De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bankiers zijn hardleers.

Bankiers zijn hardleers.

dinsdag 10 mei 2011 06:21
Spread the love

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de Nederlandse bankiers zich fatsoenlijker gedragen dan de onze. Van deze stelling leverde de voorzitter van de raad van bestuur van de ING nog maar eens het bewijs. In Het Financieeel Dagblad (fd.nl) heeft ING-topman Hommen het over ‘een groot operationeel risico, die de nieuwe regels en voorschriften voor de financiële sector met zich mee zullen brengen’.

Hij doet daar nog een schep bovenop. Hij stelt dat ‘grote delen van de economie in de knel komen doordat de aanpassingen in de regels voor banken, verzekeraars en hun boekhouding onvoldoende op elkaar zijn afgestemd’. ‘Niet alleen voor de financiële instellingen zelf, maar ook voor de economie als geheel zijn er risico’s. Als alle banken meer liquiditeit gaan aanhouden, en je moet activa op marktwaarde waarderen, wie gaat dan nog een hypotheek met een dertig jaar vaste rente geven? Dan wordt het renterisico dus overgeheveld naar een sector waarvan ik me afvraag of die het kan dragen: de consument.’ Wat verderop spuwt hij zijn gal ook in de richting van de Europese toezichthouder.

De krant zegt dat het niet vaak gebeurt dat een topman van een grote financiële instelling zich zo kritisch uitlaat. Meestal worden dergelijke zaakjes door lobbyisten in schemerige salons geregeld; dat is ook waar. Maar dat bankiers zich zelden tegen regels en voorschriften kanten: dat is natuurlijk flauwekul.

Enkele weken geleden was het de bonusuitkering aan de top van de ING – en met name die aan de bestuursvoorzitter Jan Hommen – die veel onbegrip opriep in Nederland. Op het moment dat de ING haar jaarverslag publiceerde –met daarin de toekenning van de riante bonussen aan de bestuurders– was er net een kamerdebat bezig over de rol die banken speelden bij de kredietcrisis.

Bankiers zijn voor deregulering en Jan Hommen dus ook. Voor degenen, die zich niet aan de Basel 3 norm willen houden en voor verzekeraars, die problemen hebben met Solvency 2, is er nochtans een oplossing: ze kunnen ontslag nemen en zich bijvoorbeeld inschrijven bij een interimkantoor. Ik zie ze dat niet snel doen: afscheid nemen van de bonussen is ook niet je dat. Pijnlijk voor de bankrekening en voor het ego.

Ondertussen laten ook de ‘Ware Nederlanders’ van zich horen. Het is geen verrassing dat die hetzelfde deuntje zingen. De vieze gedoogpartij PVV maakt bezwaar tegen de aanscherping van de hypotheekregels. Het is nochtans duidelijk dat ook Nederland iets moet doen wil het niet met foreclosure-toestanden te maken krijgen. Dat vindt D66 ook: ‘Iedereen weet dat we op een financiële ramp afkoersen als we niet meer aflossen op de hypotheken’, stelt haar woordvoerder vandaag in De Volkskrant.

Ook de Nederlandse bankiers houden niet van regelgeving en zelfs na het debacle durven ze dat dus luidop zeggen. Een vrijwillige bankierseed: dat zou eventueel nog kunnen.

Nochtans zijn zij het die verantwoordelijk zijn voor de crisis. Met zijn prachtige film ‘Inside Job’ legt regisseur Charles Ferguson piekfijn de graaicultuur en het machtsmisbruik uit. Van hem mogen er gerust gevangenissen worden bijgebouwd. Dan hoeft Nederland ook de Tilburgse bajes niet langer te verhuren aan de Belgen. Daar zou dan plaats genoeg zijn om ook al onze hardleerse big bankers een onderkomen te bieden.
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!