De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Art 744 Ger.W. ‘De totale minachting van de rechtzoekende’

Art 744 Ger.W. ‘De totale minachting van de rechtzoekende’

dinsdag 26 april 2016 14:59
Spread the love

Ik richt mij in deze tot drie politici waarvan ik meen en hoop dat zij hierin hun tanden zullen zetten.

Mevr. Kitir Meryame, heren Mertens Peter en Calvo Kristof,

De totale minachting van de burger wordt nu voltrokken in artikel 744 Ger.W.

Auteur: minister Koen Geens

Regelmatig probeer ik hier of daar iemand die verdwaald is op het goede spoor te zetten. Dit binnen mijn eigen mogelijkheden, ik ben immers geen advocaat of jurist. Het is dus vaak improviseren, fouten maken, leren uit voorgaande, opzoeken, niet begrijpen en proberen om het tot het goed einde te brengen. Beter dan niets denk ik dan wanneer ik iemand die bv. de taal en de gebruiken van mijn dierbaar België niet echt kent alsnog kan helpen.

Vandaag ben ik in de weer voor een dame van Oost-Europese afkomst, beroepshalve keukenhulp, alleenstaande en een netto geschat inkomen van 1.250 EUR. Geen maaltijdcheques uiteraard, geen eco-cheques, geen bonus noch bedrijfswagen, geen hospitalisatie- noch pensioenplan. Een net netto loontje dus. Net genoeg om niet boven je eigen stand uit te komen.

De pek en de veren op het hoofd van wie al in zijn blootje staat.

Vorig jaar raakte ze in de problemen toen ze in haar appartement niet meer kon aarden gezien vocht zich er meester van maakte. Voorts was de elektrische installatie niet echt je dat, zeg maar gevaarlijk en er bleek ook nog een risico op C0-intoxicatie te zijn. Dat bleek immers toen mevrouw een woononderzoek vroeg en het appartement onbewoonbaar werd verklaard. De eis tot terugbetaling van een schadevergoeding, de borg en de huur die zij plichtsgetrouw na kennisname van de onbewoonbaarheid bleef betalen tot bij het verlaten van het appartement werden op hoongelach onthaald door de verhuurster en haar raadsman.

Om een pro-deo advocaat te krijgen verdient Mevr. als alleenstaande iets teveel. Om er een te betalen iets te weinig. Dan blijft er niets anders over dan zelf te roeien. In deze roei ik een eindje mee met haar.

Deze discussie dient de cliënt niet, wel de intellectuele juridische zelfbevrediging als advocaat.

Naar beste kunnen heb ik haar verweer opgemaakt en zijn we naar de vrederechter gestapt. De raadsman van verhuurster haalt zijn trukendoos boven. Alhoewel wij een stevig dossier hebben, worden wij in de laatste conclusies van tegenpartij geconfronteerd met artikel 744 uit het Gerechtelijk Wetboek waarin naar inzichten van minister Koen Geens de vormgeving in die zin wordt aangepast dat een rechtzoekende zonder raadsman uiteindelijk geen enkele kans meer krijgt.

We kunnen dan niet anders besluiten dat de regels van goede procesvoering, het recht van de toegang tot de rechter, het recht van verdediging, de motiveringsplicht van hoven en rechtbanken en artikel 6 EVRM geschonden worden door de Belgische Potpourri I-wetgever.”

Wat mij betreft gaat het hier over de ultieme minachting van de burger, niet van de rijke of meer welvarende burger maar juist van deze die al in zijn blootje staat. Het zijn de pek en veren op het hoofd van deze rechtzoekenden en de kers op de taart van een wansmakelijk beleid, bovendien in strijd met artikel 6 EVRM zoals aangehaald door enkele raadsmannen die er een meer vertrouwelijke mening op na houden. Bij één advocatenkantoor op internet heet het:

dat deze discussie de cliënt niet dient, dan wel de intellectuele juridische zelfbevrediging als advocaat’.

Ik citeer verder dit kantoor omdat ik het noch anders noch beter kan brengen.

Wanneer een gewone burger zich tot het gerecht zou wenden om daar mondeling een eis of een verdediging te voeren, nadien zou uitgenodigd worden om dit op papier te zetten en hierna zijn document afgewezen ziet omdat het niet voldoet aan het formalisme van de wetgever, niettegenstaande hij argumenten heeft gegeven en duidelijk heeft gevraagd wat hij van de rechter verwacht, dan kunnen we niet anders besluiten dat de regels van goede procesvoering, het recht van de toegang tot de rechter, het recht van verdediging, de motiveringsplicht van hoven en rechtbanken en artikel 6 EVRM ‘nl. het recht op een eerlijk proces’ geschonden worden door de Belgische Potpourri I-wetgever.”

Ik schrijf jullie vandaag dan ook aan in de hoop dat progressieve menswaardige politici waar ik jullie toch met z’n drieën toe reken, bereid zijn, ongeacht de verschillen die er uiteraard zijn de handen in mekaar te willen slaan omdat het anders niet lukt. Dit artikel 744 GW is de schaamte voorbij en slechts de volgende stap naar de totale vernedering van deze klasse die zich echt al krom heeft gewerkt en daarvoor niets in de plaats krijgt. Het is één van de laatste stappen in een tocht van duizenden kleine en voor wie niet oplet onopvallende neoliberale stapjes samen goed voor een marsrichting waar vele onwetenden niet echt voor kiezen.

Op jullie stel ik dus mijn hoop om dit wansmakelijk gedrocht uit het wetboek te halen. Dank bij voorbaat.

En mocht u nu ook nog de titel van minister Koen Geens kunnen wijzigen in ‘minister van minachting en kromrecht’ dan zou dat minstens een rechtzetting zijn die in de juiste vorm is geformuleerd.

take down
the paywall
steun ons nu!