De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Arrestatie woordvoerder Sharia4Belgium/Hypocrisie Belgische Staat

Arrestatie woordvoerder Sharia4Belgium/Hypocrisie Belgische Staat

donderdag 20 september 2012 22:37
Spread the love

ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE STAAT

VOORAF

Geachte Redactie en lezers,

Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van de arrestatie van Fouad
Belkacem, voorman van de religieus fundamentalistische organisatie Sharia4Belgium
Gezien de recente ontwikkelingen rond de arrestatie van de tweede man van
Sharia4Belgium [1], nog zeer actueel
Want ook dit lijkt weer een geval van ”de omgekeerde wereld”
Immers, niet degenen, die protesteren ”zetten aan tot haat en geweld”, maar de maker[s] van die
anti-Islam haatfilm

De indruk wordt steeds meer gewekt, dat deze fundamentalistische, maar GEWELDLOZE
organisatie wordt vervolgd, omdat zij standpunten heeft, die de Belgische Staat onwelgevallig
zijn
Zo blijven de echte haatzaaiers [het racistische Vlaams Belang en de Belgische Staats
discriminatie met het Boerkaverbod] buiten schot

Zie voor dit artikel een korte samenvatting
Ook vind ik het van belang, de lezing van Sharia4Belgium te vermelden rond de recente rellen in Borgerhout bij de protesten tegen de anti-Islamfilm ”Innocence of muslims”

Juist omdat deze nogal afwijkt van de officiele lezing [2], vind ik het in het kader van
”hoor en wederhoor” de moeite waard [3]
Een taak, waarvan de Belgische en Nederlandse media zich niet hebben gekweten

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]

NU.NL
TWEEDE MAN SHARIA4BELGIUM OPGEPAKT
20 SEPTEMBER 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2914249/tweede-man-sharia4belgium-opgepakt.html

[2]

NRC
MEER DAN 200 ARRESTATIES BIJ RELLEN ANTI-ISLAMFILM IN BELGIE
16 SEPTEMBER 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/09/16/230-arrestaties-bij-rellen-anti-islamfilm-in-belgie/

[3]

SHARIA4BELGIUM
WAT ER ECHT GEBEURDE TIJDENS DE PROTESTACTIE IN BORGERHOUT

http://shariah4belgium.com/index.php?option=com_content&view=article&id=537%3Awat-er-echt-gebeurde-tijdens-de-protestactie-in-borgerhout&catid=3%3Aartikels&lang=en

SAMENVATTING

Met haar criminalisering van de islamitisch fundamentalistische organisatie
Sharia4Belgium tracht de Belgische Staat de aandacht af te leiden van de
werkelijke haatzaaiers in de Belgische samenleving
Vlaams Belang en de Staatsdiscriminatie
Sharia4Belgium is een bedreiging, omdat zij op de haar eigen wijze de vinger
op de rotte plekken van de Belgische Staat legt/xenofobie/materialisme/Islamofobie

ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE VAN DE BELGISCHE STAAT

Geachte Redactie en lezers

Op 7 juni anno Domini 2012 werd Fouad Belkacem, woordvoerder van de islamitische organisatie
Sharia4Belgium, in zijn woning aangehouden door een  arrestatieteam [1]
Aanleiding was zijn commentaar op de rellen in Molenbeek, die plaatsvonden vanwege
de arrestatie van een moslima in Niqaab [2]
In Belgie is immers het dragen van Boerka’s en Niqaabs sinds juli 2011 verboden [3]
In een youtube filmpje en een persconferentie zei Belkacem, achter het Molenbeek
protest te staan, waarbij een politiebureau was vernield en enkele agenten gewond waren
geraakt
Ook prees hij de gearresteerde vrouw, die aan een politieagente een
kopstoot had uitgedeeld
Verder riep hij moslims op in het geweer te komen tegen deze misdaad [Boerkaverbod]
en zich te verzetten tegen iedereen, die een vinger uitsteekt naar een moslima,
die wordt bedreigd
Een vorm van zelfverdediging dus, al is het nogal bloemrijk verwoord
Het is trouwens merkwaardig, dat de vrouw, die de kopstoot
gaf, niet werd aangehouden en Belkacem, die haar daad verheerlijkte, wel [4]
Overigens wordt Belkacem ook vaak aangeduid met de naam ”Abu Imran” [Arabisch
voor ”vader van Imran. Imran is de zoon van Belkacem]
Sharia4Belgium is opgericht op 3 maart 2010

I

DE AANKLACHT

De aanklacht tegen hem luidde:het aanzetten tot geweld, haat en discriminatie tegen ”niet-moslims” [5]
ondanks het feit, dat hier sprake was van een reactie NADAT de rellen al hadden plaatsgevonden

II

O, O, O, WAT ZIJN WE EENSGEZIND!
POLITIEK-MAATSCHAPPELIJKE MASSAHYSTERIE ROND SHARIA4BELGIUM

DAT was het sein voor de nationale Belgische massahysterie, waarbij
politiek, pers, veiligheids en maatschappelijke organisaties over elkaar heen
struikelden om het grote ”gevaar” van Sharia4Belgium te benadrukken en
aan de kaak te stellen
Een militaire aanval van een buitenlandse Mogendheid was er niets bij

Onder andere premier Di Rupo, de Franstalige Parti Socialiste, De sociaal democraten
[SPA]  en de Belgische Veiligheidsdienst vroegen om een verbod
van Sharia4Belgium, wat trouwens al eerder was geeist [6]
In het Parlement werd er luid gekraaid om de ”late aanhouding” van Belkacem,
wat werd gedeeld door het extreen-rechtse Vlaams Belang [7]
Vlaams Belang en minister Turtelboom van ”Justitie” vonden elkaar ook
in het streven, Belkacem de Belgische nationaliteit af te nemen [8]
Het Centrum voor Gelijkheid van  Kansen en voor Racismebestrijding diende een klacht
tegen Sharia4Belgium in [9]
Het enige genuanceerde geluid was te horen van Mohammed Chakkar, woordvoerder
van de Federatie van Marokkaanse verenigingen, die weliswaar Sharia4Belgium hekelde
maar ook kritisch stond tegenover de politieke hysterie zoals hierboven beschreven [10]

Ook de pers liet zich niet onbetuigd
Media en perscommentaren struikelden over elkaar om het ”gevaarlijke”
karakter van Sharia4Belgium te benadrukken
Zo werd er  gewag ge

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!