vande Nederlandse bevolking.Ik citeer hem : ””Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wijhebben in onze cultuur, die zelfhaat……de Nederlandsebevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkerenvan de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan,zodat wie wij zijn niet meer gestalte…….heeft allemaal EEN oorzaak en die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat.” [24]

Deze uitspraken zijn onversneden klassiek racisme, het ”blank”willen houden van Europa, de afkeer van andere [hier Afrikaanse]culturen, de weerzin tegen ”vermenging” van volkeren, opgemerktin de ”homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking.. [25]Je kunt het je haast niet voorstellen, dat een politicus het lef heeftdeze uitspraken anno Domini 2019 te doen!
Alsof Nederland nog in het slavernij/koloniale tijdperk leefde.
Daarvan heb ik trouwens een ”mooi” voorbeeldIk laat Baudet opnieuw aan het woord:
””Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.”  [26]

Pure verheerlijking dus van transatlantische slavenhandel en
het kolonialisme!

Pompeus en chauvinistisch gebral?Ja. natuurlijk, maar wel gevaarlijk gebral, omdat het aanslaat.
En dat maakt Baudet zo gevaarlijk.
Daarom zijn ik en gelukkig ook anderen tegen hem en zijn partij in geweer gekomen!Ik, Peter Storm, Joke Kaviaar, Frontaal Naakt [27] en gelukkig nog meer,maar ons aantal is nog te klein!Hoe meer anti fascistisch verzet tegen FvD [Forum voor Democratie]hoe beter.
Want deze Partij heeft een aantal klassieke fascistische trekken.
Het ophemelen van ”Eigen Volk”/”Beschaving”, met hetracistische element [Europa dominant, blanken cultureel]De afkeer van de zogenaamde ”vermenging” [homeopathischverdunnen van de samenleving], vergelijkbaar met het nazi begrip”Rassenschande” [28]De zondebokkentheorie”Vluchtelingen uit Islamitische landen” [29] en niet blanken in hetalgemeen zijn de Kwaaie Pier.De obsessie met een Glorierijk Verleden.Haat tegen links, zich o.a. uitend in de oprichting van het absurde”Meldpunt Linkse leraren” [30]Het lijkt het Mc Carthyisme wel! [31]Baudet’s hysterische kruistocht tegen de ”heersende elite”, ‘het ”kartel”of hoe hij het ook verder noemt. [32]Zoals vele fascistische leiders voor hem is uiteraard zijn enige echtebezwaar tegen Rutte en co dat hij zelf geen premier is en het land leidt!

OVERWINNINGSSPEECH THIERRY BAUDET
”Nu.na zijn monsterzege, is alles wat hij nog verborg [en dat isniet veel] weggevallen
Zijn overwinningsspeech in ….was een aaneenrijging van chauvinistischgebral over de ”mooiste beschaving ooit, waarmee hij deWesterse beschaving uiteraard bedoelde, alsof deze zijn basis  niet had in veel oudere,de Oosterse beschavingen [van China, India naar Babylonied, Egypte,De Phoeniciers en zo bij de Grieken, die het naar het Westen verspreidden,via de Moors islamitische beschaving, die Spanje overspoelde door 700jaar overheersing, naar het Noorden van Europa] [33]
En natuurlijk ontbrak het superioriteitsdenken en de racistischecomponent, plus de scheldkannonade tegen ”het kartel” en uiteraadrd”links” niet
Fragmenten
Als het bijna te laat is. En zo staan we hier. Vanavond, te elfder ure, letterlijk. Te midden van de brokstukken van wat ooit de mooiste, grootste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend. Een beschaving die alle uithoeken van de wereld bestreek, die vol zelfvertrouwen was. En die de mooiste architectuur, de mooiste muziek en de mooiste schilderkunst heeft voortgebracht die ooit onder de sterrenhemel heeft bestaan. Ons land maakt onder deel uit van die beschavingsfamilie. Maar net als die andere landen van die boreale wereld, worden we kapotgemaakt door mensen die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen, en die onze gebouwen ontwerpen. En bovenal worden we ondermijnd door onze bestuurders. Een kliekje, een kliekje omhooggevallen netwerkers, beroepsvergaderaars, mensen die nog nooit een boek hebben gelezen in hun leven, en geen idee hebben wat op de langere termijn de belangrijke issues zijn. Zij beheersen helaas de besluitvormingsorganen van ons land en maken in een merkwaardige mengeling van onkunde en cynisch eigenbelang keer op keer de verkeerde keuzes. Niet lang meer!” [34]
MILITAIRE NAZI TAAL, DOORSPEKT MET ZIEK SUPERIORITEITSDENKEN

Maar… maar wij zijn naar het front geroepen. Omdat het moet. Omdat ons land ons nodig heeft. En wij, beste vrienden, wij zijn het product van 300.000 jaar evolutie. Wij hebben meerdere ijstijden overleefd, wij hebben mammoeten gevloerd. Wij zijn dragers, wij zijn erfgenamen van de grootste beschaving die ooit heeft bestaan”…..…..Want vrienden, wij gaan met deze partij de trots van ons land herstellen. Op deze rots gaan wij onze zuil bouwen. We gaan onze democratie herstellen en vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen.” [35]

EPILOOG 

Niet een demonstrante, die een onhandige en smakeloze leuze roept,is hier de bedreiger [los van het feit, dat het geen doodsbedreiging WAS],maar degene, die ze noemdeFASCIST EN SEXIST [36] THIERRY BAUDET VAN HET FORUM VOORDEMOCRATIE!
Een ”schone jongeling”, een goede spreker, een die bloemrijke taal hanteerten zijn aanhangers het gevoel geeft, dat zij pioniers zijn, dat zij heldenzijn, die een niet bestaande ”vijand”’ [de Boze Oosterling, de GevaarlijkeKleurling, het Kwaadaardige Kartel, dat vluchtelingen binnenhaalten feteert, de Boze Linkse Krachten] te lijf gaan.
Klassieke trucs van de Demagoog
Geef mensen een gevoel van Heroisme, laat ze in een Grote[verkeerde] Zaak geloven, kom via hen aan de macht en zijzullen het voelen, als ze niet meer in de pas lopen!
Geen wonder, dat zijn aanhangers gedurende zijn Overwinningsspeechin Zeist regelmatig in hysterisch gejoel en geschreeuw uitbarstten, want wie wilniet horen dat zijn beschaving de beste en mooiste is, vooral alshet baarlijke nonsens is……
BAUDET EN ZIJN CLUB ZIJN DE BEDREIGERS:VAN VLUCHTELINGEN, DEMOCRATEN, ALLES WAT NIET WESTERS IS,ZE ZIJN VROUWENONDERDRUKKEND EN WILLEN DE DEMOCRATIE,DIE ER NOG IS, ZO SNEL MOGELIJK VERVANGEN DOOR…….
Laten we zeggen:
Iets erg angstaanjagends, dat niet alleen niet westerlingen bedreigt, maar allesen iedereen, die het waagt, zich kritisch tegenover deze politieke gangstersuit te laten
WACHT NIET MEER LEZERS EN KOM IN VERZETIN WOORD EN DAAD
Als je wachtIs het te laat.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

VIER PUNTEN OVER EEN PRACHTIGE DEMONSTRATIEPETER STORM23 MAART 2019
https://www.ravotr.nl/2019/03/23/vier-punten-een-prachtige-demonstratie/  

[2]


YOUTUBE.COM
LINKS LOOPT MEE MET ANTIFA: ”ALS JE THIERRY DOOD WILTSCHIETEN, ZEG DAN PAF!” 

https://www.youtube.com/watch?v=zGmM_vFP9B8 

TRANSCRIPTIE

[[VERSLAGGEVER]”Wat zeg je nou?”[DEMONSTRANTE]”Als je Thierry dood wit schieten, zeg dan paf!”[VERSLAGGEVER]”Dat kan je toch echt niet zeggen, man”[DEMONSTRANTEN ROEPEN ANDERE LEUZEN”[VERSLAGGEVER]”Wat zeg je nou?”
EINDE YOUTUBE FILMPJE

[3]

RTL NIEUWSDOODSBEDREIGINGEN BAUDET ”VOLSTREKT ONACCEPTABEL”,OOK ANDERE POLITICI BEDREIGD
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4653911/doodsbedreigingen-baudet-volstreks-onaccetabel-ook-andere-politici 

RTL NIEUWSKAMERVOORZITTER MAAKT ZICH ”GROTE ZORGEN” OVERBEDREIGING TEGEN BAUDET
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4653491/grote-zorgen-arib-over-bedreiging-tegen-baudet  

TEKST
De doodsbedreigingen aan het adres van Thierry Baudet zijn ‘volstrekt onacceptabel’, zeggen de coalitiepartijen eensgezind. Niet alleen Thierry Baudet, maar ook andere politici worden bedreigd.

Je mag het met elkaar oneens zijn, maar wat hier gebeurt, is volstrekt onacceptabel”, zegt D66-leider Rob Jetten. “We merken als politici allemaal dat het tegenwoordig heel normaal is dat je, ook op sociale media, de meest vreselijke dingen naar je hoofd krijgt geslingerd. Daar hebben we allemaal last van.”

Ook Klaas Dijkhoff stelt dat politici vaker worden bedreigd. “Het is schandalig.” Ook de VVD’er wordt weleens bedreigd, maar wil daar verder niet op ingaan.

Politici vaker bedreigd

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet werd zaterdag tijdens een demonstratie in Amsterdam met de dood bedreigd. Er ging een filmpje rond op sociale media waarin een demonstrant bij een betoging in Amsterdam zingt: “Als je Thierry dood wilt schieten, zeg dan paf.” 

Thierry Baudet laat aan RTL Nieuws weten dat hij verder niet op de zaak in wil gaan. 

Premier boos

Premier Mark Rutte windt zich ook op over de bedreigingen.’ “Ik ben heel boos dat we dit soort stommiteiten, weer herhaald zien worden”, aldus de premier. “Dit kan niet, het is totaal onacceptabel”, vervolgt hij.

Wat er aan gedaan moet worden? Volgens de premier spelen we daar zelf een rol in. “De democratie is een teer en geen gemakkelijk bezit. Maar het is mooi dat we het hebben. We moeten het met z’n allen beschermen.”

Zijn VVD-collega Dijkhoff zegt daarover: “Mensen die de wet overtreden, moeten worden opgepakt.” Hij adviseert mensen die het ergens niet mee eens zijn, lid te worden van een partij die ze wel aanstaat. “En zet je in.”

Strafbare feiten

“Het Openbaar Ministerie moet kijken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Zo ja, dan is dat reden voor vervolging”, reageert CDA-leider Sybrand Buma. Het OM Midden-Nederland laat weten onderzoek te doen naar deze uitlating.

Het Openbaar Ministerie Amsterdam doet onderzoek naar de doosbedreiging tijdens de demonstratie in Amsterdam. “We hebben besloten tot zelfstandig onderzoek (dus zonder directe aangifte, red.) vanwege de aard van de uitlating. We hebben nog niemand aangehouden.”

