De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Autodelen.net pleit voor 1000 mobipunten in Vlaanderen tegen einde legislatuur

Autodelen.net pleit voor 1000 mobipunten in Vlaanderen tegen einde legislatuur

Volgens Autodelen.net, het Vlaams Netwerk Autodelen, biedt het nieuwe Vlaamse regeerakkoord tal van perspectieven voor meer gedeelde en geschakelde mobiliteit, maar mist het vooralsnog gedurfde keuzes. Zelf pleit het onder meer voor de realisatie van minstens 1.000 mobipunten tegen het einde van de legislatuur.

zaterdag 5 oktober 2019 13:22
Spread the love

De organisatie is opgetogen dat de nieuwe Vlaamse regering wil gaan inzetten op innovatie en versnelling van gedeelde mobiliteit, maar wijst tevens op de plannen voor nieuwe wegen en het feit dat de eigen (elektrische wagen) nog steeds in één adem genoemd wordt met de deelwagen en fiets. “Net zoals de Vlaamse regering streven wij naar een leefbaar, verkeersveilig en economisch sterk Vlaanderen. Hiervoor is het noodzakelijk om gedurfde keuzes te maken”, aldus Autodelen.net.

Zo pleit Autodelen.net voor de ambitieuze doelstelling om tegen het einde van de legislatuur minstens 1.000 mobipunten te realiseren, locaties met naast een openbaar vervoersaanbod, ook onder meer deelauto’s en -fietsen. “Dit zou voor een enorme boost van het aanbod van gedeelde mobiliteit zorgen. Men pleit ook voor een combimobiliteitsfonds dat voorziet in een afnamegarantie om gedeelde mobiliteit op termijn economisch rendabel te maken.

Autodelen.net is wel tevreden over plannen in het regeerakkoord zoals de aangekondigde forse investeringen in de fiets en De Lijn, het aanmoedigen van alternatieven voor de wagen, de aandacht voor fietsdeelsystemen en de combinatie met openbaar vervoer en mobipunten, de rol van lokale besturen bij de uitrol van de basisbereikbaarheid openbaar vervoer, de eenmaking van het abonnement voor verschillende diensten van gedeelde mobiliteit, de voorgestelde bouwshift…

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!