De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Asi es

Asi es

woensdag 22 augustus 2012 00:44
Spread the love

Het vrije verkeer van goederen en diensten is de heilige koe geworden. De goede gezondheid en welvaart van de mensen kan de pot op.

Het begint zo stilaan te wennen, dat vrije verkeer van goederen en diensten, het stockholmsyndroom loert om de hoek.

De vrije markt economen hebben ons al laten geloven dat “de markt” zoiets is dat als een stormram zijn eigen weg zoekt zonder dat iemand daar ook maar enige vat op heeft. De afbreuk van ons sociaal stelsel of voor de derde wereldlanden het gebrek hieraan, is daar volgens hen jammer genoeg het resultaat van zonder dat iemand daar iets kan aan doen. We moeten gewoon ons lot dragen en vooral geloven dat de vrije markt dit alles zelf weer zal rechttrekken, als de tijd daar rijp voor is.

Voor de meesten onder ons is dit het gemakkelijkste verhaal om te slikken omdat we het inderdaad niet goed begrijpen wat er gaande is. Een loodgieter of ruitenwasser heeft niet de tijd zich hierover te bevragen. Tijdens het lood gieten door kan je dan maar beter aannemen dat het zo is. “Asi es” zegt men in het Spaans, zo is!

Het doet me onwillekeurig denken aan de diverse geloofsgemeenschappen in de wereld. Geloofsgemeenschappen die alles in de handen van God leggen. Dios esta bien,  de Heer is goed, asi es zegt men in Latijns-Amerika. God regelt dus alles, we moeten vertrouwen en op een goeie dag komt alles goed. Als niet alles goed komt dan is dat waarschijnlijk omdat dat je lot is, omdat God dat zo bedoeld heeft.  Omdat dit het plan is dat Hij voor jou heeft uitgetekend.

Maar daar houdt de vergelijking op. In tegenstelling tot dit onuitroeibare geloof heeft de vrije markt geen gezicht, geen oude wijze man met lange witte baard hoog daar in de hemel, ergens tussen de wolken dus. En evenzeer in tegenstelling, niet één enkele zoon die het opneemt voor de armen en verdrukten, prostituees en andere zondaars maar een heleboel zonen die zichzelf vrije markt econoom noemen of bankier “van huis uit”. Allemaal in eenzelfde blauwe maatpak, lichtroze hemd en passende sokken, zachtbruin glanzende schoenen, kraaknette heren. Helemaal niet de types die oude wijsheid uitstralen, vergeet al helemaal die lange witte baard, en helaas, ze bewegen zich niet hoog in de wolken maar hier op aarde, tussen ons. En wat meer is, ze laten zich niet graag nagelen.
Een merkelijk verschil dus.

Maar wacht eens even! God, die heeft blijkbaar een plan. Niet dat wij dat kennen of begrijpen maar Hij heeft een plan. Zou het mogelijk zijn dat ook de vrije markt een plan heeft? Dat het dus niet een oncontroleerbare, zichzelf voortstuwende motor is die dit alles veroorzaakt maar een stel verwaande nieuwe profeten, zonen van de Vrije Markt? Die je laten geloven dat alles goed komt en als niet alles goed komt dat dan waarschijnlijk je lot is, omdat de Vrije Markt dat zo bedoeld heeft. Omdat dat het plan is dat de Vrije Markt voor jou heeft uitgetekend?

Asi es.

take down
the paywall
steun ons nu!