De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Armoedebestrijding in de EU

Armoedebestrijding in de EU

zaterdag 15 oktober 2011 15:53
Spread the love

Reeds vele jaren worden er in het kader van de Europese Unie ronkende verklaringen afgelegd over een aanzienlijke terugdringing van de armoede tegen het jaar 2020. Enkele maatregelen die nu opgedrongen worden ‘bevestigen’ (sic) deze doelstelling.

We leven met zijn allen boven onze stand, dus moet er bespaard worden, geen minimumlonen meer, afschaffing van de index, inleveren op lonen en wedden, terugschroeving van de sociale zekerheid – allemaal maatregelen opgelegd door de ‘economic governance’ van de Unie. Maatregelen die noodgedwongen uitgevoerd worden in Griekenland, Spanje, Portugal, Italië – en praktisch zeker ook in België. Uiteraard mag er niet geraakt aan de inkomsten van de veelverdieners (geen vermogensbelasting, geen serieuze fiscale fraudebestrijding, geen deprivatisering van grote ondernemingen).

Gevolg : de gewone burger mag weer eens afdokken, wordt dus weer eens een stuk armer – en dat alles in het kader van ‘armoedebestrijding’ ?

Enkel een effectief terugdringen van superrijkdom zal hieraan iets kunnen veranderen, en daarom is het belangrijk dat indignados, Wall Street bezetters en anderen zich verenigen om te komen tot een rechtvaardige herverdeling van de rijkdom – slechts op die manier zal de armoede daadwerkelijk kunnen teruggedrongen worden.

“Rise like lions after slumber, in unvanquishable number –

shake your chains to earth like dew, which in sleep has fallen on you –

Ye are many, they are few.  (PB Shelley)

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!