De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Asmaa Mahfouz’ krachtige video speech die de Egyptische revolutie aanwakkerde

Asmaa Mahfouz’ krachtige video speech die de Egyptische revolutie aanwakkerde

woensdag 9 februari 2011 18:10
Spread the love

Op 18 januari publiceerde de 26-jarige Egyptische Asmaa Mahfouz deze videoblog. In de video riep de gesluierde Asmaa haar landgenoten op om haar op 25 januari te vergezellen naar het Tahrirplein om hun fundamentele rechten op te eisen. De oproep is razend snel het net rondgegaan en heeft volgens velen de opstand mee helpen aangewakken. Asmaa is dan ook een oratorisch talent. Ze kijkt recht in de camera en in haar pakkende oproep spreekt ze iedereen aan zowel op hun ratio als emotie.

De mannen werden aangesproken op hun mannelijkheid, op hun eergevoel. De Egyptenaren op hun waardigheid.  Tegelijkertijd haalt ze feiten aan waarom de mensen op straat moeten komen.

Asmaa Mahfouz is één van de oprichters van de “6 april jongerenbeweging”. Deze beweging van vooral jongeren werd opgericht om een staking te ondersteunen op 6 april 2008 maar werd  bloedig onderdrukt. De groep is één van de hoofdrolspelers in het protest.

Enkele quotes:

“These self-immolaters were not afraid of death but were afraid of security forces. Can you imagine that? Are you going to kill yourselves, too, or are you completely clueless? I’m going down on January 25th, and from now ’til then I’m going to distribute fliers in the streets. I will not set myself on fire. If the security forces want to set me on fire, let them come and do it.”

“If you think yourself a man, come with me on January 25th. Whoever says women shouldn’t go to protests because they will get beaten, let him have some honor and manhood and come with me on January 25th.”

“Whoever says it is not worth it because there will only be a handful of people, I want to tell him, “You are the reason behind this, and you are a traitor, just like the president or any security cop who beats us in the streets.”

“Your presence with us will make a difference, a big difference. Talk to your neighbors, your colleagues, friends and family, and tell them to come. They don’t have to come to Tahrir Square. Just go down anywhere and say it, that we are free human beings. Sitting at home and just following us on news or Facebook leads to our humiliation, leads to my own humiliation. If you have honor and dignity as a man, come. Come and protect me and other girls in the protest. If you stay at home, then you deserve all that is being done, and you will be guilty before your nation and your people. And you’ll be responsible for what happens to us on the streets while you sit at home.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!