(c) Paul Darragas

Vrijheid, Verkeersveiligheid, Verenigingen Voor Verkeersveiligheid, Boetes -

Autobestuurders en fietsers, eerst betere wegen, dan pas boetes betalen !

maandag 23 januari 2012 12:03
Spread the love

“Mijnheer Godijn heeft 100% gelijk”, zuchtte de rechter. De man zat al de hele tijd affirmatief te knikken, toen mijn advocate mijn situatie uitlegde. Ik snapte het niet zo goed, want ik verwachtte namelijk dat hij me als een dissident zou behandelen, die gemakkelijkshalve zich uit zijn boetes wil praten.

Donderdagochtend 19 januari 2012 11u, Politierechtbank van Gent.

Mijn advocate Iris Exelmans, iemand waarvoor ik heel veel respect heb wegens haar oprechte handelen en opkomen voor de zwakkere partij (HaZoDi o.a.), legde mijn situatie uit aan de politierechtbank.
De politierechter zat bevestigend te knikken.
“Mijnheer Godijn heeft 100% gelijk”, zuchtte de rechter, “Waar is de vrijheid !?”. De politierechter had mijn 20 pagina’s lange protest goed doorgenomen en met fluo aanmerkingen er op aangebracht.

Heeft u er nog iets op aan te merken Meneer Godijn? Nog voor ik ook maar een volle zin kon uitleggen wat ik wel beter wil zien aan de Vlaamse wegen, snoerde de magistrate van het Openbare Ministerie mij de mond. “Dat zijn politieke argumenten!”, fulmineerde ze. Ik trachtte toch nog de draad op te pikken en te verklaren waarom het noodzakelijk is dat er een betere infrastructuur komt. Dat fietspaden telkens weer vergeten worden bij aanleg van nieuwe wegen, nog thans kan het met eenvoudige middelen veel veiliger aangepakt worden. “Zoals in Nederland”, vulde de politierechter aan. Ik bevestigde en ging verder… Echter werd ik weer door de Magistrate onderbroken. De politierechter rolde met zijn ogen.

Hij sprak daarna mijn boete uit: “10€ met opdeciemen met uitstel. Mijnheer Godijn, bedankt voor uw dossier, ik ga het nog es goed nalezen.” Betekent dus, dat mijn boete vervalt als ik binnen het jaar geen nieuwe binnenhaal.

Ik was de man heel dankbaar voor zijn menselijkheid en begrip. Uiteraard kon hij mij niet vrijschelden van de boete. Ik heb de overtreding gepleegd en volgens de wet kan hij niet anders dan deze toe te passen. Dan zou hij dit vanaf nu met iedereen moeten doen uiteraard, hetwelke hem zijn baan zou kosten.

Rechtbank van Oudenaarde

De dag ervoor moest ik voorkomen voor de politierechtbank van Oudenaarde. Ik had alvast de kranten ook uitgenodigd, want ik wil dat deze thematiek besproken word.
Daar werd er met veel hoongelach gereageerd op mijn actie. De rechter vond dat ik maar een politieke partij moest beginnen als ik de verkeerssituatie wil aankaarten. De heren waren er wel niet gerust in. Ik hoorde via de burgerjournalist die de rechtbank volgt, dat het de eerste keer is dat ze zoiets meemaken. Hopelijk niet de laatste keer, denk ik dan.

In Het Laatste Nieuws van regio Oost-Vlaanderen haalde journalist Fouquet me door het slijk, alhoewel hij in het persoonlijk gesprek me om de mond praatte.
“Een hardrijder die niet al te hoog oploopt met het gerecht.”
Echter in het Nieuwsblad kreeg ik een eerlijk artikel. http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=M43L320U

Criminaliteit en armoede

Ik ben Sven, een harwerkend burger zoals een ander, met een gezin van jonge meisjes. Ben ik een crimineel omdat ik betere wegen eis? Omdat ik zie dat de overheid voor mijn ogen meer en hardere boetes oplegt in een technologische politiestaat, waar geen burger nog ontsnapt. Binnenkort gaat Di Rupo alle boetes innen via de belastingen. En dit jaar gaan de boetes weerom omhoog en wordt rijden onder invloed ook nog harder aangepakt. Heeft u hier voor gestemd? Ik ook niet !

Dit zijn puur dictatoriale handelingen in mijn ogen (ik ben me bewust van het gewichtige woordgebruik). Het (u!) geeft de overheid een vrijgeleide en macht te handelen naar hun welwillen. Het is een schandelijke schending van de burgerrechten en democratie. Mocht u nog enig geloof hechten aan deze illusie.

Ik zie echter criminele feiten van een andere grootordes iedere dag in onze kranten, gepleegd door onze elitaire vorsers. Banken gaan met de poen lopen, en de rekening naar de burger geschoven. Terwijl wordt het systeem maar harder en harder opgedraaid, met Europa als harde meester. De kleine burgers verzuipen nu al in armoede. Tweeverdieners kunnen nog net leven, éénverdieners zitten in de armoede al. En die bouwt niet af door harder te werken.

Ik begrijp eerlijk gezegd de passiviteit van onze lieve burgers niet. Moet het dan echt zover komen dat de straten branden en de armoedige moeders hun babies aan de kerkpoorten leggen, zoals in Griekenland?

