De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ASSA TRAORÉ: OPNIEUW IN DE AANVAL

ASSA TRAORÉ: OPNIEUW IN DE AANVAL

maandag 8 maart 2021 11:22
Spread the love

 

Vandaag start in de VS het proces tegen Derek Chauvin, die de arrestant George Floyd ombracht. Die politiemoord was het startpunt van de massabeweging tegen politiegeweld en politieracisme in de VS, maar ook internationaal. In Frankrijk was het overlijden van Adama Traoré in 2016, kort na zijn arrestatie door de politie, een vergelijkbare kwestie, die, mee door de golf van verontwaardiging over de zaak-Floyd, in juni 2020 leidde tot een betoging van 20.000 personen in Parijs. Maar Frankrijk is niet Amerika, is vaak gezegd (ook in België trouwens). Dus niet te vergelijken?

 

In Frankrijk werd vorige week de activiste Assa Traoré, de halfzus van Adama Traoré, veroordeeld wegens schending van het vermoeden van onschuld van de drie gendarmes die Adama arresteerden. Een minimalistische veroordeling: zij moet twee zinnetjes van het internet verwijderen waarin zij spreekt over het doden van Adama door de gendarmes, en 4000 euro betalen aan de gendarmes, en de veroordeling publiceren. Dit was een proces in beroep, in eerste instantie was Assa Traoré vrijgesproken en moesten de gendarmes haar een bedrag betalen. Om welke redenen het hof van beroep afwijkt van de uitspraak in eerste instantie is niet duidelijk, en lijkt de pers niet te interesseren.

 

Wel wordt er in een groot deel van de pers met enig of met veel enthousiasme gesproken over de veroordeling, alsof de gendarmes daarmee vrijgesproken zijn van schuld, wat natuurlijk niet het geval is. Het vonnis impliceert alleen maar dat bepaalde zaken niet gezegd kunnen worden eer de rechtbank haar uitspraak gedaan heeft.

 

Aanvaringskoers

 

De beweging “La vérité pour Adama”, waarvan Assa Traoré spilfiguur en boegbeeld is, reageert hard en provocerend tegen het vonnis door opnieuw de namen van de gendarmes te publiceren (het noemen van de namen van betichten of verdachten is nu een bijzonder heikel punt in Frankrijk, sinds de dood van Samuel Paty) en opnieuw gelijkaardige beweringen te doen als die welke door de rechtbank zijn veroordeeld.

 

Op een site van en voor gendarmes worden de nieuwe uitspraken gepubliceerd, met als commentaar: “Met de publicatie hierboven lijkt het wel alsof dit een recidive is van de schending van het vermoeden van onschuld. Wij hopen dat deze recidive niet ongestraft zal blijven.” (Profession-gendarme.com)

 

De advocaten van de betichte gendarmes reageerden gisteren: tegen een  nieuwe expertise die de familie Traoré voorlegt (en die in het nadeel is van de betichten) en tegen het ‘lynchen in de media’ van hun cliënten. Zij zullen opnieuw klacht neerleggen, lees je op de site La Voix du Gendarme.

 

Buiten!

 

De kwestie-Adama gaat over een aantal zaken: de geweldpleging door de politie (met name technieken om de ademhaling van arrestanten te blokkeren, die direct risico tot overlijden door verstikking met zich meebrengen), het gebrek aan zorg ten aanzien van arrestanten (niet ernstig nemen van klachten, gebrekkige medische opvolging van fysieke problemen) en dat allemaal in een context van criminalisering en racisme. Adama Traoré werd niet gezocht door de politie, hij werd gearresteerd omdat hij wegliep van een controle. Hoewel hij geen weerstand bood of geweld gebruikte, was zijn arrestatie bijzonder bruut.

 

Dat dit alles ook met racisme te maken heeft (in heel de samenleving, waar politie en gendarmes een onderdeel van zijn) blijkt heel duidelijk uit de commentaren in de media. Neem bijvoorbeeld de reacties in de online editie van het weekblad “Valeurs Actuelles”, zoals deze:

 

 • Die persoon en heel haar familie zouden moeten worden opgesloten!
 • Eindelijk veroordeeld, goed nieuws!
 • Franse nationaliteit, die ze verafschuwt, afnemen en terug naar haar geboorteland, waar ze goed werk zal doen.
 • Uitwijzen!
 • Om te kotsen!
 • Delinquente familie.
 • Terug in je nest, lelijke poedel!
 • Genoeg nu, bek dicht en gaan werken!
 • Ophouden met over die criminelen te spreken!
 • Richting Mali!
 • Intellectueel en Assa Traoré in dezelfde zin, dat is niet compatibel.
 • Uitwijzing van dat crapuul en van heel die onderwereld die haar ondersteunt, eruit!

 

Al de commentaren gaan over aversie van de persoon van Assa Traoré en haar activiteiten en haar medestanders, maar geen enkele gaat over de problemen die zij aan de orde stelt… Wel blijkt het succes van de diffameringscampagne tegen de familie Traoré en tegen Adama Traoré. In de media is uitgebreid bericht over de criminaliteit binnen de familie, en postuum is Adama Traoré ook beticht van verkrachting van een medegevangene toen hij een straf uitzat. Al die zaken dienen om de klachten en het protest te ontkrachten, maar ze raken de kern van de zaak niet. Of het politiegeweld nu volkomen correcte mensen of mensen met een strafblad betreft, doet er niet toe, de politie moet zich gedragen!

 

Al wat je zegt ben je zelf!

 

De criminalisering van de familie Traoré werd ook veralgemeend: de (wijdverbreide) naam zou op een stam uit Mauretanië slaan, die aan slavenjacht en slavenhandel deed. In plaats van racisme in Frankrijk (gekoppeld aan het koloniale verleden) aan te klagen, moet Assa Traoré beschaamd zijn en zich verontschuldigen voor het zwarte slavenhandelaarsverleden dat haar familie wordt aangewreven. Op je knieën, Assa Traoré!!

 

Tot slot nog even terug naar het verband tussen de zaak-Floyd en de zaak-Adama Traoré. Behalve dat de eerste de tweede heeft beïnvloed en elan gegeven, is er ook een andere connectie: de familie Traoré heeft de expert Michael M. Baden, medeauteur van de tegenexpertise in de zaak-Floyd in de VS, ook om een expertise gevraagd, en hij concludeert: “Volgens mijn mening werd het overlijden van de heer Traoré veroorzaakt door een verstikking als gevolg van zijn positie die een stilstand van de ademhaling gecreëerd heeft, door verhindering daarvan, veroorzaakt door de manier waarop hij vastgehouden werd door de gendarmes.

 

 

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!