De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Pixabay

Agentschap Wegen en Verkeer en Departement Mobiliteit en Openbare Werken slikken kritiek op studie over 5 km lange tunnel onder Kessel-Lo in

vrijdag 20 januari 2023 13:03
Spread the love

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft bekendgemaakt dat de studie voor de haalbaarheid van de aanleg van een circa 5 km lange tunnel tussen het kruispunt van Meerdaalboslaan (N25) en Tiensesteenweg (N3) in Heverlee, en het Vuntcomplex van de E314 in Kessel-Lo (met aantakking op de Diestsesteenweg), effectief zal worden uitgevoerd.

Het betreft een voorstel dat Theo Francken (N-VA) in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 2019 lanceerde en nadien effectief in het Vlaams regeerakkoord werd opgenomen. Alleen al voor het opmaken van de studie trekt de Vlaamse regering 2 miljoen euro (80 miljoen Bf!) uit.

De ommezwaai van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) is opmerkelijk want beide instanties lieten eerder verstaan dat de baten van dit project onvoldoende opwegen tegen de kost.

Uit een interne analyse door AWV en MOW), waar Vlaams Verkeersminister Lydia Peeters naar verwees in 2020 in antwoord op een schriftelijke vraag van An Moerenhout (Groen), bleek met name dat “de baten van dit project onvoldoende opwogen tegen de kost”. Beide instanties wezen hierbij op de hoge investeringskost en de uitgebreide onteigeningen nodig om de op- en afritcomplexen op het onderliggende net (Tiensesteenweg, Diestsesteenweg en E314) te realiseren.

Tegenover deze hoge kost staan volgens AWV en MOW slechts beperkte baten. “De verbindingsweg kan het sluipverkeer tussen de Tiense- (N2) en Diestsesteenweg (N3) voor een deel oplossen, maar het is slechts een relatief lokaal probleem.

De intensiteiten van het lokaal en doorgaand verkeer op de belangrijkste sluipwegen tussen beide steenwegen bevinden zich in de grootte orde van 4.000 tot 7.000 voertuigen. In vergelijking met een gemiddelde Vlaams-Brabantse gewestweg zijn dit geen spectaculaire aantallen. Het effect van de verbindingsweg op de files van de E314 en E40 zal eveneens eerder beperkt zijn.

Het meeste verkeer op de E314 in de filegevoelige ochtendspits rijdt richting Brussel. Slechts in beperkte mate is dat het geval richting Lummen. “Het doelpubliek voor de nieuwe oostelijke verbinding is dus beperkt”, aldus AWV en MOW.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!