De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bart De Wever

Bart De Wever

dinsdag 26 april 2016 11:48
Spread the love

Ik hoor Bart De Wever gisteren op het journaal zeggen dat hij van plan is Belgische allochtonen op te nemen in het Antwerpse politiekorps. Onafhankelijk van mijn gevoel bij hem als politicus zeg ik bij deze uitspraak: ” ze beginnen het te snappen”.

Drie jaar geleden schreef ik reeds in mijn boek “Samen gaan voor een andere wereld” (ondertitel:” recepten voor een gezondere samenleving”) dat de enige manier om discriminatie en racisme tegen te gaan het integreren is van bekwame en opgeleide allochtonen van eigen bodem in allerhande bestuursvormen. Op deze manier hebben Belgische allochtonen” hun mensen” die mee aan het beleid werken en dewelke invloed op hen kunnen hebben. En het zal hen zeker het gevoel geven dat ze ook meetellen. Het zal de communicatie bevorderen tussen iedereen. En dat is wat we nodig hebben.

Het gaat niet meer op  “eigen volk eerst”, want eigen volk zijn ook de Belgische allochtonen. Mensen dienen te begrijpen dat de wereld verandert en dat dit niet tegen te houden is. We dienen multicultureel, multiraciaal te denken. In eenvoudige taal is dit “we dienen open te staan voor elkaars religie, gewoonten en gebruiken, ons niet aan elkaar op te dringen maar wel sollidair te zijn met elkaar. Een mooie opdracht. Het zou mooi zijn als we op termijn niet meer het gevoel hebben dat er essentiële verschillen zijn onder elkaar. Jambon sprak gisteren ook verzoenende taal in het nieuws. Ook hij begrijpt dat dit de enige weg is. En laat die taal er zeker van beide kanten komen.

Ik opper al langer het idee de weide van Rock Werchter eens te gebruiken om een muzikale en cullinaire happening te houden waarbij beide culturen elkaar ontmoeten via muziek, spijs en drank. Eigenlijk had dat al veel langer dienen te gebeuren, want ik voel aan dat dit gezien de recente gebeurtenissen niet het goede moment is. Er zijn voldoende organisatoren in dit land die kaas hebben gegeten van het op poten zetten van festivals. Aan hen om hier eens over na te denken, en een keertje niet met het idee “hier gaan we goed aan verdienen” , maar met de overtuiging dat dit mee kan bijdragen tot een gezondere samenleving.

take down
the paywall
steun ons nu!