Doe ik mijn protest omdat ik een vrijgeleide zou krijgen tot hardrijden? Uiteraard niet! Ben ik een hardrijder die iedere week verschillende boetes oploopt? Ook niet. Dit is mijn 2e boete in een jaar tijd. Waarvan trouwens 1 boete door mijn vrouw gereden werd op weg naar school. De snelheidsovertredingen zijn ook niet in die grootorde dat ze crimineel zijn. De burgers moeten geen moeite meer doen om ze op te lopen. Iedereen die dit leest zal er wel al verschillende op zijn naam hebben. En binnenkort worden de boetes bij een pakje chips weggegeven, zoals destijds de rijbewijzen.

Eenvoudige veiligheid

Ondertussen word er niets gedaan met het geld voor een betere wegeninfrastructuur. Nieuwe wegen worden aangelegd zonder tussenstrook foor fietsers, laat staan degelijke wegmarkering soms. Als er doden vallen, word de situatie niet veiliger gemaakt, maar gaat men de snelheid naar omlaag halen en flitsen.
Het kan nogthans allemaal eenvoudig veiliger gemaakt worden:
Ribbelstroken, paaltjes, metalen bobbels in de wegstrook. Dwarsribbels bij het binnenkomen van de dorpskern,… Alle middelen zijn goed voor een veiliger buurt. Maar elk centje dat de overheid investeert aan infrastructuur is een centje dat niet naar het corrupte systeem kan vloeien. Ook deze heeft een infrastructuur van aannemers, ambtenaren, schepenen, burgemeesters, politici en bankiers die elk hun graantje willen meepikken. En zelfs dan blijft er nog geld over voor de politiekorpsen die zich dan maar een paar extra groto motoren kopen, alhoewel er geen enkele politieman is die er mee kan rijden in het korps.

Ook de logica van de verkeersborden is ver zoek. 50-70-50-90-70-50 en als er wegenwerken zijn, rijd u helemaal in een jungle. En u verwacht dat de belgen hier nog wijs uit geraken, mevrouw de minister?
Ondertussen rijden de meeste mensen 10 a 20 km trager dan de toegelaten snelheid. Uit angst beboet te worden. Ijdele hoop want de staat pakt u toch, zij het op andere manieren. Stel dat iedere wagen uitgerust zou worden met een snelheidslimiet, dan zou men de inkomsten anders zoeken.
Nog maar es een reden waarom men liever straffend dan belonend werkt.

Mensen, laat u horen !

Ondertussen heb ik de reacties al horen zoemen.
“Hardrijders moeten gepakt worden, tout-court!”
“Wet is wet”
“Als ze mij pakken, moeten ze een ander ook pakken.”
“Hij zal eerst es iemand doodgereden moeten hebben, voor hij zijn les leert”
Kortzichtige redeneringen.

Lieve mensen, beseffen jullie niet welk spel hier gespeeld word?
Ik ben diep van mening dat de overheid de burgers hard aan het bestelen is, in tijden dat de banken nog een luttele paar procenten dekking hebben en heel Europa op een faillissement afstevent. In tijden dat wij als burgers bestolen worden door de banken en overheden die in hun hebzucht ons diep in de schulden hebben gestoken. Achter deze banken, politieke partijen en privébedrijven schuilen mensen. Mensen die denken er gemakkelijk mee weg te komen en geen greintje respect hebben voor het toekomstige leven van hele generaties.
En daar wens ik niet aan mee te doen, voor mezelf niet, voor mijn kinderen niet en voor onze medeburgers ook niet.

Wij moeten als burgers onze verantwoordelijkheid nemen. Ja verantwoordelijkheid van minder snel te rijden, hoor ik u al zeggen. Nee, verantwoordelijkheid om een gesprek te hebben met de persoon in de politiewagen nadat u geflitst bent. Met de parkeerwachter die de burgemeester zijn riante loon verzorgd, met de burgemeester zelf. Of uiteindelijk met de uitvoerende machten van het land. Niet door hun verrot te schelden, wel door hun op een menselijke manier, keer op keer, aan te spreken en grondige vragen te stellen.
Mensen, laat u horen !

Misschien moeten we we wel iedere keer gaan toeteren als we de ivoren torens van onze beleidsmakers passeren? Misschien moeten we meer burgerlijk ongehoorzaam zijn, met risico van meer penaltie, zoals mezelf? Ik weet het niet meer. Wat moet er gebeuren, vooraleer het volk zijn verantwoordelijkheid opneemt en ontwaakt uit deze hypnotische toestand die ons voor decennia lang zal gijzelen?

Zegt u het mij?

Breder draagvlak !

Deze morgen lees ik dat mijn protest toch een breder draagvlak gaat krijgen.
In alle kranten staat een artikel van Automobilistenorganisatie Touring.
“Chauffeurs moeten in opstand komen tegen zware bijdragen”
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1383711/2012/01/23/Chauffeurs-moeten-in-opstand-komen-tegen-zware-bijdragen.dhtml

Ik laat u graag meelezen met mijn protest waarom ik niet meer akkoord ben met de manier van veiliger wegen aanpak in België. Dit 20 pagina’s tellend betoog heb ik afgegeven aan de rechtbanken en stuur ik voortaan op bij elke boete die er nog binnenkomt.

Ik hoop dat u mijn oprechte en open schrijven met respect behandelt!

(u kan mijn protest hier lezen)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!