De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Apple weigert ngo betalende iPhone-applicatie ‘Sick Cow’

Apple weigert ngo betalende iPhone-applicatie ‘Sick Cow’

woensdag 5 januari 2011 12:03
Spread the love

Voor Dierenartsen Zonder Grenzen bedacht reclamebureau Famous de iPhone-applicatie ‘Sick Cow’ waarbij je een zieke koe te horen krijgt telkens je je iPhone omdraait. De bedoeling was 5 euro te vragen voor de app, wat overeen komt met de kost om één afrikaanse koe te vaccineren. Door een ‘zieke koe’ te kopen, genees je er dus gelijk een. Dat was echter buiten Apple gerekend.

In zijn reglementering verbiedt Apple geld te vragen voor applicaties zoals ‘Sick Cow’ aangezien de opbrengsten ervan bedoeld zijn voor een ngo. Dierenartsen Zonder Grenzen kan met haar digitale donatiekoe bijgevolg geen geld inzamelen. In zijn argumentatie verwijst Apple naar punt 21.1: Apps that include the ability to make donations to recognized charitable organizations must be free. Hiermee verhindert het ngo’s en goede doelen iPhone-apps te gebruiken bij het verzamelen van fondsen, waardoor aanzienlijke inkomsten aan giften blijven liggen.

Waarom kunnen ngo’s niet meegenieten van nieuwe digitale media?
Misschien weigert Apple betalende apps ten voordele van ngo’s omdat het niet wil verdienen op de kap van een goed doel. Dat is uiteraard alleen maar nobel. Apple eist van applicaties die worden verkocht in de online Apple Store immers een bepaald deel van de ‘pot’. De vraag rijst dan wel of er geen andere oplossingen mogelijk zijn waardoor ook ngo’s kunnen meegenieten van het succes van nieuwe digitale innovaties? Waarom kan Apple bijvoorbeeld niet enkel onkosten aanrekenen in plaats van de gebruikelijke fee?

Voor Dierenartsen Zonder Grenzen zit er niets anders op dan ‘Sick Cow’ gratis aan te bieden, met een link naar haar website www.dierenartsenzondergrenzen.be, waar men een online gift kan doen. Maar dit is een uiterst omslachtige, tijdrovende methode in tijden waarin alles snel moet gaan.

Nieuwjaarswens
Apple is een bedrijf dat de wereld met zijn vooruitstrevendheid steeds opnieuw blijft verrassen. Dierenartsen Zonder Grenzen draagt Apple dan ook een warm hart toe. Toch hoopt de organisatie dat Apple in 2011 zijn reglementering herbekijkt en nieuwe manieren vindt om ook ngo’s te laten meegenieten van zijn wereldwijd succes.

Download gratis de app ‘Sick Cow’: http://itunes.apple.com/nl/app/sick-cow/id410550593?mt=8

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!