De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bart De Wever – “Kleine garnaal en vette vis…”

Bart De Wever – “Kleine garnaal en vette vis…”

maandag 27 september 2010 11:34
Spread the love

Zondag 26 september ’10 wijdde het VRT – TV programma “De Zevende Dag” een item aan de strapatsen Van Bart De Wever (NV-A) en zijn familie. De Wever vondt tussen de regeringsonderhandelingen en zijn frituurbezoek in, tijd om een week geleden zijn veertiendaagse column voor De Standaard te schrijven. De man raakt wat vermoeid en dat was te zien aan die column met als titel : “Vlaamse Nazi’s”. Deze klassieke extreem rechtse Vlaams nationalist weet zich properder te profileren dan Philippe Dewinter (VB), maar leeft in hetzelfde gedachtenwereldje. Met zijn column viel hij door de mand. De Wever was in zijn gat gebeten omdat in een RTBF – programma verwezen werd naar zijn grootvader “Henri” Rik De Wever uit Mortsel nabij Antwerpen,  tot voor kort een broeihaard van “alte kameraden”, van “incivieken” die hun leven lang de “verontwaardiging” uitdroegen omdat ze als collaborateurs met de nazi’s veroordeeld werden. Ook kleinzoon Bart werd in dat Mortsel geboren. Vader De Wever was een extreem rechtse militant voor, in en na WOII. Is het niet interessant om weten uit welk nest een politikus komt die geacht wordt mee een federale regering te vormen ? Als historicus zou De Wever dat moeten snappen.
 
Kaakslag syndroom.
 
Die “incivieken” waren merendeels “kleine garnalen”, zoals de Aalstenaar Bert Van Hoorick, communistisch senator, later socialist, belangrijk verzetstrijder en overlevende van Breendonk en de concentratiekampen in 1946 in een document neerschreef. Het was de KPB (Kommunistischre Partij van België) die ogenblikkelijk na WOII in het parlement een wetsvoorstel om amnestie aan die “kleine garnaal” te verlenen, indiende. De KPB was de “partij van de gefussillieerden”, ze werd bijna uitgemoord. Ze was de motor van de illegale sluikpers en het gewapend verzet met het pluralistische, democratische “Onafhankelijkheids Front” (OF). Duizenden kommunisten en andere demokraten stierven door de Vlaams nationale en nazi terreur, die één pot nat was. Waarvan het VB en delen van de NV-A de erfgenamen zijn. De KPB was na de oorlog electoraal sterk. Het wetsvoorstel werd door de verenigde bourgeoisie die zich tijdens de oorlog gedeisd hield, niet ontvankelijk verklaard.
 
De “kleine garnaal” moest bloeden, de grote ecomische collaborateurs die later in het VBO, als patronaat een belangrijke rol zouden spelen, bleven gespaard. Het ging ook hier om klassentegenstellingen. De KPB en Bert Van Hoorick hadden de moed en het humane inzicht om een duidelijk onderscheid te maken tussen de meelopers en de dankzij collaboratie rijk en machtig geworden economische collaborateurs. Bert Van Hoorick, een vriend van Louis Paul Boon, schreef in dat kader in 1946 een ontroerend document (met unieke getuigenissen van “incivieken” in de cel) waarin hij het opnam voor de “kleine garrnaal” en zich keerde tegen “de vetten” die buiten schot bleven. Of de oorlogsmisdadigers die met de hulp van de katholieke kerk met een  valse identiteit en geld van het Vaticaan en paus Pius XII konden vluchten. (1)
 
Grootvader “Rik” De Wever was lid van het VNV (Vlaams Nationaal Verbond), een Vlaams nationalistische, fascistische bondgenoot van de nazi’s. Vergelijkbaar met de Duitse NSDAP van Hitler. Ook die Vlaams nationalisten droomden toen van het einde van België. Een onafhankelijk Vlaanderen, desnoods als Duitse “Gouw”. Dat zijn de “roots” van de NV-A  leider. De huidige De Wever is voorstander van de splitsing van België, hoe hij ook rond de hete brij mag draaien. Een op zijn minst reactionair Vlaams nationalisme loopt als een rode draad door zijn familie, met als grote uitzondering broer en progressieve historicus Bruno De Wever. Het typeert figuren als Bart De Wever dat ze het in hun bloed hebben om collaborateurs als “slachtoffers” te zien. Ze lijden aan het “kaakslag syndroom” in hun bijna psychotische verbeelding. Het zou tegennatuurlijk zijn moesten ze belangstelling tonen voor de tienduizenden door de nazi’s gedode en verdwenen Belgen. Zoals ook “de Walen” voor hen “buitenlanders” zijn, wat de Franstaligen terecht als een bedreiging aanvoelen.
 
