De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Are you being served?

Are you being served?

maandag 4 februari 2013 22:07
Spread the love

Topman Karel Van Eetvelt, jawel, diegene die een paar dagen terug nog verklaarde dat de ondernemers vragende partij zijn om een shock te veroorzaken zodat de werknemers zich wat gewilliger plooien naar hun willetjes. Dié Van Eetvelt dus, zegt nu de notionele intrestaftrek te willen behouden omdat dit voor heel wat KMO’s verregaande gevolgen zou hebben.  En, zegt hij in één adem door “de ondernemersorganisatie is daarnaast ook altijd bereid mee na te denken over voorstellen tot verdere lastenverlaging, zoals het verlagen van de vennootschapsbelasting”. Eerder al vond zijn organisatie ook dat de loonlasten wat te hoog zijn. Nou moe! Wanneer gaat die man vragen of we wat rest van ons loon niet even in zijn brievenbus willen deponeren? En zullen we dan maar meteen de laagsten in de pikorde laten opdraaien voor de niet rendabele maar broodnodige overheidsadministratie?

Het VBO wil dan weer wel de NIA afschaffen. In ruil, zeggen ze, moet er dan wel een lage belastingvoet van 20 procent komen voor alle bedrijven. Mij goed, maar zetten we dan maar meteen ook een boompje op over de beperkte aansprakelijkheid? Een goed neoliberaal dopt immers zijn eigen boontjes. Die ontloopt toch niet, net zoals die luie werklozen zijn verantwoordelijkheid?

Deze heren wanen zich waarlijk in het fiscale warenhuis waar men hen beleeft vraagt “wordt u al geholpen meneer?”.

Are you being served? was een komische Britse serie aan het eind van de jaren ’70. De serie speelt zich af op de afdeling dames- en herenkleding van het fictieve Londense warenhuis Grace Brothers. Ze steekt op subtiele wijze de draak met de Britse klassenmaatschappij. Er heerst een afgebakende hiërarchie (directeur – afdelingshoofd – verkoopchef – seniorverkopers – juniorverkopers – conciërge – huishoudelijke dienst), waarbij de karakters zich vaak stroperig opstellen naar hun meerderen en hun ondergeschikten schofferen. (info wikipedia) 

Is het mogelijk denkt u dat de werkgeversorganisaties hierop een vervolg aan het schrijven zijn?

take down
the paywall
steun ons nu!