De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Asielaanvragen in België per nationaliteit van 2000 tot 2015

Asielaanvragen in België per nationaliteit van 2000 tot 2015

vrijdag 9 oktober 2015 22:21
Spread the love

Informeer je rechtstreeks over de asielaanvragen voor elk van de 125 nationaliteiten die in 2015 van 1 januari tot 30 september een asielaanvraag indienden. Bekijk ook de evolutie van de 168 nationaliteiten die tussen 2000 en 2015 een asielaanvraag indienden in België, alles in aantallen en procenten op het totaal per jaar en per nationaliteit, met de subtotalen per continent en subcontinent er bovenop. “Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen”, Emmanuel Kant.

Dit alles geïllustreerd met 12 unieke grafieken met een evolutie van 2000 tot 2015 van de asielvraag per continent, de landen met de hoogste aantallen, het detail van vraaglanden in Noord- en Zwart-Afrika, Oost-Europa en van de andere Aziatische landen buiten Irak, Syrië en Afghanistan. Ook wordt het volledig beeld geschetst van de evolutie van de asielvraag van 1986 tot 2015, de erkenningen als vluchteling van 1988 tot 2014 en de regularisaties vanaf 2005.

Wanneer een vrijgeleide voor Syrische vluchtelingen? Zal een ‘triage’ en terugzending van vluchtelingen de instroom doen opdrogen of is dit al aan de gang zodat de cijferhysterie kan stoppen of is het nog maar de stilte voor de storm die zal komen?

Lees het bericht met alle grafieken in BuG 290 on-line . De tabel is beschikbaar langs: Asielvragen in België 2000-2015 per nationaliteit.

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!