De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Apeldoorn in actie tegen Pegida/Adhesiebetuiging

Apeldoorn in actie tegen Pegida/Adhesiebetuiging

vrijdag 29 januari 2016 06:53
Spread the love

APELDOORN IN ACTIE TEGEN PEGIDA/ADHESIEBETUIGING

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/apeldoorn-in-actie-tegen-pegidaadhesiebetuiging/

Na de solidariteit met vluchtelingen [1] [die nog steeds gaande is hoor]door individuele initiatieven en van organisaties, de backlash.De door PVV Fuhrer Wilders aangestuurde anti vluchtelingenhetze [2],waarbij hij geholpen wordt door extreem-rechtse bendes, die vluchtelingengezinnenaanvallen, noodopvangen belagen, vergaderingen intimiderend verstoren, de confrontatie zoeken met de politie en Gemeentehuizen belagen [3], neemt steeds grotesker en gevaarlijker vormen aan. Richting fascistische politiestaat? [4]Ik hoop van niet, maar het lijkt er wel veel op.
En het gaat maar door:Recentelijk de gewelddadige aanval op het Gemeentehuis inHeesch door racistische bendes [5], na een protest waaraan maar liefst1000 mensen deelnamen, op een bevolking van 12 000 zielen! [6]Dan de bedreiging van het echtpaar Jumelet in Yerseke.De man is Gemeenteraadslid voor de Christen Unie. Tegen de gevel van hun huis werd vuurwerk gegooid-een geliefdstrijdmiddel van neo nazistische bendes, die zich tegen vluchtelingenkeren- en naar de woning werden eieren gegooid.Met een tekst van deze ”dappere” strijders:”Yerseke zegt nee tegen azc, deze keer zijn het nog eieren, stopmet de handtekeningeactie” [7]Want mevrouw Jumelet was een handtekeningenactie gestartvoor de opvang van vluchtelingen in Yerseke. [8]Dit als reactie op de vele tegenstanders van de komst van eenAZC. [9]De handtekeningenactie tegen  opvang vanvluchtelingen in Yerseke, die ook startte, kreeg helaas nogal veel aanhang. [10]Want in tegenstelling tot de handtekeningenactie van mevrouw Jumelet,die 100 handtekeningen had opgeleverd, leverde die van de tegenstanders,ruim 800 op. [11]
Daarom heb ik dit moedige echtpaar een adhesiebetuiging gestuurd. [12]Het was fijn, van uit de media en hen persoonlijk  te vernemen, dat zij veel positieve reactiesgehad hebben en zich niet laten intimideren. [13]
En een bewijs, dat er nog veel mensen van goeden wille zijn,is, dat het Somalische gezin, dat in Pannerden was belaagd, bloemen en support heeft ontvangen [14] zoals ook de Syrische vluchtelingen,bij wie in Veen een baksteen door de ruit ging. [15]Dat ”incident” was nog bizarrer, omdat de politieauto, waarmee deagenten gekomen waren om die dreiging te onderzoeken, in vlammenopging, terwijl de agenten met de vluchtelingen stonden te praten! [16]RARA, wie zou hier meer van weten?Misplaatste practical jokers of de vluchtelingenhaters?Want hoewel Veen een ”traditie” heeft, dat rond Oud en Nieuw welvaker auto’s in brand worden gestoken, was het bepaald geen Oud en Nieuw meer [17]
EN is  wel HEEL toevallig, dat net op het moment, datde politie met de belaagde vluchtelingen praat, hun autoin brand vliegt………[18]
Bedreiging SP om enquete
Ik kan nog wel even zo doorgaan.Maar genoemd wil ik nog hebben, de bedreiging aan het adres van de SP,in Bernheze [de Gemeente waarin Heesch ligt], vanwege een enquete over de komst van vluchtelingen.De SP is dus bedreigd ”omdat de politieke partij zaterdag bij een supermarkt in Heesch de mening van inwoners wilde peilen over de komst van een asielzoekerscentrum” [19]Die enquete was nota bene niet eens een pro vluchtelingactie op zich,omdat alleen maar de mening van de inwoners van Heesch gevraagd werd,maar toch was het voor de vluchtelingen tegenstanders genoeg reden omde SP te bedreigen….. Bizar, maar de door de SP gevraagde politiebescherming kwam niet, waardoorde enquete moest worden afgeblazen. [20]Opnieuw zwichten voor fascistische terreur!