Volkert-opmerking

Over de opmerking van een universitair docent vorige week: ‘Volkert waar ben je?’ zegt het Openbaar Ministerie Midden-Nederland: “We vinden het een smakeloze opmerking. Maar juridisch is de voorlopige conclusie van het OM dat de bedreiging niet concreet genoeg is, maar het staat mensen vrij om aangifte te doen.”

TEKST
Voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer maakt zich ‘grote zorgen’ dat er wordt opgeroepen tot geweld tegen Thierry Baudet.
Bij een demonstratie in Amsterdam uitte een betoger doodsbedreigingen aan het adres van de fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FVD).

“Als voorzitter maak ik mij grote zorgen over wat wij zien gebeuren: dat er wordt opgeroepen tot geweld tegen Thierry Baudet, een gekozen volksvertegenwoordiger. In een democratie ga je het debat met elkaar aan”, aldus Arib in een verklaring.

 
[4]

TELEGRAAFVROUW (21) OPGEPAKT VOOR BEDREIGING BAUDET25 MAART 2019
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3346786/vrouw-21-opgepakt-voor-doodsbedreiging-baudet  

[5]

TELEGRAAFBAUDET-BEDREIGER VRIJGELATEN26 MAART 2019
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3352191/baudet-bedreiger-vrijgelaten  

[6]

”De vrouw heeft in haar verklaring bij de politie aangegeven spijt te hebben van haar uitingen en de impact ervan te hebben onderschat.”
OPENBAAR MINISTERIENIJMEEGSE VERDACHTE MET DAGVAARDING HEENGEZONDEN26 MAART 2019
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@105458/nijmeegse-verdachte/  

TEKST

Nijmeegse verdachte met dagvaarding heengezonden

 

26 maart 2019 – Arrondissementsparket Amsterdam

 

De 21-jarige vrouw uit Nijmegen die gisteren in Nijmegen is aangehouden op verdenking van bedreiging en opruiing is dinsdagavond door de officier van justitie in Amsterdam met een dagvaarding heengezonden. De vrouw moet zich op 9 april 2019 voor de politierechter in Amsterdam verantwoorden.

 

De vrouw heeft in haar verklaring bij de politie aangegeven spijt te hebben van haar uitingen en de impact ervan te hebben onderschat.

De vrouw wordt ervan verdacht op zaterdag 23 maart 2019 tijdens een anti-racisme-demonstratie in het centrum van Amsterdam uitingen te hebben gedaan die mogelijk als bedreigend of opruiend zijn ervaren. Zodra de uitingen de politie ter kennis kwamen, werd een onderzoek gestart waarna de verdachte maandagmiddag kon worden aangehouden.

EINDE BERICHT OM

”De 21-jarige vrouw die Thierry Baudet afgelopen weekend bedreigde met de dood is dinsdagavond vrijgelaten door de politie. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Ze zou spijt hebben van haar woorden en de impact ervan hebben onderschat.”
WNLVROUW, DIE BAUDET MET DOOD BEDREIGDE,VRIJGELATEN. ”HEEFT SPIJT VAN WOORDEN”
https://wnl.tv/2019/03/26/vrouw-baudet-bedreigde-vrijgelaten/  

[7]

De vrouw heeft in haar verklaring bij de politie aangegeven spijt te hebben van haar uitingen en de impact ervan te hebben onderschat. 
OPENBAAR MINISTERIENIJMEEGSE VERDACHTE MET DAGVAARDING HEENGEZONDEN26 MAART 2019
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@105458/nijmeegse-verdachte/   

[8]

”‘Iedereen mag het in Nederland met iedereen oneens zijn, maar bedreigingen zoals die aan Thierry Baudet zijn totaal onacceptabel. Alle politici moeten in veiligheid en vrijheid hun werk kunnen doen.”

DE TELEGRAAFBEDREIGINGEN ONACCEPTABEL25 MAART 2019
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3343298/bedreigingen-onacceptabel 

TEKST
”DEN HAAG – Premier Mark Rutte mengt zich hoogstpersoonlijk in de haatcampagne tegen Forum voor Democratie. De minister-president roept op tot verdraagzaamheid en neemt stelling tegen bedreigingen van Forum-leider Thierry Baudet.
‘Iedereen mag het in Nederland met iedereen oneens zijn, maar bedreigingen zoals die aan Thierry Baudet zijn totaal onacceptabel. Alle politici moeten in veiligheid en vrijheid hun werk kunnen doen. Democratie is geen gemakkelijk, maar wel een rijk bezit. Dat moeten we met z’n allen beschermen’, stelt Rutte tegenover deze krant.

Sinds de verrassende overwinning van Forum voor Democratie bij de Statenverkiezingen van afgelopen woensdag, waardoor de partij van Baudet in een klap de grootste wordt in de Eerste Kamer, wordt de Forum-leider fel aangevallen. Tijdens een betoging in Amsterdam, afgelopen weekend, werd zelfs openlijk opgeroepen om Baudet te vermoorden. Onder andere GroenLinks-kopstukken waren bij die demonstratie aanwezig.
De vijandige houding doet denken aan de dagen van de politieke opmars van Pim Fortuyn. De LPF-politicus werd stelselmatig gedemoniseerd. In 2002 werd hij vermoord.

[9]

UITGEZETTE ASIELZOEKER BAHREIN TOT LEVENSLANGVEROORDEELD/HARBERS, WAT ZIJT GIJ VOOR EEN VENT!ASTRID ESSED17 MAART 2019
https://www.astridessed.nl/uitgezette-asielzoeker-in-bahrein-tot-levenslang-veroordeeld-harbers-wat-zijt-gij-voor-een-vent/  

[10]

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
http://hrlibrary.umn.edu/instree/b1udhr.htm  

[11]

NIEUWWIJHET GEDACHTEGOED VAN FORTUYN, WILDERS EN BAUDET IS RACISTISCH

https://www.nieuwwij.nl/interview/het-gedachtegoed-van-fortuyn-wilders-en-baudet-is-racistisch/ 

Het publieke debat over islam, migratie en identiteit lijkt vooral gevoerd te worden door politici, opiniemakers en activisten. Deskundigen en experts vullen verhoudingsgewijs minder vaak de krantenkolommen en schuiven minder vaak aan aan tafel op televisie. Wetenschapper Martijn de Koning doet volop mee aan het publieke debat, zeker op sociale media. Hij onderzoekt diverse aspecten van het islamdebat, zoals dat in binnen- en buitenland gevoerd wordt, en kaart regelmatig islamofobie aan. Een gesprek met de man die parallellen ziet tussen Pim Fortuyn, Geert Wilders en Thierry Baudet: “Van alle drie kunnen we stellen dat hun gedachtegoed racistisch is”.
We kennen jou vooral van de academische en inhoudelijke duiding. Uit wat voor een nest kom je?

Martijn de Koning: “Uit een goed en warm nest van het Brabantse platteland!”

Wanneer is jouw interesse voor religie en voor de rafelranden van religie aangewakkerd?

“Eigenlijk reeds van jongs af aan. Ik heb altijd interesse gehad voor wat mensen zoeken en vinden in religie en hoe religieuze rituelen werken. Mijn carrière verliep van misdienaar tot antropoloog, dus deels deelnemer maar ook buitenstaander. Altijd wel met de nodige verwondering over en bewondering voor de kracht die mensen uit hun geloof in God en hun onderlinge banden kunnen halen.”

Is jouw DNA, los van je academische functie, meer activistisch of meer analyserend?

“Uiteindelijk meer analyserend. Ik ben vaak te afwachtend en teveel een twijfelaar om echt een goede activist te zijn. Dat wil niet zeggen dat activisten nooit twijfelen, maar bij mij duurt het vrij lang voordat er een echte activistische actie komt. Ik ga niet zo snel op de barricaden, omdat ik voortdurend denk: ‘wat als ik iets over het hoofd zie, wat als ik niet goed mijn informatie gecontroleerd heb, wat als ik het van andere kanten bekijk?’ Je moet je als academicus goed bewust zijn van je positie, macht en privileges, zeker als witte man.”

Hoe uit zich dat privilege?

“Soms kan ik me gemakkelijker uitspreken dan iemand die moslim is, een persoon van kleur, al dan niet academicus. Dan moet je dat ook doen. Tegelijkertijd moet je er ook voor waken dat je, juist doordat je je uitspreekt, iemand uit een minderheid zijn of haar stem ontneemt of op een bepaalde manier inkleurt. De laatsten worden nogal eens gevraagd als ervaringsdeskundige en niet als academicus, terwijl ze op sommige terreinen vanuit beide posities kennis hebben. En dus meer kennis hebben dan ik, maar misschien niet meer aan bod komen als ik mijn bijdrage al heb geleverd. Je kunt als witte mannelijke academicus het debat domineren of zelfs monopoliseren.”

Ik wil een frustratie met je delen: waarom treden academici in zijn algemeenheid zo weinig op in het publieke debat? Stemmen als die van jou, Leo Lucassen en Willem Schinkel zijn broodnodig, omdat ze deskundigheid introduceren in een zee van frames en stereotypen.

“Er zijn veel meer mensen, denk aan Gloria Wekker, Umar Ryad, Amade M’charek en Joas Wagemakers. Dat zijn mensen die zich ook op een uitstekende manier bewegen in dat publieke debat. Maar het kan meer en dat dat wellicht niet voldoende gebeurt, heeft verschillende oorzaken.”

Welke zijn dat?

“Nederland heeft niet zo’n traditie van publieke intellectuelen als bijvoorbeeld Frankrijk die wel heeft. En onder veel academici is het ook een beetje een ondergeschoven kindje. Academische peer-reviewed publicaties in top journals zijn toch het belangrijkste en de rest komt daarna wel een keer. Gelukkig zit ik in de positie dat de afdeling antropologie van de Universiteit van Amsterdam en de afdeling Islamstudies / Religiestudies van de Radboud Universiteit Nijmegen daar anders over denken. Zij waarderen de maatschappelijke betrokkenheid wel degelijk.

Een punt is ook dat academici moeten leren hun kennis beter over te brengen. Je kunt je proefschrift van 400 pagina’s niet samenvatten in 15 seconden of in 150 woorden, anders blijft er niks van over. Dus wat doe je dan? Je neemt een klein punt waarover je iets zinnigs kunt zeggen.”

En hoe zit dat bij journalisten?

“Dat is een ander punt. Sommige journalisten zijn niet geïnteresseerd in academische kennisoverdracht die genuanceerd, gebalanceerd en gefundeerd is. Wanneer het gaat om gevoelens van onveiligheid nodigt men dan niet de onderzoekers uit, maar liever mensen als Gerard Joling en Wierd Duk. Mensen met een ogenschijnlijk helder verhaal, maar vaak los gezongen van de weerbarstige realiteit van alledag en slechts geïnteresseerd in een beperkt verhaal dat wel lekker klinkt.”