Opa De Wever.
 
Bart De Wever hoort als historicus de geschiedenis te kennen. Hoe de linkse “Frontpartij” na WOI overgenomen werd door rechts en extreem rechts, met in Vlaanderen het VNV en in Wallonie “REX”. Het VB en NV-A hebben alle kenmerken van dat VNV. Tot in haar van het VNV gepikte propaganda toe. De RTBF- TV zond een documentaire uit over de achtergrond van de regeringsonderhandelaar. En kwamen dus bij de grootvader terecht. Deze “brave gezinsman” was lid van een VNV toen haar blad “Volk en Staat” bulkte van de meest walgelijke anti semitische teksten. Toen in Antwerpen de Joden en anti – fascisten naar de uitroeïngskampen gejaagd werden. “Volk en Staat” bevatte de tekeningen van ene Willy Vandersteen. Die zopas ontmaskerd werd als betaalde cartoonist in fascistische publicaties. Terecht wordt dat nu, zo lang “na”…, bekend gemaakt. Ook de tekenaar van Kuifje, Hergé, was een overtuigd nazi vriendje en ontmoette Leon Degrelle van REX. Het originele “Kuifje in Congo” is vernederend racistisch.
 
Volgens Bart De Wever in De Standaard was Willy Vandersteen een “kleine garnaal”. Het zal wel, van het racistische oorlogsmisdrijf zal dan ook niet veel meer overblijven dan een vieze voetnoot in de geschiedenis van die man. Interessanter is het toontje dat Bart De Wever aanslaat, product van een cultuur van “kaakslagen” en “België barst !”. De staatsman betreurd dat er “geen ontsnappen aan” is, voor wie “aan de verkeerde kant stond”. Met die “verkeerde kant” bedoelt hij niet een totaal foute, strafbare kant. Verraad. Neen, het zijn “de sukkelaars” voor wie het lot niet gunstig was. Dewever over Willy Vandersteen: “De vader van Suske en Wiske kan inzake politieke denkbeelden helemaal niets aangewreven worden, uitgenomen het nu bewezen feit dat hij zich tijdens de oorlog liet betalen voor enkele bijzonder foute tekeningen”. ”
 
Niets aangewreven worden…”. Als “Kaproen” publiceerde Vandersteen “bijzonder smerige” tekeningen over het “ontaarde ras”, de Joden. Over het “edele ras”, de geuniformeerde ariër, de bloed en bodem Vlaming. Hij vergiftigde de mensen met zijn prenten. Kleine garnaal ? De grens tussen kleine garnaal en vette vis is dun…. Bekijk de tekeningen van een man die de pech had “aan de verkeerde kant” gestaan te hebben. En als vulgaire opportunist zijn “kazak draaide” toen de Duitsers de oorlog niet meer konden winnen. Oordeel zelf over de man van wie de “politieke denkbeelden” door De Wever in bescherming genomen worden. “Kaproen” tekende nazistische pamfletten die aanzetten tot progroms, niets minder. Dat de regeringsonderhandelaar dat als bijkomstig beschouwd, zegt alles over zijn democratisch gehalte. En zijn onbekwaamheid om in België een op rede gebaseerde politieke rol te spelen. (2)
 
VRT laat leugenaar liegen.
 
De rechtse populist Bart De Wever bewees in zijn Opinie “Vlaamse Nazi’s” op een voor hem beschamende wijze de geschiedenis van verzet en collaboratie in Wallonië en Brussel niet te kennen. Hij beschuldigde zowaar de krant “Le Soir” er van in WOII gecollaboreerd te hebben ! Dat de redactie van “Le Soir” de krant bij de bezetting uit protest onmiddellijk verliet en onderdook, deze mét haar naam gestolen werd door de Duitse bezetter, dat er een door het verzet verspreidde “valse Le Soir” één van de grootste verzetsdaden in België was, dat dit levens kostte aan mensen die wisten waarom ze in verzet kwamen tegen een barbaars regime… Onbekend. Terwijl Willy Vandersteen en opa  De Wever laf de andere kant opkeken. En een zwart centje bijverdienden.
 