PEGIDA OPMARS DOOR NEDERLAND
Dat Pegida Nederland, kloon van het uit Duitsland afkomstigePegida, geen ”club voor bezorgde burgers” is, moge al blijkenuit het anti Islamkarakter, dat dus bol staat van de haatzaaierij. [21]Ook blijkt dat, duidelijk, uit de vergaarbak van neo nazistische elementenen het contact met neo nazi’s, dat deze club heeft. [22]Nu proberen ze op te marcheren in Nederland, het anti vluchtelingenklimaat fel leven in blazend.Gelukkig hebben demonstraties in Rotterdam, Utrecht en Enschede weiniggrote aanhang gegenereerd. [23]
En de tegenbeweging is fel in actie.Zoals recentelijk [17 januari] in Enschede, waar er goed weerwerk werdgeboden aan Pegida! [24]Pegida is trouwens van plan, op zaterdag 6 februari te demonstrerenin Amsterdam, de stad van de Februaristaking! [25]Ook daartegen zal fel geprotesteerd worden. [26]NO PASARAN!

EERST DE STRAAT, DAN DE STAAT
GEVAAR DICHTERBIJ DAN JE DENKT!
Gevaarlijk is het wel, die anti vluchtelingenhetze, vooral ook omdathet een combinatie is van:LET OP:
Enerzijds:
Fascistische krachten binnen het parlement[PVV], gesteund door een reguliere partij als de VVD [zie nota ”Grenzenaan op Opvang], anti vluchtelingen van Euro Commissaris [voorheen PvdA minister van Buitenlandse Zaken] Timmermans, wat trouwens weersprokenis EN last, but not least, het plan Rutte Samson [regeringsbeleid dus],om vanaf dit voorjaar alle migranten, die via Turkije in Griekenlandarriveren ”per kerende veerboot” terug te sturen. [27]
Anderszijds:
Straatbendes, die demonstreren tegen AZC’s, vaak gecombineerdmet gewelddadige aanvallen op Gemeentehuizen.Aanvallen op noodopvangen en vluchtelingengezinnen en hun helpers.Bedreigingen aan politici, die voor opvang zijn. [28]

Dus een combinatie van straatfascisme en Staatsterreur.
A deadly double!

Daar moet hard en goed stelling tegen worden genomen,voordat het te laat is.
Daarom hulde aan de anti fascisten, die proberen het gevaarvan Pegida en andere neo fascisten te keren.
Zie hieronder mijn adhesiebetuiging.Daaronder het notenapparaat.
SAY IT LOUD!SAY IT CLEAR!REFUGEES ARE WELCOME HERE!

Astrid Essed

INDYMEDIA.NLAPELDOORN IN ACTIE TEGEN PEGIDA!

https://www.indymedia.nl/node/31515

https://www.indymedia.nl/node/31595

https://www.indymedia.nl/node/31595#comment-18535

ADHESIEBETUIGING/GEEF FASCISME GEEN KANS!

