De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bart De Wever veroordeelt vakbondsacties

Bart De Wever veroordeelt vakbondsacties

vrijdag 4 maart 2011 21:41
Spread the love

De vrijdagactie van ABVV en ACLVB heeft alvast één nuttig resultaat opgeleverd: een duidelijke stellingname van N-VA-voorzitter Bart De Wever.
“De socialistische vakbond is onverantwoordelijk”, zegt hij op de VRT-radio. En hij geeft volgende redenen:
1) dankzij de indexkoppeling krijgen onze lonen de sterkste stijging van Europa.
2) ons land zit met een torenhoge schuld. Waar moet het geld vandaan blijven komen?
3) de vakbondsleiding moet zeggen aan haar leden dat dit niet meer kan.

Indexaanpassing is geen loonstijging.

Over 1): De Wever zet de leugencampagne verder dat een indexaanpassing een loonstijging is. Terwijl het een gedeeltelijke aanpassing is aan de prijzen die al vroeger gestegen waren. Elke indexaanpassing levert het bewijs van een verlies van koopkracht tijdens de voorbije periode; verlies dat nooit meer wordt ingehaald (tenzij door een echte loonsverhoging; maar volgens het IPA mag die verhoging in het beste geval voor niemand meer dan 0,3% worden, in 2012).

Nog over de leugens betreffende de index: https://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2011/02/05/42-loonopslag-bedrog-de-morgen-niet-rechtgezet    https://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2011/02/17/doet-de-index-de-prijzen-stijgen-omgekeerd 

Overheidsschuld: schuld van de loontrekkenden?

Bij 2) heeft de NVA het over de overheidsschuld. Die is inderdaad hoog; maar niet door de lonen in de privé-sector! Of bedoelt Bart de cadeaus die sedert meerdere jaren uitgedeeld worden aan de bedrijven: lastenverlagingen, minder afdrachten sociale zekerheid, notionele intrest aftrek (11,5-13 miljard in 2006) ? Of de reddingsoperaties voor de banken, 15 miljard zoals onlangs herrekend? Maar de clou van deze bemerking van N-VA is dat ze blijkbaar verwachten dat dit overheidstekort zou moeten opgehoest worden door de loon- en weddetrekkenden, minimumlonen, uitkeringstrekkers. Een heel belangrijke keuze: N-VA wil rijkdom verschuiven van deze laatste categorieën naar de winsten van de bedrijven. Dat het minimumloon met 160 eur per jaar verhoogd wordt (regeringsvoorstel) zal nauwelijks iets aan de armoede in ons land veranderen; en dit gaat dan nog tenkoste van de sociale zekerheid. VOKA bestuurder Jo Libeer zei in Terzake dat de indexaanpassing aan alle bedrijven samen 5 miljard kost. Is dat het bedrag dat VOKA aan de loontrekkenden wil ontfutselen en toevoegen aan de winst? Voor die winsten, en het minimum aan belastingen dat veel bedrijven betalen, zie: https://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2010/09/28/er-soms-geld-nodig-bekijk-hier-de-nettowinsten-van-het-halfjaar-2010-en-updat 

Vakbondsdemocratie of dictatuur?

3) Dat de vakbondsleiders zouden moeten bevelen geven aan hun basis, past in een dictatoriale organisatie. In onze drie vakbonden gaat het omgekeerd, dat bewijzen juist de lotgevallen van dit IPA. De vakbondsonderhandelaars hadden immers hun akkoord betuigd; en dat werd vervolgens verworpen door de honderdduizenden leden die mochten stemmen. Bart De Wever heeft over democratie duidelijk een andere visie. Kan hij aanvaarden dat de Belgische gesyndiceerden een eigen standpunt innemen, al bevalt dat standpunt de N-VA niet? Of mogen alleen de Tunesiërs, de Egyptenaren en de Lybiërs over hun toekomst beslissen?

Het is te hopen dat de vakbondsleden, stakers of niet, ABVV-ers maar ook ACV-ers, Bart De Wever goed gehoord hebben. Dat het ook in hun gazet komt, en niet op de achtste bladzijde. Hij schenkt klare wijn, en schaart zich aan de zijde van de patroons en de bedrijfswinsten, en tegen de werkenden, gepensioneerden en werkzoekers. En ook tegen de syndicale democratie.

Nog Bart De Wever: tegen Patrick Janssens: http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/110304_DeWever_Janssens_Meir  

take down
the paywall
steun ons nu!