De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bart De Wever ziet uitweg in een Forza Flandria

Bart De Wever ziet uitweg in een Forza Flandria

dinsdag 16 februari 2021 13:57
Spread the love

Binnen de breed gedragen maatschappelijke stromingen die vandaag vertrekken van de Vlaamse volksaard, loopt het zelfvertrouwen niet over bij de grootste partner. De Nieuw-Vlaamse Alliantie kreeg bij de laatste wetgevende verkiezingen een electorale opdoffer te verwerken en dreigt bij de volgende volksraadpleging haar primus inter pares statuut te verliezen aan Vlaams Belang.

Toen Bart De Wever als Voorzitter van de grootste partij in het Vlaams Parlement vorig jaar wekenlang de wacht aanzegde aan de liberalen om bilateraal onderhandelingen aan te knopen met Vlaams Belang, dicteerde Peter De Roover in de media de aan te houden toon: Al wie het toekomstig Vlaams Regeerakkoord onderschrijft in het parlement is welkom in de Vlaamse Regering, ongeacht de strapatsen daarbuiten van individuele mandatarissen van het Vlaams Belang.

Wie als Federaal Fractievoorzitter de partijdiscipline binnen N-VA verwoordt, mag allicht de strategische verdeeldheid in andere partijen hekelen.
Sedert nieuwjaar 2021 vernemen we dan de nieuwe zwenking van de N-VA Voorzitter: diezelfde strapatsen van dezelfde VB- parlementsleden maken het onmogelijk om met hen in de toekomst samen te werken.
Biedt de ietwat verrassende niet-verkiezing van rechterflanker Theo Francken als een van de ondervoorzitters van de partij, een eeuwige garantie voor deze nieuwe (uiteraard radicale) democratische N-VA profilering van haar voorzitter? Of herkennen we die wispelturigheid intussen die mag afhangen van hoe de kaarten zich aandienen in het spel?

De echte graadmeter voor geloofwaardigheid zit bij de achterban van beide partijen. In hoeverre deelt hun achterban nog de meerwaarde van de Vlaamse Beweging voor een democratische samenleving. Of biedt hun eigen grote gelijk een enig mogelijke vrijhaven in een vijandig geachte omgeving.
Hoe zwaar weegt intern het populisme of een conservatief cynisme dat zich vijandig profileert tegen conservatieve geestesgenoten uit allochtone gemeenschappen in ons land.
Of dat de bestaande angsten rond migratiestromen in de wereld vooraan op de agenda wil zonder uitgeschreven amendementen op het VN-migratiepact dat in een multilaterale context de verantwoordelijkheden wil verdelen.

A civilisation is not destroyed by wicked people;
it is not necessary that people be wicked, but only that they are spineless.
schrijft James Baldwin in The fire next time

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!