Today at 4:14 AM
ADHESIEBETUIGING/GEEF FASCISME GEEN KANS!Hierbij van harte mijn adhesiebetuiging aan alle organisaties/individuen,
die, opnieuw, een succesvol tegengeluid hebben laten horen tegen
de als ”bezorgde burgers” vermomde Islamofobe, racistische en neo nazistische
club Pegida, die als ”Pegida Nederland”, voet op Nederlandse bodem
probeert te krijgen.
En het gevaar is groot!
Na de aanvankelijke sympathiebetuigingen en de ontelbare acties/initiatieven
voor vluchtelingen [waarmee nog steeds duizenden doorgaan, bedankt!],
de xenofobe tegenreactie.
PVV Fuhrer Wilders begon, hoe kan het ook anders, de anti vluchtelingenhetze,
”dapper;” gesteund door de reguliere politieke partij de VVD, die een beleidsstuk ”
Grenzen aan de Opvang” uitbracht, waarmee ze twee vliegen in een klap sloegen.
Het tendentieus neerzetten van de vluchtelingen uit Syrie/Eritrea als ”gelukzoekers” [alsof men
het geluk niet mag zoeken, maar dat daargelaten] in plaats van wat ze werkelijk
zijn: oorlogsvluchtelingen [Syrie] en op de vlucht voor vervolging [Eritrea
En het tweede:
Direct komen aanzetten met allerhande repressieve maatregelen, die de rechten
van vluchtelingen verder beknotten.http://cdn.vellance.com/usmedia/vvd/uploaded/attachment-files/272.pdfhttp://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer…Wilders’ haatzaaierij om ”in verzet” te komen, wierp al gauw zijn giftige
vruchten af:
Een vuurwerkbomaanval op een noodopvang in Woerden, twee vuurwerk
bomaanvallen op vluchtelingengezinnen, een in Steenbergen en een in
Pannerden.
Gewelddadige verstoringen van diverse Gemeenteraadsvergaderingen,
in Steenbergen, Geldermalsen, Heesch en andere plaatsen.
Tegenhouden van bussen met vluchtelingen, zoals in Oranje.
Opgewonden demonstraties tegen vluchtelingen, in allerlei plaatsen.http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaier…Wilders kreeg nog meer ”hulp”, van zijn geestverwanten van ”Pegida Nederland”,
kloon van de uit Duitsland afkomstige neo nazistische anti Islam beweging
Pegida, zich presenterend als een club ”bezorgde burgers”, in werkelijkheid
dus neo nazi”s!http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/Deze Pegida klanten zijn hardnekkig!Nu al een aantal demonstraties, twee in Utrecht, twee in Rotterdam,
waarbij op de laatste Filip de Winter, voorman van het extreem-rechtse
Vlaams Belang [voormalig extreem-rechts Vlaams Blok] kwam spreken
en nog een giftige duit in het zakje deedZie Filop de Winter’s haattoespraakhttp://www.filipdewinter.be/toespraak-filip-dewinter-zaterdag-19-decembe…Een Pegida mars in Enschede en binnenkort, helaas, een
in Amsterdam, stad van de Februaristaking [1941]http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaier…EN NU DUS, EEN IN APELDOORNGEWELDIG, UW VERZET!Want u hebt getoond, dat fascisme niet welkom is.
Niet in Apeldoorn.
Niet in Nederland.
Niet in Europa!De strijd gaat door, die even broodnodig is als het
dagelijks brood.Er is geen andere optie.Want als Wilders en consorten hun gang kunnen gaan, komt
er een fascistische dictatuur hier, waarbij vergeleken het ”opsluiten
van alle mannelijke asielzoekers in AZC’s, hoe vergezocht nu ook,
nog maar het begin is.http://www.ravotr.nl/2016/01/18/wilders-wil-concentratiekampen/WIJ STRIJDEN EN PROTESTEREN DOOR!
GEEF FASCISME GEEN KANS!
EEN WERELD, VAN IEDEREEN.Astrid Essed

NOTEN

[1]