Hoe breng je dan de academische en journalistieke wereld samen?

“Door als academicus veel te investeren in relaties met journalisten die wel de moeite waard zijn en wel geïnteresseerd zijn in een goed onderbouwd en deugdelijk verhaal. Die journalisten zitten overal, niet alleen bij de reguliere media zoals de Volkskrant of NOS of VRT, maar ook bij OneWorld bijvoorbeeld. Welk medium het is maakt mij niet zoveel uit, zolang het maar geen NRC of Telegraaf is.”

Wat is het probleem van dat soort media?

“Kijk naar de reacties die iemand als Leo Lucassen krijgt. En nog erger, Gloria Wekker. Zeker voor vrouwen, in het bijzonder zwarte vrouwen of vrouwen die moslim zijn, zijn de reacties nog grover, meer intimiderend en meer bedreigend dan in het geval van Leo Lucassen – of in mijn geval. Als wij ons uitspreken, kun je er vergif op innemen dat mensen als Esther Voet (Nieuw Israëlietisch Weekblad), Bart Nijman en anderen van Geenstijl je woorden zodanig verdraaien dat ze zeker weten dat er boze commentaren komen. Of erger. Ik heb geluk, ik heb een goede positie aan de universiteit, de steun van hoogleraren als Annelies Moors en Karin van Nieuwkerk en van andere collega’s. Dat wil niet zeggen dat men niet kritisch is naar mij toe, maar ik kan juist op hen terugvallen voor kritische steun. Dat is belangrijk, want universiteiten als instituties blijven op dit punt soms achter. De kritische steun van collega’s en van instituties is echt noodzakelijk.”

Jij hebt het gedachtegoed van Pim Fortuyn eerder uitgebreid geanalyseerd. Wat zijn volgens jou de verschillen tussen Fortuyn, Wilders en Baudet?

“Van alle drie kunnen we stellen dat hun gedachtegoed racistisch is. Niet alleen delen zij de wereld op in homogene hiërarchische categorieën, zoals ‘moslims’ versus ‘het Westen’, ze baseren zich op eeuwenoude representaties en stereotypen die uitgaan van een ideaalbeeld van een ‘wij’-categorie tegenover een doembeeld van de ‘zij’-categorie. Tegelijkertijd doen ze dat wel alle drie op andere manieren.

Fortuyn zat meer op het idee dat de wereld in te delen was in cultuurgroepen, waarvan islam en moslims er een waren zoals bijvoorbeeld Huntington ook deed in zijn clash of civilizations. Wilders is meer klassiek islamofoob: je hebt Nederlanders en moslims. Er is geen gematigde of liberale of wat dan ook voor aparte vorm van islam, je hebt maar één islam en die is intolerant. En meer dan dat is er nauwelijks in de wereld. Baudet mengt veel meer de cultuurleer van Fortuyn met de biologische rassenleer, bijvoorbeeld wanneer hij wil dat Europa ‘dominant blank en cultureel blijft zoals het is’ of Ramautarsing die vermeende IQ-verschillen tussen volkeren gebruikt als rechtvaardiging voor discriminatie. Of Annabel Nanninga, die antisemitische grapjes gebruikt om mensen de mond te snoeren.”

Wat zijn de overeenkomsten?

“Allemaal gebruiken ze racistische legitimeringen om een onderscheid te maken tussen degenen die zij onder de wij-categorie scharen (witte, zogeheten autochtone Nederlanders) en anderen (meestal moslims), maar ze doen dat dus op verschillende manieren. Wat ze gemeen hebben in hun stijl is dat ze niet uit zijn op consensus, maar op provocatie, confrontatie en agitatie. Dat is een belangrijk verschil, want de racistische ideologie van Fortuyn verschilt helemaal niet zoveel van die van dominante lijnen binnen CDA, VVD of de PvdA, maar die partijen zijn juist wel uit op consensus, verbinding en pacificatie.”

[12]

HUIS THIERRY BAUDET BEKLAD DOOR ANARCHISTISCHE ACTIEGROEP/ADHESIEBETUIGINGASTRID ESSED8 SEPTEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/huis-thierry-baudet-beklad-door-anarchistische-actiegroepadhesiebetuiging/  

[13]


YOUTUBE.COM
LINKS LOOPT MEE MET ANTIFA: ”ALS JE THIERRY DOOD WILTSCHIETEN, ZEG DAN PAF!” 

https://www.youtube.com/watch?v=zGmM_vFP9B8 

TRANSCRIPTIE

[[VERSLAGGEVER]”Wat zeg je nou?”[DEMONSTRANTE]”Als je Thierry dood wit schieten, zeg dan paf!”[VERSLAGGEVER]”Dat kan je toch echt niet zeggen, man”[DEMONSTRANTEN ROEPEN ANDERE LEUZEN”[VERSLAGGEVER]”Wat zeg je nou?”
EINDE YOUTUBE FILMPJE

[14]

WIKIPEDIABEDREIGING (STRAFRECHT)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedreiging_(strafrecht)  

[15]

WIKIPEDIAVOLKERT VAN DER GRAAF

https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkert_van_der_Graaf  

TRAJECTUM.HU.NL[Trajectum is de Latijnse naam voor Utrecht]U-U DOCENT OP NON ACTIEF NA FACEBOOK BERICHT”VOLKERT, WAAR BEN JE?”
https://trajectum.hu.nl/uu-docent-met-dood-bedreigd-na-facebookbericht-volkert-waar-ben-je/ 

”De UU spreekt van ‘een verwerpelijke reactie, waarvan de Universiteit Utrecht nadrukkelijk afstand neemt’. De docent kan ‘op zeer korte termijn een uitnodiging verwachten voor een gesprek met het Faculteitsbestuur’.

De Universiteit Utrecht ligt onder vuur nadat een docent na de verkiezingen – waarbij Forum voor Democratie grote verkiezingswinst boekte – in een bericht op Facebook schreef: ‘Volkert, waar ben je?’. De UU spreekt van ‘een verwerpelijke reactie, waarvan de Universiteit Utrecht nadrukkelijk afstand neemt’ en heeft de docent op non-actief gesteld.

‘De universiteit heeft zojuist besloten om de medewerker die “Volkert waar ben je?” onder een FB-artikel over FvD plaatste, op non-actief te stellen’, schrijft de UU op Facebook. ‘Dit vooruitlopend op het gesprek hierover dat op korte termijn plaats zal vinden.’

Eerder vandaag liet de universiteit al weten dat ‘de docent op zeer korte termijn een uitnodiging kan verwachten voor een gesprek met het Faculteitsbestuur’ over de uitlating, een verwijzing naar de moordenaar van Pim Fortuyn.

De UU-medewerker schreef de tekst op zijn persoonlijke Facebookpagina. Later verwijderde hij het bericht en verving hij het voor een excuusbericht. Hij zou ‘in het heetst van de verkiezingsstrijd’ hebben gehandeld. ‘Ik meende niet wat ik zei, en neem er met klem afstand van. Ook bied ik mijn excuses aan aan iedereen die deze opmerking gekwetst heeft.’

Dat bericht kwam voor velen echter te laat. Hij ontving honderden boze reacties, waaronder doodsbedreigingen. Om die reden heeft hij zijn persoonlijke Facebookaccount inmiddels gedeactiveerd, meldt de Universiteit Utrecht.

Verder meldt de universiteit nog: ‘Wij zijn van mening dat docenten een voorbeeldfunctie moeten hebben. De uitlating die de medewerker gedaan heeft, ook al was dat in de vrije tijd, staat hier haaks op. Dat betreuren wij ten zeerste.’ Velen eisen het ontslag van de docent. Het is nog niet duidelijk of dat ook gaat gebeuren. 

[16]

WIKIPEDIAVOLKERT VAN DER GRAAF

https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkert_van_der_Graaf  

TRAJECTUM.HU.NL[Trajectum is de Latijnse naam voor Utrecht]U-U DOCENT OP NON ACTIEF NA FACEBOOK BERICHT”VOLKERT, WAAR BEN JE?”
https://trajectum.hu.nl/uu-docent-met-dood-bedreigd-na-facebookbericht-volkert-waar-ben-je/ 

”De UU spreekt van ‘een verwerpelijke reactie, waarvan de Universiteit Utrecht nadrukkelijk afstand neemt’. De docent kan ‘op zeer korte termijn een uitnodiging verwachten voor een gesprek met het Faculteitsbestuur’.

De Universiteit Utrecht ligt onder vuur nadat een docent na de verkiezingen – waarbij Forum voor Democratie grote verkiezingswinst boekte – in een bericht op Facebook schreef: ‘Volkert, waar ben je?’. De UU spreekt van ‘een verwerpelijke reactie, waarvan de Universiteit Utrecht nadrukkelijk afstand neemt’ en heeft de docent op non-actief gesteld.

‘De universiteit heeft zojuist besloten om de medewerker die “Volkert waar ben je?” onder een FB-artikel over FvD plaatste, op non-actief te stellen’, schrijft de UU op Facebook. ‘Dit vooruitlopend op het gesprek hierover dat op korte termijn plaats zal vinden.’

Eerder vandaag liet de universiteit al weten dat ‘de docent op zeer korte termijn een uitnodiging kan verwachten voor een gesprek met het Faculteitsbestuur’ over de uitlating, een verwijzing naar de moordenaar van Pim Fortuyn.

De UU-medewerker schreef de tekst op zijn persoonlijke Facebookpagina. Later verwijderde hij het bericht en verving hij het voor een excuusbericht. Hij zou ‘in het heetst van de verkiezingsstrijd’ hebben gehandeld. ‘Ik meende niet wat ik zei, en neem er met klem afstand van. Ook bied ik mijn excuses aan aan iedereen die deze opmerking gekwetst heeft.’

Dat bericht kwam voor velen echter te laat. Hij ontving honderden boze reacties, waaronder doodsbedreigingen. Om die reden heeft hij zijn persoonlijke Facebookaccount inmiddels gedeactiveerd, meldt de Universiteit Utrecht.

Verder meldt de universiteit nog: ‘Wij zijn van mening dat docenten een voorbeeldfunctie moeten hebben. De uitlating die de medewerker gedaan heeft, ook al was dat in de vrije tijd, staat hier haaks op. Dat betreuren wij ten zeerste.’ Velen eisen het ontslag van de docent. Het is nog niet duidelijk of dat ook gaat gebeuren. 

DE LIMBURGERUNIVERSITAIR DOCENT, DIE NA WINST BAUDET VROEG ”VOLKERTWAAR BEN JE?” OP NON ACTIEF GEZET22 MAART 2019
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190322_00097821/tientallen-klachten-over-universitair-docent-die-na-winst-baudet-vroeg-volkert-waar-ben-je 

TEKST
”De universiteit heeft besloten om de docent die ‘Volkert waar ben je?’ schreef onder een Facebookbericht over de overwinning van Baudet op non-actief te zetten.

