De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Artiestenfoor Lier 800

Artiestenfoor Lier 800

zondag 17 oktober 2010 05:30
Spread the love

In 2012 zal het 800 jaar geleden zijn dat Lier de titel van stad kreeg. Deze gebeurtenis zal niet onopgemerkt voorbij gaan.

Een VZW werd opgericht en deed een oproep aan de Lierse verenigingen om voorstellen en projecten in te dienen. Niet minder dan 85 voorstellen kwamen binnen bij de VZW. Een leesgroep heeft al die ideeën beoordeeld en de VZW Lier 800 heeft een bonte selectie genomineerd.

Als actieve buurtwerking konden we niet achterblijven. Promt hebben we een  KunstKomité opgericht, als clusterwerking binnen de buurtwerking. Het KunstKomité heeft een project ingediend en weten nu dat ze genomineerd zijn voor Lier 800. En daar zijn we best blij mee. Vanaf nu zal heel veel tijd gespendeerd worden in de organisatie van ons project dat de naam ARTIESTENFOOR meekreeg.

Hieronder beschrijven we onze ambitieuze plannen.

ArtiestenFoor

LOOKS KUNSTERF

Indiener: Het KunstKomité van de buurtwerking Het Looks.

Initiatiefnemers: Het KunstKomité Het looks, de VZW Ons Gedacht, Komenete, de ganse buurtwerking het looksen alle diensten die behoren tot de welzijnsdienst van de stad Lier.

Contactpersoon: Dominic Van Oosterwyck, Hazenstraat 8 , 2500 Lier, 0477/34 99 32, dvanoosterwyck@gmail.com

Doel:

De wijk (woonerf) Het looks gedurende een weekend in de feestmaand om te vormen tot kunsterf – artiestenfoor.

Hoe:

Het opzet is dat in de ganse wijk in alle straten, pleintjes, hoekjes en kantjes, in de L’ Avenirsite, tuin Kluizenklooster en mogelijk zelfs in huizen van de wijk kunstvormen aan bod kunnen komen. Alle mogelijke diverse vormen van kunst zouden een plaats kunnen krijgen in het geheel. Het wordt één grote ArtiestenFoor waar iedereen mag komen van proeven.

Wanneer:

Het weekend (zaterdag en zondag) van 28 en 29 april 2012.

Wat:

Volgende deelaspecten zouden alvast een plaats krijgen:

–          Kunstkraampjes in de wijk. We zouden zowel wijkbewoners aangevuld met andere kunstenaars – kunstliefhebbers, de mogelijkheid geven om hun discipline tentoon te stellen aan het brede publiek. Iedereen mag haar / zijn kunsten – kunstwerken komen voorstellen. Het is niet de bedoeling dat het een kunstmarkt wordt waar verkocht wordt maar eerder een voorstelling van waar mensen mee bezig zijn.

–          Straatperformances Looks Kunsterf – ArtiestenFoor

Niet alleen de beeldende kunsten vinden een plaatsje op ons Kunsterf, ook de podiumkunsten krijgen een plaats. Doorheen de wijk zullen op pleinen en hoeken, in de (doodlopende) straten en op andere plaatsen binnen en buiten performances plaatsvinden. Plaatselijke muzikanten, dichters, schrijvers, vertellers, acteurs, jongleurs, acrobaten, … . Iedereen krijgt de kans een plaatsje te bezetten en van zich te laten horen. Op deze manier krijgt het publiek een gevarieerd parcours van delicatessen voorgeschoteld. Het programma wordt zo opgebouwd dat het publiek de kans krijgt zich naar een volgend optreden te begeven zonder zich te moeten haasten of stukken te missen. (Op deze manier kan het opbouwen en afbreken van eventuele installaties of decors in alle rust gebeuren en zonder de anderen te storen.) Een gedetailleerd programma wordt op voorhand en ter plaatse verspreid zodat iedereen er naar eigen smaak en voorkeur optredens kan uitpikken.

–          ArtiestenFoor voor Kinderen: voor kinderen voorzien we gedurende twee dagen een workshop vlaggen creëren. Kinderen kunnen doorlopend vlaggen komen maken. Op zondag in de loop van de namiddag organiseren we in de straten van de wijk een heuse vlaggenparade met muziek, toeters en bellen. De drumband van het project kunstproeven van de VZW Ons Gedacht zal mogelijk hier in betrokken worden. Daarnaast worden nog één of meerdere workshops voorzien voor kinderen (oa circusschool).