EEN GREEP UIT DE VELE SOLIDARITEITSACTIES/INITIATIEVEN VOOR VLUCHTELINGEN, NIET VOLLEDIG!ZIJN ER VEEL MEER!
  DE TELEGRAAFZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?4 SEPTEMBER 2015
     http://www.telegraaf.nl/vrouw/ actueel/24454721/__Zou_jij_ een_vluchteling_in_huis_nemen_ __.html
      DONEER JE DEKEN
    http://doneerjedeken.org/
      DE TELEGRAAFZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?4 SEPTEMBER 2015
     http://www.telegraaf.nl/vrouw/ actueel/24454721/__Zou_jij_ een_vluchteling_in_huis_nemen_ __.html
AT5MIJN KINDEREN ZIJN HET HUIS UIT, VLUCHTELINGEN MOGEN ZOBIJ MIJ NAAR BINNEN4 SEPTEMBER 2015
     http://www.at5.nl/artikelen/ 146994/mijn_kinderen_zijn_het_ huis_uit_vluchtelingen_mogen_ zo_bij_mij_naar_binnen
      AT5DONEER EEN DRAAGDOEK, KLEDING OF JE HUIS. AMSTERDAMMERSHELPEN VLUCHTELINGEN4 SEPTEMBER 2015
     http://www.at5.nl/artikelen/ 146961/doneer_een_draagdoek_ kleding_of_je_huis_ amsterdammers_helpen_ vluchtelingen
     AT5HOTEL NIEUW-WEST STELT KAMER BESCHIKBAAR VOOR VLUCHTELINGEN14 SEPTEMBER 2015
    http://www.at5.nl/artikelen/ 147329/hotel-nieuw-west-stelt- kamer-beschikbaar-voor- vluchtelingen
      AT5BUURTBEWONERS NIEUW-WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM:”GEEN BETERE REDEN OM NIET TE TRAINEN”’16 SEPTEMBER 2015
    http://www.at5.nl/artikelen/ 147443/buurtbewoners_nieuw- west_heten_eerste_groep_ vluchtelingen_welkom_in_ sporthal_geen_betere_reden_om_ niet_te_trainen
      AT5WONINGBOUWVERENIGINGEN ONDERZOEKEN OF ZIJ PLEKHEBBEN VOOR VLUCHTELINGEN17 SEPTEMBER 2015
     http://www.at5.nl/artikelen/ 147457/woningbouwverenigingen- onderzoeken-of-ze-plek-hebben- voor-vluchtelingen
      AT5ENKELE HONDERDEN BIJ WAKE VOOR VLUCHTELINGEN OP DE DAM4 SEPTEMBER 2015
     http://www.at5.nl/artikelen/ 146988/enkele-honderden- mensen-bij-wake-voor- vluchtelingen-op-de-dam
     TROUWWAT KUNT U ZELF DOEN VOOR DE VLUCHTELINGEN?3 SEPTEMBER 2015
    http://www.trouw.nl/tr/nl/ 36361/Vluchtelingen/article/ detail/4135134/2015/09/03/Wat- kunt-u-zelf-doen-voor-de- vluchtelingen.dhtml

[2]

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
    VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
     http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

[3]

PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM/HAATZAAIERS/IN VERZET TEGEN NEO NAZI’S!ASTRID ESSED13 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaiersin-verzet-tegen-neo-nazis/

HEESCH EN ELDERS: NIEUWE ”INCIDENTEN” ONDERSTREPENFASCISTISCHE DREIGINGPETER STORM23 JANUARI 2016
http://www.ravotr.nl/2016/01/23/heesch-en-elders-nieuwe-incidenten-onderstrepen-fascistische-dreiging/

RACIST TIDE IN THE NETHERLANDS ENCOUNTERS OPPOSITIONPETER STORM6 JANUARI 2016
http://www.ravotr.nl/2016/01/06/racist-tide-netherlands-encounters-opposition/