De Universiteit Utrecht heeft tientallen klachten ontvangen over een actie van docent Corné Hanssen. De docent Geesteswetenschappen schreef een reactie op Facebook op de overwinning van Baudet. In de reactie stond: ‘Volkert, waar ben je?’ Daarmee doelde hij op Volkert van der Graaf, de man die Pim Fortuyn doodschoot.

Maarten Post, woordvoerder van de UU, laat weten dat er tientallen klachten van zowel binnen als buiten de universiteit binnen zijn gekomen. ,,Deze klachten worden in behandeling genomen. Het college van bestuur van de universiteit gaat kijken of er eventuele sancties worden opgelegd”, licht hij toe.

Spijt

Post laat weten dat de universiteit donderdagmiddag op de hoogte is gebracht van de actie. ,,Het bleek te kloppen dat hij deze reactie heeft geplaatst. We benadrukken dat wij dit als universiteit een verwerpelijke reactie vinden en nemen afstand hiervan. We vinden dat docenten een voorbeeldfunctie moeten vervullen. Zo’n bericht op een Facebookpagina staat daar haaks op.”

Lees ook:‘Ik zou Thierry Baudet het liefst onder zijn lavendelzakje schoppen’

De docent Geesteswetenschappen betuigde spijt op zijn Facebookpagina middels een bericht. Daarop kwamen tientallen reacties en bedreigingen. Inmiddels is zijn pagina gedeactiveerd. Volgens woordvoerder Post wil Hanssen geen commentaar meer geven. De docent wordt door de universiteit op het matje geroepen en moet volgende week op gesprek komen.

‘Onacceptabel’

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) noemt de bedreiging ‘onacceptabel’. ,,Dat moeten we niet doen, dat moeten we niet willen.’’ Hij benadrukt dat politici in vrijheid en veiligheid moeten ‘kunnen zeggen wat zij willen zeggen’, en roept iedereen op tot kalmte: ,,Na zo’n verkiezing is het altijd even wennen.’’


 
[17]

DE LIMBURGEROM: TEKST ”VOLKERT, WAAR BEN JE?” NIET ZONDER MEER’STRAFBAAR24 MAART 2019
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190324_00097948/om-tekst-volkert-waar-ben-je-niet-zonder-meer-strafbaar  

De tekst ‘Volkert waar ben je’, die een universitair docent uit Utrecht plaatste op Facebook als reactie op de verkiezingswinst van Thierry Baudet, is niet zonder meer strafbaar.  

Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) naar aanleiding van een bericht op GeenStijl.

,,We hebben er wel veel vragen over gekregen, dus we hebben een voorlopige juridische inschatting gemaakt”, zegt hij. Volgens het OM is er wel sprake van ,,een smakeloze opmerking”. Maar ,,naar onze voorlopige juridische inschatting is de opmerking waarschijnlijk niet strafbaar”. De opmerking is namelijk geen concrete oproep om Baudet iets aan te doen.

Volgens de woordvoerder heeft het OM nog geen aangifte binnengekregen tegen de docent. ,,Zodra dat wel het geval is, gaan we nog eens kijken.”

‘Volkert’ is een verwijzing naar de moordenaar van politicus Pim Fortuyn. De docent in kwestie heeft de post verwijderd en zijn excuses aangeboden. Hij is door de Universiteit Utrecht op non-actief gezet. Justitieminister Ferd Grapperhaus veroordeelde de tekst en zei dat politici in vrijheid en veiligheid ,,moeten kunnen zeggen wat zij willen zeggen”.

[18]

ADGARIO: ZE WILLEN OM ZWARTE PIET MIJN STROT AFSNIJDEN28 AUGUSTUS 2015
https://www.ad.nl/binnenland/gario-ze-willen-om-zwarte-piet-mijn-strot-afsnijden~a478cbcf/ 

De Verenigde Naties komen vrijdag met een rapport over racisme in Nederland. Een van de onderwerpen is de verhitte discussie over Zwarte Piet. Aanjager en activist Quinsy Gario (30) spreekt in de Volkskrant onder meer over de vele doodsbedreigingen die hij krijgt. ,,Mensen schrijven dat ze mijn strot gaan doorsnijden”.
Het College voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, CERD, komt vrijdag met conclusies en aanbevelingen over discriminatie in Nederland. Ook Zwarte Piet komt zeker aan de orde, een heikel onderwerp sinds hij door een deel van de bevolking wordt geassocieerd met racisme en discriminatie. 

Kunstenaar Quinsy Gario zorgt sinds zijn arrest uit 2011 voor internationale ophef. Met zijn actie ‘Zwarte Piet is racisme’ heeft hij de discussie over Zwarte Piet flink aangejaagd en sindsdien wordt hij bedreigd. Scheldkanonnades zijn voor Gario aan de orde van de dag. ,,Kijk, een zwarte mongool”, of ,,Ik wil een sticker met: ik rem niet voor Quinsy Gario”. En: ‘Ga naar Afrika en krijg aids”, zijn de dingen die hij naar zijn hoofd geslingerd krijgt. 

Paniekaanvallen
,,Natuurlijk doet dat pijn”, vertelt hij aan de Volkskrant. ,,Ik heb paniekaanvallen en hartkloppingen. Soms wordt het zwart voor m’n ogen en moet ik rustig blijven zitten. Dan vraag ik me af of ik wel naar buiten kan. Je hebt maar één persoon nodig, dan kan het voorbij zijn. Dat gaat zo in je gedachten zitten. Ik krijg anonieme brieven. Daarin staat dat mensen me een kogel door mijn kop gaan jagen.” 

Jarenlang liet hij iedereen er ongestraft mee wegkomen, maar de laatste tijd verzamelt Gario alle bewijzen om aangifte te kunnen doen. Binnen een jaar ontving hij naar eigen zeggen 770 beledigingen en bedreigingen. 

Rapport VN

Mensenrechtenexperts uit het comité houden in de gaten of landen de VN-verdragen naleven die ze hebben getekend. Vorige week praatte het comité al met een Nederlandse delegatie over zaken als noodopvang voor vluchtelingen, de situatie op de arbeidsmarkt en discriminerende uitlatingen in de media. De rol van Zwarte Piet kreeg toen al een prominente rol en leidde tot ‘een levendige discussie’. 

Nederland wordt net als andere VN-landen eens in de vier jaar ‘beoordeeld’.

Donderdag liet Nickelodeon weten dat eind dit jaar ongeschminkte pieten te zien zijn. Na de felle zwartepietendiscussie liet de kinderzender vorig jaar helemaal geen pieten zien, alleen Sinterklaas. Eerder deze maand zei warenhuis de Bijenkorf dit jaar te kiezen voor vergulde klimpieten. V&D laat de versiering afhangen van wat het Sinterklaasjournaal van de publieke omroep gaat doen. Die laat dat pas veel later dit jaar weten.

[19]

YOUTUBE.COMZWARTE PIET IS RACISME RADIO
https://www.youtube.com/watch?v=6ZjU-t0va_w  

[20]

POLITIEK DIGITAALJOKE KAVIAAR BEDREIGD MET DE DOOD WEGENS VERBRANDENVLAG20 OCTOBER 2005
http://www.politiek-digitaal.nl/jihadvsmcworld/joke_kaviaar_bedreigd_wegens_vlagbranding/  

De verbranding van een Nederlandse vlag is de protestdichter Joke Kaviaar duur komen te staan. Nadat René van Gool, landelijk secretaris van Nieuw Rechts, aangifte van vlagschennis deed wordt ze continu bedreigd. Zowel op het forum van Nieuw Rechts – waar Van Gool moderator is – als op de extreem-rechtse sites Stormfront, Nationale Alliantie en Holland-Hardcore. In een e-mail riep het bestuurslid van Nieuw Rechts op om Kaviaar “tegen de wand” te zetten.

Door Steven de Jong – Kaviaars website werd platgelegd, op forums verschenen moordoproepen en haar provider werd thuis opgezocht door skinheads. De reacties op haar aanklacht tegen het nationalisme – “Ik verwerp / die gedachte / meer recht te hebben / dan een ander / op dit land” – zijn niet voor de poes.

Vlagverbranding
De vlagverbranding vond plaats op 25 september in Ruigoord (gemeente Amsterdam). Het dorpje – dat na de aanleg van de Afrikahaven in de jaren zeventig vrijwel leeg kwam te staan – trok krakers aan die er een kunstenaarsgemeenschap hebben gevestigd, met ateliers en studio’s.

In het kerkgebouw – dat in 1973 gekraakt werd – worden regelmatig muziekavonden, tentoonstellingen en poëziefestivals gehouden. Zo ook het festival ‘De Omwenteling’ eind september, waar Joke Kaviaar haar nieuwe dichtbundel ‘Een Lintje Voor De Democratie’ presenteerde.

Na lezing van haar gedicht ‘Het Moet Afgelopen Zijn’ voegde ze de daad bij het woord, zoals te zien is op onderstaande foto. 
Nieuw Rechts
Diezelfde avond maakte de linkse website Indymedia.nl melding van de actie. Dat was voor de landelijk secretaris van Nieuw Rechts, René van Gool, reden om op 28 september aangifte te doen tegen Kaviaar in zijn woonplaats Kaatsheuvel. Van Gool kreeg van de politie en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) te horen dat het lastig is om Kaviaar hiervoor te vervolgen. De partij liet in een persbericht van 30 september het volgende weten: “Nieuw Rechts wil dat acties als het verbranden van de vlag zwaar bestraft worden. Bij recidive zou dit gecombineerd moeten worden met het ontnemen van iemands actieve en passieve kiesrecht.”

“Op landverraad staat de doodstraf”
Het nieuws over Van Gools aangifte werd binnen 15 minuten overgenomen op de extreem-rechtse website Holland-Hardcore.com, alwaar een heftige forumdiscussie losbarst. Ook geestverwante sites als de Nationale Alliantie en Stormfront stortten zich op de actie. Sindsdien ontvangt Joke Kaviaar regelmatig bedreigingen per e-mail. “Met uw mooie actie verdient u een mooie prijs. Een zilveren kogel”, zo houdt ene ‘Duikboot’ haar voor. Een andere bedreiger, Bjorn Dinse, zegt dat hij Kaviaar op de lijst van landverraders heeft gezet. “En op landverraad staat de doodstraf”, voegt hij eraan toe.

E-mail René van Gool: “Dan zetten we Joke tegen de wand”
René van Gool had Joke Kaviaar al maandenlang in het vizier. Op 13 juni 2005 begon hij op internet een hetze tegen haar. Op zijn weblog stelde hij haar kandidaat voor de ‘grootste harpij van progressief Nederland’, wat hij opluisterde met beledigingen aan het adres van de dichter. Ook bestookt hij Kaviaar met e-mailtjes. “Vieze vuile kraaksnol”, zo begon Van Gool een nachtelijke mail van 27 juni jongstleden aan de dichter.

