De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Arts trouwde met patiënte !

Arts trouwde met patiënte !

vrijdag 12 oktober 2012 12:08
Spread the love

Er is aan het licht gekomen dat de vermaarde professor Dr WVDE al jaren getrouwd is met een patiënte. Het is onbegrijpelijk dat zo’n flagrant misbruik geheim is kunnen blijven.

Niet alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand, en de priester die het huwelijk inzegenden, maar ook de talrijke gasten die waren uitgenodigd op de huwelijksparty gaan niet vrijuit. Zij moesten toch het drama herkennen, dat zich voor hun ogen ontrolde? Maar in bepaalde elites beschermt men elkaar. Levenslang, want dat is in principe een huwelijk, voltrekt zich de misdaad opnieuw elke dag.

Juristen moeten onderzoeken of dit huwelijk niet ongeldig kan worden verklaard. Want er is duidelijk sprake van machtsmisbruik. Hoe kan een vrouw die therapie heeft nodig gehad, nog vrij en onafhankelijk beslissen?

Het zal dus nodig zijn, in de wet in te schrijven dat wie ooit in therapie is geweest, een voogd moet krijgen, die in haar of zijn naam optreedt. Die voogd moet iemand zijn van onbesproken gedrag, met een hoge morele standaard en onberispelijke levenswandel. Misstappen tijdens de vlegeljaren of in het studentenleven kunnen niet getolereerd worden. Cannabis, met een lief op kot slapen, bieravonden: kàn niet. Ook zal rekening gehouden worden met het genoten onderwijs: dit moet passen binnen onze tradities, fundamentalistische religies vreemd aan onze beschaving zijn ongewenst.

Het slachtoffer spreekt

Intussen blijft het wachten op de stem van de misbruikte vrouw. Waarschijnlijk wordt ze al zoveel jaren geterroriseerd, of is ze totaal murw door haar behandeling. De vraag is of ze niet gedrogeerd wordt om aan de pers te ontkomen. Initiatieven zijn dus nodig om haar aan de praat te krijgen, want als zij haar therapeut niet wil beschuldigen, wordt het moeilijk de schuldige te straffen. Organisaties die kwetsbare patiënten verdedigen kunnen langs een omweg toegang tot haar krijgen, zodat ze vrij kan spreken over de nachtmerrie die ze nog steeds beleeft. Waarschijnlijk zal ze beginnen te zeggen, dat ze gelukkig is in haar huwelijk; maar dat is schone schijn. We moeten haar de trieste werkelijkheid onder ogen brengen, hoe ze in feite het slachtoffer is geworden van een gewetenloze, aan seks verslaafde gek.

Om klokkenluiders te beschermen moet de wet op laster en eerroof aangepast worden. Anders zullen aanklachten die onterecht blijken, als een boemerang terugkeren tegen de eerlijke roddelaar. Iedereen moet de moed hebben naar de pers te stappen, zelfs als het maar gaat om het geringste  vermoeden van misbruik. De hulpverlener bij de voornaam noemen, een ontmoeting tussen patiënt en hulpverlener buiten het ziekenhuis, een zogenaamd onschuldige telefoon of sms, dit alles zijn aanwijzigingen die moeten boven water komen.

Ook in academische middens

Door de media-berichten over deze vreselijke zaak, draait de geruchtenmolen op volle toeren. Eindelijk durven mensen hun mond open doen. Er zijn meerdere gevallen gemeld van professoren die met hun laborante zijn getrouwd, met hun assistente, en zelfs met een studente! Totnogtoe ontsnapte het academisch milieu aan de spotlights van de schandalen, maar we kunnen alleen maar hopen dat daar een einde aan komt! Volle openheid is geboden over de teloorgang van onze normen en waarden. Terecht schrijven opiniemakers: levenslang verbod een beroep uit te oefenen. De verplichte plaatsing van camera’s in onderzoeksruimten en burelen zou een goede preventieve maatregel zijn. In minstens één geval is bekend dat de feiten begonnen zijn in een donkere kamer.

Zonder een drastisch optreden verzeilen wij in een nieuw sodom en gomorra.

(elke gelijkenis met bestaande namen en personen is toevallig).

take down
the paywall
steun ons nu!