Zoals de grote meerderheid van het Duitse en Vlaamse volk, wist bij de bevrijding niemand van iets. Ook grootvader De Wever niet. Hij had wel zijn ongetwijfeld “idealistische” extreem rechtse carriére verdergezet. Hij werd na de oorlog lid van de gewelddadige, door alcoholisme geteisderde bende “De Vlaamse Militanten Orde” (VMO) die als militie veroordeeld, buiten de wet gesteld werd. Opa De Wever was hier lid van… In “De Zevende Dag” van zondag werd een stukje uit de RTBF reportage gebruikt om de “opschudding” die ontstond rond de column “Vlaamse Nazi’s” te duiden. Beelden van het graf van opa met het AVV-VVK (“Alles Voor Vlaanderen – Vlaanderen Voor Kristus”), beelden van de marcherende VMO,… Een criminele bende para militaire straatvechters, waarvan de overlevenden mij zich nog goed herinneren…
 
En dan gaf de VRT het woord aan een brutaal liegend “familielid” van de De Wevers. De VRT liegt dus en misleidt de kijkers.  In “De Zevende Dag” werd geen seconde getracht de leugen van dat familielid kritisch te benaderen. De VRT verspreidt sprookjes over een nazistische kliek die een gevaar voor de maatschappij was. Sommige van haar leden werken nu nog bij het Vlaams Belang. En zijn leden bij de NV-A.  Volgens dat familielid en de VRT was opa De Wever lid van een VMO die in het begin van de jaren zestig “slechts een plakploeg van de Volksunie” was… Ik heb dat in diezelfde vroege jaren zestig even anders ervaren. Ja, ze waren een gewelddadige “plakploeg” van de toen extreem rechtse Volksunie die van “amnestie !” een handelsmerk maakte. Die opgebouwd werd van uit collaboratie milieus.
 
De VMO zat vol met leden an “Berkenkruis”, als ex – Oostfront strijders bij de waffen SS. De meer demokratische vleugel van de VU – ondermeer Hugo Schiltz – zat verveeld met die criminele bende. Maar ja, ze waren goed in “het plakken” en niet duur…. Een vat bier was een redelijke vergoeding. Ze waren, bij wijze van spreken, de “verse kleine garnaal”. Het was tegen die militie dat mijn vrienden en ikzelf voortdurend ten strijde trokken. Ik woonde vijftig meter van hun “hol”, de “beest” of  “De Leeuw van Vlaanderen” nabij de Grote Markt in Antwerpen. Grootvader De Wever wist ocharme, natuurlijk van niets. Hij was misschien slechts “de trommelaar” in dat militaristische muziekkorps. Zoals deze brave familieman evenmin wist wat het VNV was. Niet wist wat “trommelaar” Hitler, ook een familie man, met “Vernichtigung durch Arbeit” van de Joden en “bolchevisten” bedoelde. En uitvoerde. Misschien sloeg ik opa De Wever wel op zijn smoel ? Tijdens de in de jaren zestig niet uitzonderlijke straatgevechten met die “plakploeg van de Volksunie”.
 
“Rooie Nel”.
 
In dezelfde uitzending van “De Zevende Dag” zat de politica Nelly Maes mee aan tafel. Ze was het grootste deel van haar carriére Volksunie verkozene. Deze “rooie Nel” kan men inderdaad omscjhrijven als redelijk progressief en feministisch, ook in de VU. Toen ze in die zestiger jaren, toen opa De Wever bij de simpele jongens van de “plakploeg” VMO zat en van niets wist, heb ik hoogstpersoonlijk samen met een paar kameraden van de Kommunistische Jeugd “rooie Nel” van minstens een zware hersenschudding gered ! Nelly en een paar andere “links” VU – ers namen deel aan een vredesbetoging voor Vietnam in Antwerpen. Met de Vlaamse Leeuw op kop, tussen al die rode vlaggen. Dat was moedig. Het gevaar kwam hier echter niet van links, maar van extreem rechts. Een Vlaamse Leeuw tussn die “linkse ratten” was al onverdraaglijk, maar dan ook nog “één van ons”, een verkozene van de VU waarvoor ze gingen plakken… Wij beletten dat ze letterlijk in mekaar geslagen werd door de VMO – militie. Nelly Maes weet als geen ander hoe de VMO vanaf het begin gevaarlijk agressief was. En kijk… Wanneer een familielid van de De Wevers op “De Zevende Dag” komt liegen dat opa “slechts” lid was van een hobby club, dan zwijgen zowel de VRT als “rooie Nel” diplomatisch.
 