Op 5 oktober 2005 zond Van Gool een ‘gedicht’ rond dat opgesteld zou zijn door zijn “kameraad A.D. Companje”, met het verzoek de “Dichtkunst met een grote D” naar “eenieder” door te sturen. “Vertrouw op de rechtsen en niet op de linksen. Dan zetten we samen Joke tegen de wand”, is een zinsnede die voor dichterlijke vrijheid moet doorgaan.

Op het forum van Nieuw Rechts zwengelt hij discussies aan die nogal eens ontaarden in scheldpartijen. Als “Super Moderator Platinum” liet hij – ondanks de forumregels van Nieuw Rechts – regelrechte bedreigingen aan het adres van Joke Kaviaar staan. Zo heeft ‘NRLID’ het over “wurgen”, haakt ‘Patries’ daarop in door te stellen dat het jammer is dat Kaviaar niet “voorover gekukeld is in het vuur”, rept ‘Dietse Strijder’ over “op de brandstapel” en maakt ‘Nieuw Nationalistisch Leger (NNL)’ het nog bonter met de oproep: “Opknopen dat mensch.”

Van Gool gevraagd naar wat zijn moderatorschap inhoudt, antwoordt hij: “Mijn moderator functie gebruik ik alleen bij directe bedreigingen aan forumbezoekers of antisociaal gedrag betreffende de partij.”

Blufpraat of bloedserieus?
Om er achter te komen of forumlid ‘NNL’ het werkelijk zo kwaad bedoeld, besloot ondergetekende met hem contact te zoeken via MSN messenger. Onder eigen naam, maar zonder de journalistieke intenties kenbaar te maken. Naam noch initialen zullen daarom vermeld worden, hoewel ‘NNL’ gedurende het gesprek zijn volledige naam en adresgegevens laat ontvallen.

De 22-jarige forummer zegt dat hij Joke Kaviaar met genoegen dood zou willen maken (“verbranden, maar dan langzamer”) en moslims wil “liquideren”. Op de vraag of hij dit serieus meent of maar een ‘grapje’ maakt, antwoord ‘NNL’: “Serieus, omtrent dit soort zaken maak ik geen geintjes.”

‘NNL’ heeft een eigen visie ontwikkeld op het bestrijden van terrorisme. Hij is van mening dat de jongeren die na de moord op Theo van Gogh moskees in de brand hebben gestoken, hun moment beter uit hadden moeten kiezen: “Het liefst tijdens het gebed.” Want, zo stelt hij, “Hun doden er ??n van ons, wij nul van hun.”

Ook vertelt ‘NNL’ wat hij in het dagelijks leven doet: “Ik haal geld op voor mensen die er te lang op moeten wachten. Eerst vertel ik ze (de schuldenaren, SdJ) dat ze ??n maand hebben om te betalen, doen ze dat niet, dan nemen we de leuke kant van het werk. Ik heb er al eens een paar in elkaar gebeukt.”

Later in het gesprek vertelt hij tot in detail hoe hij een Marokkaan heeft doodgeschoten en op welke wijze hij het lijk heeft gedumpt. Of ‘NNL’ bluft of niet, mogelijk zal hij voor dit gesprek binnenkort een verklaring moeten afleggen op het plaatselijke politiebureau. Het MSN-gesprek is opgeslagen.

Afschermen persoonsgegevens
Joke Kaviaar doet er alles aan om haar belagers buiten de deur te houden. Zo zijn onder andere haar persoonsgegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) afgeschermd voor derden, en staat haar vaste telefoonnummer niet in de gids. Ook bij optredens neemt ze maatregelen, maar welke, daar gaat ze niet op in: “Dat merken ze wel als ze wat proberen.” Bij het registreren van het internetdomein www.jokekaviaar.nl heeft Kaviaar doelbewust niet haar eigen adres gebruikt, maar die van haar hostprovider. Hoewel laatstgenoemde niets met de inhoud van haar website te maken heeft, staat deze onder voortdurende druk van intimiderende acties.

Extreem-rechts bezoekt provider
Enkele dagen na Kaviaars vlagverbranding werd op Holland-Hardcore.com het huisadres van de directeur van het internetbedrijf geplaatst. Nog diezelfde nacht verzamelden skinheads zich rond de woning en slaakten intimiderende kreten. Vrijdag 14 oktober kwam het bijna tot fysiek geweld toen extreemrechts uitziende jongeren dreigend met een scooter naast hem gingen rijden. “Ook overdag zie ik ze rondhangen bij mijn woning”, verklaart hij. De Stichting Internetdomeinregistratie (SIDN) heeft ondanks een verzoek tot geheimhouding, nog niet de adresgegevens van de hostprovider uit de database gehaald.

“Ik laat mij niet de mond snoeren”
Wanneer we Joke Kaviaar in Amsterdam ontmoeten, maakt ze kenbaar dat ze – ondanks de bedreigingen – gewoon doorgaat met haar linkse protesten. “Ik laat mij niet de mond snoeren door een stel fascisten.” Of ze nog aangifte gaat doen van de bedreigingen – die ze netjes heeft gearchiveerd – weet ze nog niet. “Dat merken ze vanzelf wel, laat ze maar sidderen.”

Wel heeft ze – in dichtvorm – al een antwoord geschreven op haar bedreigers. Op 5 oktober schreef ze het gedicht ‘Wie Er Eerst Schiet’: “Zouden we zwichten voor fascisten / Dan was ons leven nog minder waard / Dan, in het licht van hun ‘volks’gerichten / Waarachter verstikking zich enkel schaart.”

Geenstijl.nl
Vanmiddag besteedde de website Geenstijl.nl aandacht aan de kwestie. Reden daartoe was een forumbericht op de site van Eurodusnie Collectief Leiden waarin een lid kritiek uitte op Kaviaar. Geenstijl trok daaruit de conclusie dat “de taartterroristen van Eurodusnie” ruzie met elkaar hebben. Het bericht wordt dankbaar opgepakt door Nieuw Rechts en de Nationale Alliantie, alwaar de hetze tegen Kaviaar weer wordt opgestookt. Hoewel ze niet van wijken wil weten, begint ze zich meer en meer zorgen te maken over haar veiligheid. 

[21]

THE POSTONLINEDRIE MANNEN VEROORDEELD VOOR BEDREIGENQUINCY GARIO29 MEI 2018

https://nieuws.tpo.nl/2018/05/29/drie-mannen-veroordeeld-voor-bedreigen-quinsy-gario/ 

WNL.TVGELDBOETE VOOR BEDREIGEN VAN ANTI ZWARTE PIETACTIVIST QUINCY GARIO

https://wnl.tv/2018/11/22/boete-bedreigen-gario/  

[22]

”’Jij bent een vuile landverrader Peter! Hoe haal jij het in je vuile kankerkop om tegen zwarte piet te zijn? Als ik jou ergens tegenkom en dat is voor jou niet te hopen, dan krijg je een kogel door je kop! Jouw bloed zal vloeien landverrader! Ik weet je te vinden ”
ADPETER R DE VRIES MET DOOD BEDREIGD OM ZWARTE PIET
https://www.ad.nl/show/peter-r-de-vries-met-dood-bedreigd-om-zwarte-piet~ad6650b7/

TEKST

Peter R. de Vries heeft vanmiddag een doodsbedreiging ontvangen vanwege zijn standpunt over Zwarte Piet. Die mag van de misdaadverslaggever een ‘make over’ krijgen, iets waarin hij zich gesteund weet door een reeks BN’ers.

‘Jij bent een vuile landverrader Peter! Hoe haal jij het in je vuile kankerkop om tegen zwarte piet te zijn? Als ik jou ergens tegenkom en dat is voor jou niet te hopen, dan krijg je een kogel door je kop! Jouw bloed zal vloeien landverrader! Ik weet je te vinden,’ luidt de tekst van de dreigmail die Peter R. de Vries ontving (zie onderaan).

De misdaadverslaggever, die de doodsbedreiging op Twitter plaatste, reageert laconiek. ‘Dit soort mailtjes krijg je dus als je het waagt om iets over #zwartepiet te zeggen … Sneue jongens,’ schrijft hij bij het bericht.

‘NSB-er’
De afzender van de dreigmail is iemand die als mailadres de volgende naam gebruikt: anton.m@nationaalsocialisme.nl. Een duidelijke verwijzing naar ‘landverrader’ Anton Mussert. Hij richtte in 1931 de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) op in Nederland en collaboreerde tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Nazi’s. Daarvoor kreeg hij in 1946, een jaar na het einde van de oorlog, de doodstraf. Op 7 mei dat jaar werd Mussert op de Waalsdorper Vlakte bij Den Haag geëxecuteerd.

De Vries ontving meer reacties van mensen die zijn standpunt over Zwarte Piet niet delen. ‘Weer een ander noemde me ‘riooldelver’ omdat ik iets over #zwartepiet zeg, haha, ipv ‘grafdelver’. Zegt dat iets over hun intellect???,’ reageert hij op Twitter.

De misdaadverslaggever maakt deel uit van een groep BN’ers die met de actiegroep Piet Makeover pleit voor aanpassing van het traditionele zwarte uiterlijk van de knecht van Sinterklaas.Naast Peter R. steunen ook Paul de Leeuw, Patrick Kluivert, Freek Bartels, Evgeniy Levchenko, Glennis Grace, Addy van den Krommenacker de campagne. 

[23]

YOUTUBE.COMTHIERRY BAUDET: ”IK WIL GRAAG DAT EUROPA DOMINANT,BLANK EN  CULTUREEL BLIJFT, ZOALS HET IS”[THIERRY BAUDET BIJ HET DEBAT ”DE VLUCHTWEEK”,RADIOZENDER FM, DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2015]
https://www.youtube.com/watch?v=DpBzt9PyU5w  

TRANSCRIPTIE

[GESPREKSPARTNER]”Wat maakt het uit, als die mensen niet teruggaan?Dat is helemaal niet relevant.[PRESENTRATRICE]”Maar…..”[GESPREKSPARTNER]”Ik erger mij een beetje aan de houding….”[THIERRY BAUDET]”Ik vind het wel relevant!”[PRESENTRATRICE]”Maar Thierry, waarom is….[THIERRY BAUDET]”Omdat ik niet wil, dat Europa Afrikaniseert….”[GESPREKSPARTNER];;”Deze opmerking van Thierry vind ik best wel kwalijk,als je bedenkt, dat 20 procent van migranten, die naar Europakomen, Afrikanen zijn.Dus zo’n complete demonisering van Afrikanen is niet nodig.Tegelijkertijd…..[THIERRY BAUDET]”Ik demoniseer niet, ik zeg wat ik wil, wat ik wenselijk vind enwat ik niet wenselijk vind.En wat ik  niet wenselijk vind, is dat wij veel meer gaan lijkenop delen van de wereld waar heel veel mensen weg willen….”[PRESENTRATRICE]”Je wil zeg maar een bepaald Europees goed.wil je eigenlijkzo houden zoals het is..Op zich mag dat….”'[THIERRY BAUDET]”Ik wil graag, dat Europa dominant, blank en cultureel blijft zoals het is.”

