De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Assemblee van de sociale bewegingen, Afrikaans Sociaal Forum en Internationale Raad van het WSF
WSF, WSF, sociale bewegingen -

Assemblee van de sociale bewegingen, Afrikaans Sociaal Forum en Internationale Raad van het WSF

zondag 3 oktober 2010 11:27
Spread the love

Het wordt een drukke maand november in Dakar. Drie belangrijke vergaderingen volgen er elkaar op en zullen er werken aan de voorbereiding van het Wereld Sociaal Forum dat zal plaats vinden in februari 2011 in de Senegalese hoofdstad.
Het bestaan van een ‘Assemblee van sociale bewegingen’ is eigenlijk een gevolg van het Handvest van Porto Alegre waarmee het WSF werkt. Dat verbiedt het Forum om standpunten in te nemen als Forum. Bewegingen en deelnemers van het Forum kunnen teksten goedkeuren, beslissen over acties, bondgenootschappen afsluiten en zo meer. Maar zij doen dat enkel als deelnemers aan het Forum en niet als Forum op zich. De stichters van het Forum wilden met die bepaling vooral vermijden dat de deelnemers zouden vervallen in oeverloze en steriele debatten over de juiste weg die linkse bewegingen moeten volgen. Het Forum koestert zijn verscheidenheid die onvermijdelijk soms lijkt op besluiteloosheid.
Sommige sociale bewegingen willen wel degelijk die bondgenootschappen sluiten en verklaringen en resoluties goedkeuren. Zij zijn verenigd in een Assemblee die probeert de agenda van het Forum te beïnvloeden. Het zijn ook bewegingen die zich uitdrukkelijk links profileren, wat voor sommige deelnemers aan het Forum niet altijd in dezelfde mate het geval is. De Assemblee is met de jaren uitgegroeid tot een belangrijke factor in het WSF. Het CADTM, het comité voor de kwijtschelding van de schuldenlast, speelt er een stuwende rol in.
De volgende vergadering van de Assemblee vindt plaats net voor de bijeenkomst van de Internationale Raad van het WSF, van 5 tot 7 november in Dakar.
Een definitieve agenda is er nog niet, maar de punten die zullen besproken worden zijn o.m.:
1)      De evolutie van de internationale conjunctuur, de ervaringen met de mobilisaties tegen de mondiale crisis van het kaitalisme
2)      Versterking van het proces van de Assemblee van sociale bewegingen
3)      Voorbereiding van het WSF 2011
4)      Het opstellen van een gemeenschappelijke agenda van mobiliseringen en acties voor de Afrikaanse en mondiale sociale bewegingen
5)      Verbeteren van de communicatie en de coördinatie tussen de bewegingen.
De Assemblee van sociale bewegingen beschikt niet over dezelfde faciliteiten als het WSF, zeker op financieel vlak. Het moet roeien met de riemen die het heeft en dat is niet altijd makkelijk. Overigens, over de financiering van het WSF worden meer en meer vragen gesteld. Er is momenteel een belangrijke discussie over bezig en een volgende bijdrage op deze blog zal precies daarover gaan. Ook over de agenda van de Internationale Raad volgt meer nieuws.

take down
the paywall
steun ons nu!