Wat de RTBF met haar programma deed was journalistiek correct. Men gaf inzicht in de achtergrond van een man die de touwtjes van België mee in handen heeft. Men spîtte in zijn verleden en vondt zeer terzake doende verhalen. Of doet de familiale context van indivuduen er niet meer toe ? Is het onbelangrijk dat de racistische moord op Luna en de Malinese vrouw Niangadon, en de verwonding van Songül Koç door de dader Hans Van Temsche gevoed werd door een extreem rechts Vlaams Belang gezin. Met een grootvader die trots was op zijn Waffen – SS  verleden aan het Oostfront ? Waar hij – o “slachtoffer” – niet ongedeerd van terugkwam. Zijn “idealisme” doorgaf aan zijn kleinzoon die het dadelijk in de praktijk bracht. Is  De Wever “zonder geschiedenis” ? Zonder maatschappelijke kontekst ? De Wever staat met zijn kroost in de media, voor zijn nieuw stulpje in Deurne. Het “respecteren van privacy” kent grenzen. De Wever is een publieke figuur. Het tonen van het graf van zijn grootvader als vertrekpunt voor zijn extreem rechtse achtergrond was journalistiek  zinvol. Het leidde er toe dat de NV-A opnieuw als reservoir van extreem rechts, van VB – ers die hun zinkend schip verlaten, kan beschouwd worden. Ook van de resterende oorlogscriminelen en hun nageslacht. Dat haar zorgvuldig opgebouwd vals imago van “redelijk rechts” aangetast wordt.
 
Zwijgen ?
 
In De Standaard van 26 september ’10 stond een lezenswaardige Opinie van Herman Van Goethem, hoogleraar geschiedenis aan de UA. (“Stop de polarisering”). Zijn besluit is evenwel beneden niveau. De historicus meent: “België is ziek aan zijn verleden en er is nog een lange weg af te leggen. Het is echter nu niet het ogenblik om ons over collectieve neuroses te buigen. (…) Zwijgen is nu goud waard…”. De media, de politici, rechtse groepen, nu ook hoogleraars, figuren “van goede wil”, zoals de fundamentalistisch katholieke “barones” Hilde Kieboom die enkele weken geleden haar neus ongevraagd en lomp in het amnestiedebat stak, organiseren dat “zwijgen” volop. Door vooral niet de meest te respecteren groep aan het woord te laten. De mensen die niet toevallig aan “de goede kant” stonden. De gewapende verzetstrijders en “vaderlandslievende verenigingen”, hun nakomelingen. Hun organisaties. Die het actieve verraad van de “Vlaemsche beweging” aan de bevolking, overleefden. Die geen lid van de VMO werden, maar hun kinderen opvoedden met een moraal en politiek inzicht die het hen mogenlijk maakt het hypocriet gespartel van een Bart De Wever in de val, te doorzien.
 
“Zwijgen ?”. Dat is tegengesteld aan de boodschap die de Belgische anti fascistische verzetstrijders nadrukkelijk aan de volgende generaties doorgaven : “Dit mag nooit vergeten worden. Zwijgen ? Nooit !”. (3)
 
1 –  “Bert Van Hoorick”  http://www.marxists.org/nederlands/van_hoorick/1946/1946incivisme.htm
 
2 – “Suske & Wiske”  http://joodsactueel.be/2010/09/13/conclusies-onderzoek-willy-vandersteen-maakte-anti-joodse-spotprenten
 
3 – “Amnestie ?”  https://www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2010/07/26/amnestie-dat-nooit-meer
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!