En we eindigden het liveblog met de afgelaste raadsvergadering in Purmerend omdat woedende burgers de raadszaal bezetten vanwege de komst van een asielzoekerscentrum. Volgens de fractievoorzitter van Leefbaar Purmerend had de burgemeester kunnen weten dat veel burgers naar deze vergadering zouden komen. Hij was ontstemd over het optreden van de burgemeester en de politie.”
   NRCWOEDENDE BURGERS PURMEREND BESTORMENRAADSVERGADERING OVER KOMST AZC
   http://www.nrc.nl/nieuws/2015/ 09/24/recordaantal-migranten- in-hongarije-timmermans- waarschuwt-voor-extreemrechts/
   RTV NOORD HOLLAND/CHAOS BIJ VLUCHTELINGENDEBATPURMEREND: BURGEMEESTER STUURT WOEDENDE INWONERSWEG24 SEPTEMBER 2015
   http://www.rtvnh.nl/nieuws/ 171363/chaos-bij- vluchtelingendebat-purmerend- burgemeester-stuurt-woedende- inwoners-weg
   RTV OOSTBEWONERS VERZETTEN ZICH TEGEN KOMST AZC ENSCHEDE7 SEPTEMBER 2015
    http://www.rtvoost.nl/nieuws/ default.aspx?nid=225658
   EEN AVOND VAN VOORLICHTING, EEN AVOND VANERGERNISPETER STORM25 SEPTEMBER 2015
    http://www.ravotr.nl/2015/09/ 25/een-avond-van-voorlichting- een-avond-van-ergernis/
   NOSBEWONERS ORANJE HOUDEN BUSSEN METEXTRA ASIELZOEKERS TEGEN6 OCTOBER 2015
  http://nos.nl/artikel/2061663- bewoners-oranje-houden-bussen- met-extra-asielzoekers-tegen. html

DE GELDERLANDERBURGEMEESTER SPREEKT SCHANDE VAN RACISME TEGENSOMALISCH GEZIN18 DECEMBER 2015

http://www.gelderlander.nl/regio/liemers/rijnwaarden/burgemeester-spreekt-schande-van-racisme-tegen-somalisch-gezin-1.5556881

BN DE STEMRUITEN INGEGOOID BIJ VLUCHTELINGENGEZIN IN STEENBERGEN9 NOVEMBER 2015
http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/ruiten-ingegooid-bij-vluchtelingengezin-in-steenbergen-1.5424002

OMROEP BRABANTOPNIEUW RUIT INGEGOOID BIJ VLUCHTELINGENGEZIN INSTEENBERGEN14 NOVEMBER 2015
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2395551103/Opnieuw+ruit+ingegooid+bij+vluchtelingengezin+in+Steenbergen.aspx

JOOP.NLVLUCHTELINGEN EN MOSKEEEN BELAAGD IN BRABANT14 NOVEMBER 2015

http://www.joop.nl/nieuws/vluchtelingen-en-moskeeen-belaagd-in-brabant

   DOORBRAAK.EURACISTISCHE MEUTE OPGEHITST OM STRENGERMIGRATIEBELEID TE VERKOPEN8 OCTOBER 2015
  http://www.doorbraak.eu/ oranje-racistische-meute- opgehitst-om-strenger- migratiebeleid-te-verkopen/   
   RTV UTRECHTNOODOPVANG WOERDEN BESTORMD10 OCTOBER 2015
   http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395049/

[4]

HEESCH EN ELDERS: NIEUWE ”INCIDENTEN” ONDERSTREPENFASCISTISCHE DREIGINGPETER STORM23 JANUARI 2016
http://www.ravotr.nl/2016/01/23/heesch-en-elders-nieuwe-incidenten-onderstrepen-fascistische-dreiging/

RACIST TIDE IN THE NETHERLANDS ENCOUNTERS OPPOSITIONPETER STORM6 JANUARI 2016
http://www.ravotr.nl/2016/01/06/racist-tide-netherlands-encounters-opposition/

[5]

NU.NLME GRIJPT IN BIJ BETOGING IN HEESCH18 JANUARI 2016

http://www.nu.nl/binnenland/4199923/me-grijpt-in-bij-betoging-azc-in-heesch.html

[6]

”Eerder deze week was in Heesch een protest waaraan maar liefst duizend mensen deelnamen, in een gemeente die iets meer dan 12.000 inwoners telt.”