EINDE YOUTUBE FILMPJE

[24]

YOUTUBE.COMDE ZELFHAAT VAN THIERRY BAUDET

https://www.youtube.com/watch?v=mt-s0B7mZn0 

”Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wijhebben in onze cultuur, die zelfhaat……de Nederlandsebevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkerenvan de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan,zodat wie wij zijn niet meer gestalte…….heeft allemaal EEN oorzaak en die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat.”

EINDE YOUTUBE FILMPJE

[25]

YOUTUBE.COMDE ZELFHAAT VAN THIERRY BAUDET

https://www.youtube.com/watch?v=mt-s0B7mZn0 

”Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wijhebben in onze cultuur, die zelfhaat……de Nederlandsebevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkerenvan de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan,zodat wie wij zijn niet meer gestalte…….heeft allemaal EEN oorzaak en die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat.”

EINDE YOUTUBE FILMPJE

[26]

”Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.”

THIERRY BAUDET: FVD IS HET VLAGGESCHIP VAN DE RENASSANCEVLOOT15 JANUARI 2017
   https://forumvoordemocratie.nl /actueel/toespraak-thierry-bau det-fvd-alv-2017

TEKST

Je hoeft de metafysische stellingnames van het Christendom niet te onderschrijven om de wederopstandingsgedachte als toonaangevend motief van onze beschaving te kunnen waarderen. Het idee dat iets dat ‘dood’ was, iets dat achter ons ligt, iets dat voorgoed voorbij was, opnieuw tot bloei kan komen, heeft heel veel voor ons betekend. Zo inspireerde het ons bijvoorbeeld aan het eind van de Middeleeuwen om de klassieke oudheid weer in onze cultuur te incorporeren – in de periode die we aanduiden als de renaissance.

Waar Mao Zedong het verleden van China heeft willen uitwissen; waar de Communistische revolutie alles wat er daarvoor bestond vernietigde; waar de Islamitische staat vandaag de dag musea met de grond gelijkmaakt – daar kozen wij in het Westen ervoor om alles te onderzoeken en het goede te behouden; om juist voorbij ons eigen begripsveld te kijken naar wat ons kon verrijken.

Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.

Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.

Maar onze openheid staat onder druk. Onze vrije, tolerante, vrijzinnige, nieuwsgierige, humoristische, vrolijke en democratische samenleving verkeert in levensgevaar – is zelfs dodelijk gewond.

We moeten haar echter niet achterlaten; we moeten niet denken dat wat voorbij is, voor altijd voorbij is: we moeten haar juist in de beste traditie van het Westen, opnieuw tot leven wekken. We moeten een Europese renaissance teweeg brengen.

Deze grote taak wil Forum voor Democratie samen met anderen op zich nemen. Ik ben vereerd en blij dat we vandaag met zovelen bij elkaar zijn om daar samen een begin mee te maken.

Misschien stonden we nooit voor een grotere, meer existentiële uitdaging dan nu. Misschien waren de tijden nooit moeilijker dan nu. We zijn in het verleden natuurlijk weleens aangevallen, zelfs veroverd. Het water heeft ons in dit mooie land ook letterlijk weleens aan de lippen gestaan. We hebben glorierijke momenten gekend, maar we hebben ook diepe crises met elkaar meegemaakt in de vele eeuwen van onze gedeelde geschiedenis. En we hebben ons er steeds doorheen geslagen.

Nu worden we aangevallen door een vijand die we nog niet eerder tegenover ons hebben gehad. Een atypische vijand. Een vijand die ons eigen uniform draagt.

We worden aangevallen door degenen die ons zouden moeten beschermen.

Zij die zouden moeten waken over onze integriteit, onze cultuur en onze tradities: zij die een verantwoordelijkheid dragen voor het voortbestaan van de gemeenschap; juist zij, juist deze mensen hebben zich – van binnenuit – tegen ons gekeerd.

Het Westen lijdt aan een auto-immuunziekte. Een deel van ons organisme – een belangrijk deel: ons afweersysteem, datgene wat ons zou moeten beschermen – heeft zich tegen ons gekeerd. Op elk vlak worden we verzwakt, ondermijnd, overgeleverd.

Kwaadwillende, agressieve elementen worden ons maatschappelijk lichaam in ongehoorde aantallen binnengeloodst, en de werkelijke toedracht en gevolgen worden verdoezeld. Politierapporten over geweld in AZC’s worden niet in de openbaarheid gebracht. Het openbaar ministerie knijpt een oogje toe wanneer het shariarechtbanken tegenkomt.

Op universiteiten wordt het vrije woord ingeperkt, het open debat mag niet meer plaatsvinden. Kritiek op Islam, maar ook onderzoek naar de kosten van de massa-immigratie en überhaupt het debat over de botsing van culturen wordt gefrustreerd.

Al decennia domineert in de internationale betrekkingen een al even zelfdestructieve politiek, waarin Westers gezinde leiders, of in elk geval mensen waarmee we afspraken konden maken – van de Sjah in Perzië tot Assad in Syrië – worden ondermijnd of zelfs ten val gebracht, ten gunste van wat de NPO ‘gematigde rebellen’ noemt: islamisten die vrouwen en homo’s onderdrukken en alle Westerse waarden verachten. Ook sturen onze elites aan op oorlog met Rusland, zonder enige reden, zonder enig belang – terwijl we zoete broodjes bakken met Turkije.

De controle over ons bestaan wordt ons ondertussen op sluipende wijze steeds verder ontnomen door doortrapte soevereiniteitsoverdrachten naar onpersoonlijke politieke megaprojecten waarin burgers elke democratische controle zijn verloren. Zo werden het afgelopen jaar zelfs de pensioenen in een achternamiddag onder EU-toezicht gesteld. Tegelijkertijd werd elke maand 80 miljard euro geld bijgedrukt door Draghi. Multinationals profiteren van continentale regelgeving maar het MKB zucht onder verstikkende bureaucratie.

De reden dat al deze zaken kunnen voortduren is dat wij als bevolking vrijwel niets te zeggen hebben. We leven in een schijndemocratie, waarin verschillende politieke spelers tezamen een kartel vormen, en een publieke omroep hebben gecoöpteerd die dagelijks hun schijndebatten uitzendt. Minder dan 10.000 mensen draaien rond in een baantjescarrousel, waarin ze van topfunctie bij de zorgverzekeraars, naar burgemeesterspost, naar bestuursfunctie in de onderwijsraden en bouwend Nederland gaan. De enige kwaliteit van deze kartelleden is hun loyaliteit aan de partijtop, en hun enige activiteit is vergaderen. Vandaar dat overal regels voor zijn en de kosten van de bureaucratie de spuigaten uitlopen. Nog fundamenteler: de dynamiek is uit de samenleving verdwenen. Het partijkartel ligt als een dikke deken over de samenleving en houdt de gelederen gesloten. Als bevolking kunnen we geen kant op. Waar moet je op stemmen als je verandering wil?

Jarenlang was er geen serieuze optie. Even leek er een lichtpuntje te verschijnen in de donkere nacht van onze ten grave gedragen democratie toen we een campagne voerden voor een referendum. Maar dames en heren, gister zat ik in de rechtszaal voor de meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag. Op 6 april gingen 4.2 miljoen Nederlanders naar de stembus. Ruim 61 procent stemde TEGEN.

En ik zat in de rechtszaal om een uitspraak van de rechter te krijgen over het getreuzel en gepruttel van onze minister-president. Zo ver is het gekomen in ons land: we moeten een rechtszaak voeren om te zorgen dat onze regering zich aan de wet houdt. Alles om de burger buiten spel te houden.

De nasleep van dat tweede genegeerde referendum, na het eerste genegeerde referendum van 1 juni 2005, heeft ons vanuit Forum voor Democratie doen besluiten dat het noodzakelijk is om een politieke partij te vormen en Den Haag van binnenuit open te breken.

Als wij met miljoenen naar de stembus gaan om onze stem te laten horen, en zelfs dan wordt er helemaal niets mee gedaan: dan moeten we onze stem zelf gaan terugpakken.

Dames en heren, het is nooit urgenter geweest dan nu; het is nooit noodzakelijker geweest dan nu, dat mensen van goede wil de handen ineen slaan om de banden met onze tradities te herstellen, om onze kracht te hervinden en nieuwe kruisbestuivingen tot stand te laten komen: om al het goede dat we in de wereld kunnen vinden te verbinden met onze oude wortels en zo het land weer te laten bloeien.

Wij gaan bouwen. We gaan een partij bouwen met een opleidingsinstituut, lokale afdelingen, een sociaal netwerk. We gaan een nieuwe elite opleiden; we gaan de huidige leiders vervangen en verslaan. Jullie hebben vandaag ons team gezien – fantastische mensen met verschillende discplines, maar allemaal een grote drive om de noodzakelijke veranderingen te realiseren.

Wij hebben de mensen om de Europese Unie te verslaan; wij hebben concrete oplossingen om de massa-immigratie te stoppen; wij hebben de mensen die de controle over onze grenzen kunnen herstellen en de euromunt te ontvlechten: zodat we weer baas worden over ons eigen land.

We zullen niet rusten totdat onze democratie is hersteld en het partijkartel is gebroken. We gaan bindende referenda en volksinitiatieven introduceren, open solicitaties voor publieke functies, gekozen burgemeesters en sanering van de partijdige en vooringenomen NPO.

We gaan opnieuw voorbij onze horizon reiken: we gaan een renaissance teweeg brengen, waarin ons zelfvertrouwen is hersteld, waarin we weer veilig kunnen leven in een vertrouwde omgeving: waarin de democratische rechtsstaat is hersteld en de economische en culturele dynamiek kan terugkeren.

Dat doen we graag samen met alle andere partijen en bewegingen die ons willen versterken. Forum voor Democratie is het vlaggeschip van de renaissancevloot, en andere schepen kunnen zich bij ons voegen. We willen met iedereen samenwerken. We gaan niet onderling ruziemaken. Maar we gaan ook geen lijstverbindingen aan: we vertrouwen op eigen kracht – eigenlijk zoals Nederland ook weer op eigen kracht zou moeten vertrouwen.

Dames en Heren, we gaan deze partij van de grond krijgen, we gaan op deze rots onze zuil bouwen, we gaan ons land terugveroveren en onze democratie herstellen – WE PAKKEN ONZE STEM TERUG op 15 maart!

