De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Auditeur zegt dat provincie sanering PFAS moet voorbereiden
Climaxi

Auditeur zegt dat provincie sanering PFAS moet voorbereiden

woensdag 10 juli 2024 14:18
Spread the love

 

Twee jaar geleden ontplofte in Ronse een PFAS-bom. In de Molenbeek werden PFAS-waarden teruggevonden die tot 30 keer boven de saneringsnorm lagen. Verder onderzoek toonde aan dat die waarden op sommige plaatsen nog opliepen. Climaxi toonde aan dat het gemiddeld aantal PFAS in het bloed van de omwonenden opliep tot meer dan 70 microgram per liter, terwijl de Europese EFSA-normen op 6,9 liggen.

Het gemeentebestuur zette borden en OVAM vroeg de inwoners om geen eieren van eigen kippen of groenten uit eigen tuin meer te eten. Het gemeentebestuur zou desnoods het Bruulpark, de groene long in het centrum van de Stad zelf saneren.

Twee jaar later is er niets gebeurd.

De Vlaamse Gemeenschap droeg de Provincie Oost-Vlaanderen op om via een studie de sanering van de Molenbeek voor te bereiden. De Provincie ging daar niet op in en trok integendeel naar de Raad van State om de beslissing juridisch te betwisten.

De auditeur van de Raad van State zegt nu dat dit verzoek onterecht is. Het advies van de auditeur wordt in 90 procent van de gevallen gevolgd.

Climaxi vraagt nu dat er eindelijk gesaneerd in plaats van geprocedeerd wordt. De volksgezondheid is in gevaar en men kan de mensen niet blijven vragen om geen eieren en groenten te eten, terwijl er verder niets gebeurd is.

Wij merken ook op dat ondertussen een nieuwe haard ontdekt is in de omgeving van het failliet gegane Tardel. Het besmette grondwater werd daar eveneens gebruikt in de fabriek zelf. Climaxi dringt er op aan dat de vorige werknemers onderzocht worden.

Climaxi plant acties in september aan verschillende gemeenteraden op de lokale politici nog eens te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Zij kunnen aandringen op sanering en de hogere overheden wakker houden in plaats van te berusten of zich neer te leggen bij de situatie.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!