De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bange leiders dulden geen tegenspraak

Bange leiders dulden geen tegenspraak

woensdag 21 september 2016 11:38
Spread the love

Voorwoord

In talrijke mediaberichten laten journalisten en bezorgde burgers hun verbazing doorklinken. Bart Dewever, de stuurman van NVA, slaat hard toe! Vanaf nu is het uit met het laten horen van een afwijkende stem in de media!
Vanwaar echter die verwondering? 
Wie even de moeite nam om kort na de verkiezingen van 2014 de theorieën en strategieën van de partijleider te onderzoeken, stelde toen al vast dat de huidige stap – mondjes dicht – er zat aan te komen!
Bart lijkt immers over het volgende profiel te beschikken:
1. Hij is heel intelligent en kent zijn geschiedenis; vooral de denkbeelden en activiteiten van Romeinse keizers en latere machtswellustelingen kregen en krijgen zijn bijzondere aandacht!
2. Hij beschikt over talrijke communicatiecompetenties; als een sluw strateeg wist hij al vlug menig burger te overtuigen dat zijn bewind “anders” zou zijn!
Inderdaad anders: meer macht voor zijn elite, meer geld voor wie hem  klakkeloos volgt, terug naar een verticale samenleving met hemzelf en zijn kompanen op de eerste rij!
3. Als bang individu die schrik heeft van mensen die van hem verschillen was het zijn eerste doel om de media in te palmen. Door oneliners, dreigementen, mediaspelletjes en al maar wisselende standpunten stond hij altijd in de kijker én verdrong hij zijn tegenstanders.

Angst is een slechte raadgever

Wie als angstige egotripper (let wel: zo iemand zal vele keren beweren dat velen achter hem staan!) aan het roer staat, ziet overal gevaar en kiest resoluut voor orde, veiligheid en gesloten denken. Ieder medemens is voor hem dan ook een potentiële tegenstander die best zo vlug mogelijk op zijn plaats wordt gezet!
Alle methoden daartoe zijn aanvaardbaar: misleiding, een suikerpostje aanbieden en een stevige mep geven…. als die ander maar in zijn schelp kruipt of mee heult(huilt).
Zo was het ook heel logisch dat Bart  koos voor ministeries die orde zouden scheppen a.die de centen van die luie burgers, die vreemden, … “afpakken”
b. die er de voet (beter: de laars) in zetten
c. die al maar dramatische scènes van migranten opvoeren
d. die zorgen voor de aankoop van oorlogstuig om ons te beschermen tegen een dreigende oorlog.
Zo was  en is het ook heel begrijpelijk dat de NVA-kapitein het angstgevoel aanwakkert tot een meerderheid van de samenleving overal gevaar ziet en schreeuwt om een harde aanpak. Bovendien wordt de burger zo zijn beste medespeler bij het beslechten van gearrangeerde conflicten: hoe meer de kuddeleden zich ergeren aan wie enigszins afwijkt van de eigen verlangens en verwachtingen, hoe gemakkelijker Barts toekomstvisie uitgevoerd kan worden.

Als de verbondenheid wegvalt

Op korte termijn blijkt een dergelijke strategie heel succesvol te zijn! Orde op zaken wil ieder weldenkend burger toch?! Leven met nuances in mening of handelen is toch altijd minder gemakkelijk dan met gelijkgezinden op pad gaan?!
Als de stuurman dan ook nog de moed heeft om zich dictatoriaal op te stellen, dan kan hij zelfs zijn leven lang de troepen(= de burgers) in toom houden en met wimpels laten zwaaien (ook als ze dat niet echt wensen!).
Op lange termijn groeit zo’n handelswijze echter naar de ondergang. Immers, een verticale indeling van de maatschappij in stand houden vraagt om een voortdurende aanpak van mogelijke (soms ingebeelde) dissidenten; die moet je de mond snoeren, het brood afpakken of vernietigen. De periode 1930 tot 1945 geldt hierbij als een historisch gegeven: weg met diversiteit, ode aan stelselmatige conflicten, stilvallen van het gewone economische, culturele en sociale leven, een al maar grotere apathie bij zowel de burgers als bij de politieke en economische tenoren, een drang naar een grote leider (Stalin, Hitler,..) …met een wereldcatastrofe tot gevolg (en de dood van de leider).

Nood aan krachtige (basis)stemmen

Meer dan ooit is het noodzakelijk dat burgers én partijleden hun afwijkende mening laten horen. Objectieve waarheid bestaat immers niet …maar hoe meer diverse stemmen aan bod komen en in verbinding gebracht worden, hoe dichter we bij de waarachtigheid komen.
De beroemde diplomaat, medeopsteller van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Stéphane Hessel, drukte het op 94-jarige leeftijd, in 3 pamfletten uit: 
1. Neem het niet! Wees nog verontwaardigd en zie waar het schort! Doe je ogen open en laat de grote mensenrechten niet verschrompelen!
Een persoonlijke opsomming van rechten die nu vele keren geschonden worden: de laffe behandeling van de vreemdelingen, de uitsluiting van kansarmen,  het monddood maken van burgers,  de superverrijking van de (wapen,…)elite, de aantasting van natuur en milieu,..
2. Doe er iets aan! Kijk niet lijdzaam toe! Reageer niet onverschillig! Knik niet slaafs voor wat van bovenaf opgelegd wordt! Vorm een basisbeweging en zet dus alternatieven in beweging: Hart boven Hard, Ringland , Climate Express, Vul maar aan én voeg er maar bij! Bewegingen van onderuit waarbij gewone burgers (zonder directe partijpolitieke bedoelingen) stem geven aan elkaar en aan de samenleving in haar geheel!
3. De weg van de hoop! Proef van het nieuwe! Stel verbondenheid met wie dan ook hoger dan partijtucht of onverschilligheid! Sluit je aan bij de jongeren en zoek met hen mee naar het wel zijn van morgen i.p.v. de destructieve welvaart van nu. Werken om te leven biedt uitzicht! Leven om te werken kweekt slavernij! Veelkleurigheid komt in de plaats van het grijze avondland!

Besluit: ‘Word dwarsligger!’

De huidige stem van NVA-voorzitter Bart Dewever nodigt ons uit om het roer om te gooien, om dwarsligger te worden. Ik dank hem voor zijn kreet van angst en zijn verlangen naar almacht. Hij houdt ons een spiegel voor: “Beste burgers, ik voel me zo alleen, opgesloten in mijn ivoren toren. Ik voel voortdurend – vanuit mijn angst- de drang om jullie naar mijn hand te zetten, te manipuleren en te verdrukken. Help me door het wangedrocht dat ik aan het creëren ben, af te breken. Jullie verbondenheid en engagement van onderuit heb ik nodig om mijn duivels te verslaan. Dan wordt het echt Nieuw Vredevol  Anders.

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!