THIERRY BAUDET: FVD IS HET VLAGGESCHIP VAN DE RENASSANCEVLOOT15 JANUARI 2017

   https://forumvoordemocratie.nl /actueel/toespraak-thierry-bau det-fvd-alv-2017

[27]

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOORTWAALFASTRID ESSED5 MAART 2018
  https://www.astridessed.nl/pvv-forum-voor-democratie-vijf-voor-twaalf/

OF

https://www.afafryslan.nl/2018/02/15/pvv-en-forum-voor-democratie-het-is-vijf-voor-1200u/ 

GENOEGLIJK MEETEN MET FORUM FASCISTEN? ALSJEBLIEFTPINK, DOE HET NIET PETER STORM11 JULI 2018
https://www.ravotr.nl/2018/07/11/genoeglijk-meeten-met-forum-fascisten-alsjeblieft-pink-doe-het-niet/

MAANDSTONDETAART VOOR FASCIST EN SEXIST THIERRY BAUDETJOKE KAVIAAR24 MAART 2017
https://www.jokekaviaar.nl/Maandstondetaart-fascist-sexist-Thierry-Baudet.html  

DE UIL VAN MINERVAPETER BREEDVELD21 MAART 2019
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/de-uil-van-minerva.html  

[28]

WIKIPEDIA RASSENSCHANDE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rassenschande 

[29]

”Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. ”

FORUM VOOR DEMOCRATIEWET BESCHERMING NEDERLANDSE WAARDEN
https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/wet-bnw

TEKST

Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.

Er is een nieuw startpunt nodig waarin we duidelijk definiëren wat we van mensen en (religieuze) instellingen in Nederland verwachten en duidelijk aangeven waar onze grenzen liggen.

Voorop staat dat iedereen mag geloven wat men maar wil. Boeken moeten uiteraard niet worden verboden. Maar iedereen heeft ook het recht om de overtuigingen en godsdiensten van mensen in al hun aspecten te bekritiseren, te ridiculiseren of te bespotten. Belijders van godsdiensten dienen de pluriformiteit van alle levensbeschouwingen te respecteren, dus ook van concurrerende godsdiensten, van humanisme en atheïsme, van critici, wetenschappers en cartoonisten. De vrijheid van meningsuiting dient altijd te prevaleren boven de vrijheid van godsdienst.

 1. Invoering van de Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW). Alle instanties (scholen, religieuze instellingen, etc.) dienen vijf fundamentele waarden te onderschrijven:
  1. Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor.
  2. Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om van zijn of haar geloof af te vallen.
  3. Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken.
  4. Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid.
  5. De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en kindhuwelijken zijn onaanvaardbaar.

   Bij schending van deze waarden volgt een waarschuwing en een boete; na een tweede waarschuwing volgt sluiting, beëindiging van de activiteiten en strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijke functionarissen.

 2. Religieuze scholen moeten hun leerlingen in aanraking brengen met andere levensovertuigingen en hun leerlingen de ruimte bieden een ander geloof of géén geloof te omarmen. Het curriculum geeft ruimte aan kennis in de breedste zin en de holocaust wordt op alle scholen onderwezen.
 3. Er komt een verbod op buitenlandse financiering van religieuze scholen en instellingen.
 4. Er komt een verbod op het dragen van niqaabs, bivakmutsen en andere gezichtsbedekkende kleding in het openbaar.

 
[30]

RTL NIEUWSMELDPUNT ”GEEF JE LINKSE LERAAR AAN” VAN FORUM VOORDEMOCRATIE ROEPT WOEDE OP.27 MAART 2019

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4656656/woede-om-meldpunt-forum-over-indoctrinatie-onderwijs 

TEKST

Het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie roept sinds vorige week leerlingen en andere betrokkenen in het onderwijs op om voorbeelden van ‘linkse indoctrinatie’ te melden bij de partij. 

Het initiatief zorgt voor boze reacties. Niet alleen de onderwijsminister verwerpt het meldpunt, ook docenten zijn boos: “Ik sta voor goed onderwijs, en laat me niet intimideren of bang maken.”

‘Linkse indoctrinatie’

Volgens Rob Rooken van het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie heeft de partij al heel vaak opmerkingen gekregen over linkse indoctrinatie in het onderwijs.

“We willen met dit meldpunt inventariseren hoe vaak dit nu precies gebeurt. Leerlingen hoeven hun leraren niet te filmen, ze kunnen het op allerlei manieren melden.”

Geen namen van leraren

Rooken benadrukt: “We gaan geen namen van leraren bekendmaken en aan de schandpaal nagelen. We willen puur inventariseren.”

Er komen volgens Rooken al meldingen van leraren uit het hele land binnen. “Wat en wanneer we er iets mee gaan doen, weten we nog niet. We gaan de gegevens niet openbaar maken.”

Felle kritiek

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) heeft geen goed woord over voor het meldpunt. “Deze oproep stuit mij zeer tegen de borst. Ik werp dit verre van mij. Dit is ook niet goed voor de veiligheid van docenten.”

Ook andere politieke partijen spreken zich fel uit, alleen de PVV vindt het wel een goed idee. “Ik vind het een heel goed idee, het is namelijk mijn eigen idee”, zegt PVV’er Harm Beertema.

Wat te doen?

Minister Van Engelshoven zegt dat ze er niets tegen kan doen. “Het is aan de scholen. Maar het is goed dat een Kamermeerderheid zich stevig uitspreekt tegen dit soort praktijken.” 

Onaanvaardbaar’

Onder docenten zorgt het meldpunt voor ladingen kritiek. Tommy Derksen is leraar op het MBO in Arnhem en vindt het meldpunt onaanvaardbaar.

Hij heeft zichzelf daarom vrijwillig aangegeven. Zijn reden heeft hij via een open brief aan Forum bekendgemaakt. Zijn brief wordt massaal gedeeld op sociale media.

‘Eigen aangifte’

“Ik wil graag gebruikmaken van het middel ‘eigen aangifte’, zodat ik op uw verklikkerslijst en/of in het onderzoek kan komen te staan. Ik wil niet dat iemand de moeite hoeft te nemen om mij bij u aan te geven – daarom doe ik deze melding vrijwillig.”

De docent besluit: “De geschiedenis leert ons tot welke uitwassen het verklikken en intimideren gaan leiden. Vanwege al deze beweegredenen, en omdat ik me niet bang laat maken, zou ik me vereerd voelen als u mijn naam op de verklikkerslijst zou kunnen toevoegen.” 

[31]

WIKIPEDIA 

MCCARTHYISME

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mccarthyisme  

[32]

Economische onbenul Mark Rutte verhoogt de belastingen op het dieptepunt van de crisis, waardoor de koopkracht ernstig afneemt, de pensioenen niet kunnen worden geïndexeerd en nu, vandaag, in totaal 2,5 miljoen mensen langs de kant staan in onze samenleving. Onder de armoedegrens, werkloos of quasi-werkloos. Vervolgens lieten achtereenvolgende kabinetten Rutte de grenzen wagenwijd open staan en braken die kabinetten immigratierecord na immigratierecord.”


LEEUWARDER COURANTLEES DE HELE TOESPRAAK VAN THIERRY BAUDET TERUG

https://www.lc.nl/extra/Lees-hier-de-volledige-toespraak-van-Thierry-Baudet-terug-24292228.html  

””Maar net als al die andere landen van onze boreale wereld wordenwe kapotgemaakt door de mensen, die ons juist zouden moetenbeschermen.We worden ondermijnd door onze Universiteiten, onze journalisten,door de mensen, die onze kunstsubsidies ontvangen en die onzegebouwen ontwerpen en bovenal worden we ondermijnd door onzebestuurders….”


YOUTUBE.COM
FORUM VOOR DEMOCRATIE: BEKIJK DE HELE SPEECH VANTHIERRY BAUDET

https://www.youtube.com/watch?v=HuSkkuEOEa4 

[33]

THE MOORISH RULE IN MEDIEVAL SPAIN/HOW THE MOORS’BROUGHT CIVILISATION TO EUROPEASTRID ESSED12 MEI 2017

https://www.astridessed.nl/the-moorish-rule-in-medieval-spainhow-the-moors-brought-civilization-to-europe/  

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/05/12/the-moorish-rule-in-medieval-spainhow-the-moors-brought-civilization-to-europe  

[34]

YOUTUBE.COMFORUM VOOR DEMOCRATIE: BEKIJK DE HELE SPEECH VANTHIERRY BAUDET

https://www.youtube.com/watch?v=HuSkkuEOEa4  

LEEUWARDER COURANTLEES DE HELE TOESPRAAK VAN THIERRY BAUDET TERUG

https://www.lc.nl/extra/Lees-hier-de-volledige-toespraak-van-Thierry-Baudet-terug-24292228.html  

Dit is de tekst zoals Thierry Baudet die woensdagavond uitsprak in Hotel Theater Figi in Zeist.

De Uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. En dat geldt niet alleen voor deze avond, beste vrienden, beste campagnegenoten, beste partijgenoten, beste kompanen. Nu pas in deze laatste uren van de dag namelijk komen de polls binnen, komen de nieuwtjes binnen, weten we hoe we er voorstaan, hebben we kennis over wat er vandaag gebeurd is.

Maar die Uil van Minerva die slaat niet alleen op deze avond pas zijn vleugels op. Het is breder, vaak duurt het tot het moment dat het bijna voorbij is, voordat we ons realiseren wat we hebben, en wat we hadden moeten koesteren.

Als het bijna te laat is. En zo staan we hier. Vanavond, te elfder ure, letterlijk. Te midden van de brokstukken van wat ooit de mooiste, grootste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend. Een beschaving die alle uithoeken van de wereld bestreek, die vol zelfvertrouwen was. En die de mooiste architectuur, de mooiste muziek en de mooiste schilderkunst heeft voortgebracht die ooit onder de sterrenhemel heeft bestaan. Ons land maakt onder deel uit van die beschavingsfamilie. Maar net als die andere landen van die boreale wereld, worden we kapotgemaakt door mensen die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen, en die onze gebouwen ontwerpen. En bovenal worden we ondermijnd door onze bestuurders. Een kliekje, een kliekje omhooggevallen netwerkers, beroepsvergaderaars, mensen die nog nooit een boek hebben gelezen in hun leven, en geen idee hebben wat op de langere termijn de belangrijke issues zijn. Zij beheersen helaas de besluitvormingsorganen van ons land en maken in een merkwaardige mengeling van onkunde en cynisch eigenbelang keer op keer de verkeerde keuzes. Niet lang meer!


Economische onbenul Mark Rutte verhoogt de belastingen op het dieptepunt van de crisis, waardoor de koopkracht ernstig afneemt, de pensioenen niet kunnen worden geïndexeerd en nu, vandaag, in totaal 2,5 miljoen mensen langs de kant staan in onze samenleving. Onder de armoedegrens, werkloos of quasi-werkloos. Vervolgens lieten achtereenvolgende kabinetten Rutte de grenzen wagenwijd open staan en braken die kabinetten immigratierecord na immigratierecord. Met alle immigratie- en integratieproblemen die we al hebben, werden opnieuw honderdduizenden mensen uit totaal andere culturen dan de onze binnengelaten en stemde de coalitie ook nog eens tegen onze motie om de Syriërs die terugkunnen ook te helpen terug te keren. Vervolgens tekenden zij het Marrakech immigratiepact met alle gevolgen die dat de komende jaren ook weer zal hebben.

Een absolute crisis bij de politie dreigt, waardoor onze veiligheid op straat, die al nauwelijks meer kan worden gewaarborgd nog verder onder druk zal komen te staan en we natuurlijk ook afgelopen maandag in Utrecht zagen dat verkrachters, roofovervallers, levensgevaarlijke mensen gewoon vrij rondlopen. Het is een schande.

