De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ASSA TRAORE WEER NAAR JUSTITIE

ASSA TRAORE WEER NAAR JUSTITIE

maandag 12 april 2021 08:37
Spread the love

 

Vandaag om 10 u moet Assa Traoré voor de Franse justitie verschijnen voor een onderzoek. Zoals hier eerder werd gezegd is zij op aanvaringskoers met het gerecht. (https://www.dewereldmorgen.be/community/assa-traore-de-strijd-gaat-voort/ ) Na haar veroordeling wegens schending van het vermoeden van onschuld van de gendarmes onder wier hoede haar broer Adama overleed, herhaalde zij de door het gerecht geïncrimineerde uitspraken, zodat het gerecht niet anders kan dan haar opnieuw ter verantwoording roepen. Dat lijkt vandaag te zullen gebeuren. Zij kondigde zelf de convocatie aan op Instagram:

https://www.instagram.com/tv/CNaFGgIIq3X/

De aanpak van Assa Traoré zorgt er zeker voor dat zij en de zaak van haar broer in de media blijven. Of het effect positief is, is niet zeker. Het is moeilijk tegelijk gerechtigheid te eisen en het gerecht niet te erkennen. Bovendien is het ook onzeker wat het effect is van de escalatiestrategie. Frankrijk helt zwaar over naar rechts en de machtsverhoudingen voor de zaak Adama Traoré zijn ongunstig.

In elk geval zorgt de aanvaringskoers van Assa Traoré nu voor verdere polarisatie die elke redelijke benadering van de kwestie moeilijk maakt. Een paar voorbeelden. Een trotskistisch georiënteerd artikel over de zaak kant zich tegen de klassenjustitie en het viseren van de familie Traoré en de actievoerders rond de affaire-Adama: “Dit onderzoek is een perfecte uiting van een justitie in dienst van de heersende klasse die systematisch de kan kiest van de straffeloosheid voor de politie. Deze nieuwe aanval tegen Assa Traoré is een aanval tegen het geheel van de anti-racistische beweging en tegen het geheel van de slachtoffers van politiegeweld, een aanval die diegenen tracht te muilkorven die beslist hebben het hoofd te bieden aan de geweldplegingen tegen de staat.”

https://www.revolutionpermanente.fr/Assa-Traore-mise-en-examen-la-Justice-s-acharne-contre-la-famille-Traore

Maar het enige wat de veroordeling van Assa Traoré inhoudt, is dat zij geen uitspraken mag doen over de schuld van de politie zolang die niet is vastgesteld door het gerecht. Eisen dat het gerecht de zaak onderzoekt is niet verboden, en erop wijzen dat het gerecht na bijna vijf jaar nog geen uitspraak gedaan heeft evenmin. De elementen van het dossier en de vragen die justitie zou moeten beantwoorden opsommen, kan ook niet fout zijn. Dat er een probleem is met het ongebreideld, straffeloos en vaak onnodig gebruik van geweld is zakelijk te beargumenteren, maar het is ook een probleem op internationaal niveau en het is verankerd in de Europese rechtspraak.

Dat laatste is een belangrijk punt, waar Luk Vervaet op wijst in zijn onmisbare boek over de zaak Floyd en het politiegeweld, I can’t breathe, blz. 107: in de toelichting op het charter van de grondrechten van de Europese Unie van 2007, onder artikel 2, Het recht op leven kan je lezen dat het doden van een persoon geen overtreding is van het Europese charter als het gebruik van geweld dient om “een reguliere arrestatie” uit te voeren. De Europese Unie geeft haar lidstaten vrij spel om mensen om te brengen tijdens hun arrestatie… En de Franse verdedigers van het altijd weer ontsporende politiegeweld kunnen zich daarop beroepen.

“Weg met die criminelen!”

Terug naar het trotskistische artikel. Het tiental commentaren daarop zijn haast allemaal negatief, kennelijk een campagne van rechts. Maar ze zijn wel sprekend:

 

  • Ik steun de familie Traoré in haar verlangen om visas te krijgen om definitief het grondgebied van Frankrijk te verlaten!
  • Waar denkt ze dat ze is? Hoe kan het dat die familie van criminelen nog altijd in Frankrijk is?” (Reactie: “Zeker omdat hun land van herkomst ze voor geen geld terug wil…”)

Je kan hieruit opmaken dat de campagne tegen Traoré vermoedelijk effect heeft in haar criminalisering van Adama en zijn familie. Het gedrag van politie en gendarmes hoort uiteraard correct te zijn, los van een mogelijk strafblad of ongekende wetsovertredingen van arrestanten, maar rechts slaagt er vermoedelijk toch in bij een groot deel van de bevolking het gevoel te creëren dat het belangrijkste is van dat “immigrantentuig” (mijn samenvatting) af te geraken. Doen stikken of uitwijzen, dat maakt geen verschil.

Even luisteren naar de andere kant: het zeer rechtse weekblad Valeurs actuelles bracht in zijn online editie een vrij neutrale mededeling van de convocatie van Assa Traoré voor het gerecht, gepland voor vandaag, inclusief haar Instagramtoespraakje. Die neutraliteit werd het blad niet in dank afgenomen, een lezer dreigde meteen zijn abonnement op te zeggen en een groot deel van de lezersreacties moesten worden weggenomen wegens overtreding van de regels. Wat overblijft is nog sprekend, al is er af en toe iemand die het voor Traoré opneemt.

https://www.valeursactuelles.com/faits-divers/assa-traore-annonce-sa-nouvelle-mise-en-examen/

Enkele citaten:

  • Adama Traoré was een deugniet, zoals de meeste van zijn broers. Geweld, drugs, daarvan leefde hij. In zekere zin zijn werk. Misschien moet dit accident als arbeidsongeval aangegeven worden? Tenzij natuurlijk deze activiteit niet officieel was? Zwartwerk? Misschien een arbeidsmedaille op komst?

 

  • “Elke keer als mensen als zij spreken en tekeergaan, doen ze het Rassemblement National groeien; sommigen juichen daarbij, anderen niet. Maar de grote meerderheid heeft genoeg van deze personages.“(…)

 

  • “Ok, wij maken daar een van de laatste rechters mee die gecommandeerd wordt door de gendarmerie en die bijten zich vast in het tegenwerken van haar volkomen legitieme strijd. Ze hebben nog niet begrepen dat ze al verloren hebben en dat de drie moordenaars van haar broer zullen veroordeeld worden.”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!