–         Verhalenreeks:  Elke wijk heeft ze! Haar verhalen, haar “volksfiguren” en een unieke sfeer. Ter gelegenheid van de feestelijkheden voor 800 jaar Lier zouden we er in onze wijk ook  een verhalenluik aan willen toevoegen. Verhalen van en over de buurt over “hoe het vroeger was” maar ook over nu. Misschien zit er ook wel een verzonnen verhaal bij, wie weet! In ieder geval worden de verhalen speciaal voor de feestelijkheden en voor onze wijk geschreven. Vertelt door een verteller (An Mampaey) uit de buurt op verschillende leuke locaties in de wijk. An werkte eerder vertelprojecten uit die telkens een schakel vormde in een groter geheel. Voor meer informatie kijk op: www.anvertelt.blogspot.com

Doorlooptentoonstelling: onderstaande ideeën zullen verwerkt worden in deze doorlooptentoonstelling:

o   Fotoreeks van de buurtwerkers: Onder de naam  “Trio Femina Obscura” zullen drie buurtfotografen foto’s maken van de gezinnen van alle buurtvrijwilligers die verkleed zullen zijn in het thema “Artiestenfoor”. Deze foto’s zullen deel uitmaken van de doorlooptentoonstelling aan de gevels van de huizen waar deze gezinnen wonen.

o   Bijnaamgevels: er woonden vroeger nogal wat mensen in de wijk die een bepaalde bijnaam droegen. Het is onze bedoeling deze op te zoeken (oa via oudere bewoners in de wijk) en te vragen aan de huidige bewoners van die huizen dat we deze bijnamen, met mogelijke achtergrond (foto) van waar deze komt, aan de gevel mogen hangen. Zo creëren we een doorloop tentoonstelling die gedurende de ganse festiviteiten kan blijven hangen.

o   Cafeetjes en buurtwinkeltjes: er waren vroeger nogal wat cafeetjes en buurtwinkeltjes in de wijk. Het is de bedoeling dit allemaal op te zoeken en via een nog uit te werken concept samen met de bijnaamgevels in een doorlooptentoonstelling te gieten. Wat we niet mogen – kunnen aan de gevels van de huidige huizen aanbieden trachten we op te bouwen in de L’Avenirsite. Zie volgend punt.

o   Tentoonstelling in de L’ Avenirsite (onder voorbehoud van toekomst site): gedurende de ganse maand van de festiviteiten willen we een tentoonstelling opbouwen rond leuke historische en culturele feiten van onze wijk. Allerlei foto, film en ander materiaal kan gebruikt worden over oa. cafe’s in de wijk, buurtwinkeltjes, bekende en minder bekende figuren uit de wijk (Cor de Kluts – Kaffe en Koeken, Fons Kip,  enz…), verhalen over gebeurtenissen, enz…

–          Straattheater: op verschillende plaatsen in de wijk straattheater voorzien als bindmiddel – animatie tussen alle activiteiten door.

–          Het project “Kunstproeven” van de VZW Ons Gedacht, organisatie die kansarmen tracht bij elkaar te brengen en gehuisvest in het Kluizenklooster, zal zijn plaats krijgen binnen het project Looks Kunsterf – ArtiestenFoor.

Samenwerking met organisaties gevestigd in het kluizenklooster:

Alle diensten (welzijnsdienst- integratiedienst – open school – straathoekwerk enz…)  gehuisvest in het Kluizenklooster gaan bekijken op welke wijze zij zich kunnen inschrijven in dit project.

Voor een gedeelte van de catering tijdens onze artiestenfoor gaan we samenwerken met sociaal restaurant Komeneten. De vrijwilligers van het sociaal restaurant zullen betrokken worden in dit project en mee kunnen participeren aan de invulling en uitbouw van dit project.

We zijn ook in gesprek met zowel kunst- als muziekacademie teneinde ook hiermee een samenwerking op te zetten.

Uiteraard zijn wij bereid om samen te werken met andere voorstellen die zouden passen in dit geheel.

Vanwege het KunstKomité Het Looks.

i.o. Dominic Van Oosterwyck

take down
the paywall
steun ons nu!