En er is een kaalslag gaande in ons onderwijs. Er is een bureaucratische woeker in de gezondheidszorg. En beide moeten worden aangepakt. Maar dat zijn niet alle fouten van Rutte. Hij liet bijvoorbeeld ook alle plannen van die verschrikkelijke Europese Unie om de baas over ons te spelen gewoon doorgang vinden. Hij offerde de pulsvissers op. Liet de boeren met hun fosfaatrechten stikken en accepteerde dat ook onze pensioenen nu geleidelijk onder EU-toezicht worden gebracht.

Wat is hier aan de hand? Waarom gebeurde dit allemaal? Men gelooft niet meer in Nederland, dat is zeker. Niet meer in de Westerse beschaving ook. Niet meer in onze taal, die inmiddels is afgeschaft op onze universiteiten. Men gelooft niet meer in onze kunsten, in ons verleden. Men gelooft niet meer in onze feestdagen. Onze helden, onze traditionele stedenbouw. Maar in al dat ongeloof, dat immense vacuüm, dat culturele en spirituele vacuum is tegelijkertijd haast ongemerkt een grandioze ketterij binnengedrongen, een nieuwe immanente religie. Een politieke theologie. De leden van het kartel. Ze geloven in niets, maar vereren tegelijk één afgod, genaamd transitie. Honderden miljarden, wij denken zelfs duizend miljard, als je alle kosten bij elkaar optelt, willen zij offeren op het altaar van deze afgod, in de vorm van windmolens, warmtepompen, zonnepanelen en andere volkomen onrendabele projecten die ons niets brengen, die de planeet niets verder helpen, maar die ons wel heel veel geld kosten en dus heel erg straffen. Het is een masochistische ketterij, dit geseculariseerde zondvloedgeloof dat zich in onze tijd heeft meester gemaakt van de harten en geesten van onze bestuurders. Een manie vergelijkbaar met de doodscultus die ooit Paaseiland teisterde.

En deze duurzaamheidsafgoderij stort niet alleen onze economie in de totale ondergang. Hij is ook bedoeld om onze geest, ons zelfbewustzijn, nog verder te krenken. Inderdaad: schuldgevoel is hetgeen waarmee deze klimaathekserij zich mee voedt. Wij moeten boeten, zo papegaaien de machtszoekende bestuurders van dit land de ecologische hogepriesters na. Het is pure oikofobie, pure zelfhaat. Het is een schuldcomplex, dat blijkbaar een uitweg nodig heeft. En als u er iets van wil zeggen. Als de bevolking zich keert tegen de algehele capitulatie van dit land, als de mensen protesteren. Weet u wat ze dan doen? Dan schaffen ze het referendum af. Dat is de toestand van ons land vandaag.

Die arrogantie, dames en heren, vrienden, die stupiditeit, die is vandaag afgestraft.

Want op deze dag, nu we in deze crisis verkeren, deze schemer, deze zonsondergang. Op deze dag is de Uil van Minerva dan toch opgestegen. Vandaag is Forum van Democratie ofwel de grootste, ofwel de gedeeld grootste, ofwel de een-na-grootste partij van Nederland geworden. De kiezers in Nederland hebben net als de Uil van Minerva hun vleugels uitgespreid, hebben hun ware macht getoond, de uil der wijzen is gaan vliegen en heeft de hele aardkring in beweging gebracht. Want deze vleugels zijn niet alleen vleugels om mee te vliegen. Het zijn ook wieken om lucht mee te slaan. Om een veranderingswind in gang te zetten. Om ons land weer van ons te maken en een einde te maken aan het tijdperk van culturele, economische en politieke capitulatie.

Vrienden, vrienden. Wij hebben niet stilgestaan de afgelopen tijd. We hebben meer dan 2000 cv’s doorgespit, we hebben meer dan 1300 mensen gesproken, we hebben meer dan 600 diepteinterviews afgenomen, we hebben honderden mensen getraind. We hebben fantastische lijsten samengesteld en met die mensen een hoopvolle, optimistische en serieuze campagne gevoerd. Heel Nederland hebben we bezocht in zalen, op straten, in winkelcentra, bij bedrijven zijn we geweest. Scholen, ziekenhuizen, overal. We hebben het land in beweging gekregen.

En het resultaat, dames en heren, het resultaat, vanavond, het resultaat. De zon was mij nooit opgevallen zegt Menno Wigman als hij niet steeds was ondergegaan. De schoonheid van Nederland was mij niet zo duidelijk op het netvlies gekomen als ons mooie land niet zo was verkwanseld door de bestuurders van het kartel. Sterker, als dit alles niet was gebeurd, deze ongecontroleerde immigratie die ons straatbeeld zo vertekent, al die linkse indoctrinatie in het onderwijs, al die lelijke architectuur. En die machtsuitbreiding van de EU, al die klimaatketterij. Als al die gekte niet was gebeurd dan was ik nooit de politiek ingegaan. Maar… maar wij zijn naar het front geroepen. Omdat het moet. Omdat ons land ons nodig heeft. En wij, beste vrienden, wij zijn het product van 300.000 jaar evolutie. Wij hebben meerdere ijstijden overleefd, wij hebben mammoeten gevloerd. Wij zijn dragers, wij zijn erfgenamen van de grootste beschaving die ooit heeft bestaan. Wij dragen een unieke kracht. En, enkele tientallen jaren van indoctrinatie door de media en het onderwijs kunnen dat nooit begraven. Iets wat in ons zit, wat nooit kan worden afgepakt. En vandaag, en dat voel je ook in de zaal, vandaag hebben we gekozen om weer te strijden. Weer te dromen, weer te hopen, weer te vechten. En als ik nu terugkijk op de afgelopen drie jaar, dan is dat het sterkste gevoel dat ik heb. Wat wij samen hebben bereikt. Die zin om weer te bouwen. Die zin om er samen voor te gaan. Dat geloof in de toekomst, en daar wil ik jullie voor bedanken.

Toen wij begonnen, toen wij begonnen aan deze reis om samen met alle mensen die hier nu zijn en nog veel meer mensen handtekeningen te verzamelen voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne, toen zei iedereen. Iedereen zei: lukt je nooit. Daarna moesten we de 30 procent opkomstdrempel halen. 6 april 2016. Iedereen zei: lukt je nooit. Wij zijn het hele land doorgegaan. Overal geweest, overal gedebatteerd. Iedereen dacht dat het ons niet ging lukken, maar het lukte ons wel. We haalden het, het werd een overweldigend nee. Rutte lachte, iedereen lachte, want er was een inlegvelletje tevoorschijn getoverd weet u nog, waarmee de stem van de bevolking terzijde werd geschoven. Wij namen het niet. Wij accepteerden het niet en wij startten onze eigen partij. En iedereen had het over versplintering en had het over Peppi en Kokki en dit en dat en iedereen zei: lukt je nooit. Maar het lukte ons wel en we kwamen met twee zetels in de Tweede Kamer op 15 maart 2017. En ook toen, ook toen hadden ze hun woorden klaar. Ook toen lachte Mark Rutte en zei: met twee zetels in de Tweede Kamer effectief oppositie voeren lukt je nooit. En hier staan we vanavond. In alle provincies zijn we vertegenwoordigd. In de Eerste Kamer zijn we vertegenwoordigd. Jullie hebben Annabel gehoord.. In Amsterdam zijn we er. Vanavond is hier ook Derk Jan Eppink, die de lijst aanvoert in het Europees Parlement. Ook daar staan we er. En vandaag is dus het moment om een boodschap te sturen aan Mark Rutte en de gevestigde machten. Forum voor Democratie nog langer negeren dat lukt je nooit!

Wij weten als FvD’ers dat je de metafysische grondslagen van het christendom niet hoeft te aanvaarden, om toch de wederopstandingsgedachte als leidend motief van de westerse beschaving te kunnen aanvaarden. Iets dat dood leek, iets dat voorbij leek, iets dat achter ons zou liggen, iets dat definitief achter ons zou liggen, dat kan, zo weten wij, weer tot bloei komen. Het idee dat iets dat dood was, iets dat voorgoed voorbij was, weer tot bloei kan komen, precies dat is onze leidraad, ons leidende motief, ons levensmotto. Want wij zijn de partij van de Wedergeboorte. Van de Renaissance. Dat is wat wij willen bewerkstelligen, en het is nooit urgenter geweest dan nu om dat te bewerkstelligen. Nooit noodzakelijker geweest dan nu, dat mensen van goede wil de handen ineen slaan. Om de banden met onze tradities te herstellen. Om onze kracht te hervinden en nieuwe kruisbestuivingen tot stand te brengen. Om al het goede dat we in de wereld kunnen vinden te verbinden met onze oude wortels en zo ons land weer te laten bloeien.

Wij zijn aan het bouwen. We zijn bezig een partij te bouwen, met een opleidingsinstituut, met lokale afdelingen, met provinciale fracties, met een Eerste Kamerfractie, met een Tweede Kamerfractie, met een Europese Parlementsfractie. We gaan een nieuwe generatie opleiden en we gaan de huidige leiders vervangen en verslaan. Wij hebben de mensen om de EU te verslaan. We hebben concrete oplossingen om de massa-integratie te stoppen. We hebben de mensen die de controle over onze grenzen kunnen herstellen. En om de euromunt te ontvlechten. Zodat wij eindelijk weer de baas worden in ons eigen land. We zullen niet rusten totdat onze democratie is hersteld en het partijkartel is gebroken. We gaan bindende referenda introduceren. Volksinitiatieven. Open sollicitaties voor publieke functies. Gekozen burgemeesters. En wij saneren de NPO. Zo is het. Opnieuw gaan we voorbij onze horizonten reiken. We gaan een renaissance teweegbrengen. Waarin ons zelfvertrouwen is hersteld. Waarin we weer veilig kunnen leven in een vertrouwde omgeving, waarin de democratische rechtsstaat is hersteld. En de economische en culturele dynamiek kan terugkeren. En zoals u weet, doen we dat graag met alle andere partijen en bewegingen die ons willen versterken, want wij zijn het vlaggenschip van de renaissancevloot. En andere schepen kunnen zich bij ons voegen. We willen met iedereen samenwerken. Dat gaan we gestalte geven in de provincies, dat gaan we gestalte geven op nationaal niveau en dat gaan we gestalte geven op Europees niveau.

Want vrienden, wij gaan met deze partij de trots van ons land herstellen. Op deze rots gaan wij onze zuil bouwen. We gaan onze democratie herstellen en vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen.


EINDE BERICHT


[35]

ZIE NOOT 34 

[36]

THE POSTONLINE

JULIAN BLANC HEEFT VOLKOMEN GELIJK

DOOR THIERRY BAUDET

https://cult.tpo.nl/2017/03/17/julien-blanc-heeft-volkomen-gelijk/  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!