HEESCH EN ELDERS: NIEUWE ”INCIDENTEN” ONDERSTREPENFASCISTISCHE DREIGINGPETER STORM23 JANUARI 2016
http://www.ravotr.nl/2016/01/23/heesch-en-elders-nieuwe-incidenten-onderstrepen-fascistische-dreiging/

[7]

”Andries Jumelet vertelde de politie dat hij donderdagavond ook een briefje vond in de brievenbus met ‘Yerseke zegt nee tegen azc, deze keer zijn het nog eieren, stop met handtekeningenactie’ erop.”

NU.NLHUIS RAADSLID YERSEKE BEKOGELD OM ACTIE VOOR ASIELZOEKERS22 JANUARI 2016

http://www.nu.nl/binnenland/4201948/huis-raadslid-yerseke-bekogeld-actie-asielzoekers.html

”Andries Jumelet – raadslid voor de CU – maakt zich in de gemeenteraad hard voor de opvang van vluchtelingen, bijvoorbeeld in Vredelust.”
PZCECHTPAAR JUMELET UIT YERSEKE BEDREIGD NA ACTIEVOOR VLUCHTELINGEN22 JANUARI 2016

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/echtpaar-jumelet-uit-yerseke-bedreigd-na-actie-voor-vluchtelingen-video-1.5650305

[8]

”Anneke denkt er niet aan om te stoppen met haar actie. “Ik heb dit juist gedaan om eens een ander geluid te laten horen dan dat van de tegenstanders.”

PZCECHTPAAR JUMELET UIT YERSEKE BEDREIGD NA ACTIEVOOR VLUCHTELINGEN22 JANUARI 2016

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/echtpaar-jumelet-uit-yerseke-bedreigd-na-actie-voor-vluchtelingen-video-1.5650305

[9]

‘”Ik heb dit juist gedaan om eens een ander geluid te laten horen dan dat van de tegenstanders”

PZCECHTPAAR JUMELET UIT YERSEKE BEDREIGD NA ACTIEVOOR VLUCHTELINGEN22 JANUARI 2016

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/echtpaar-jumelet-uit-yerseke-bedreigd-na-actie-voor-vluchtelingen-video-1.5650305

[10]

””Ik wist dat er veel tegenstanders zijn, maar dat de petitie ‘zeg nee tegen AZC in Yerseke’ al zo vaak is ondertekend, had ik niet verwacht”, zegt Andries Jumelet.”
PZCECHTPAAR JUMELET VOELT ZICH GESTEUND DOOR VELE REACTIES25 JANUARI 2016

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/echtpaar-jumelet-voelt-zich-gesteund-door-vele-reacties-1.5656995

OMROEP ZEELANDRUIM 800 HANDTEKENINGEN TEGEN AZC IN YERSEKE

http://217-63-94-209.zeelandnet.nl/nieuws/2016-01-25/965016/ruim-800-handtekeningen-tegen-azc-yerseke#.VqmKo5rhBdg

MIJN REACTIE OP OMROEP ZEELAND:

OMROEP ZEELANDRUIM 800 HANDTEKENINGEN TEGEN AZC IN YERSEKE

http://217-63-94-209.zeelandnet.nl/nieuws/2016-01-25/965016/ruim-800-handtekeningen-tegen-azc-yerseke#.VqmKo5rhBdg

RUIM 800 HANDTEKENINGEN TEGEN AZC YERSEKE/GEENUITSLUITING!/VLUCHTELINGEN WELKOMEen uiterst naar initiatief, die handtekeningenactie tegen de komst’van een AZC in Yerseke, een xenofobe epidemie, die zich van grotedelen van Nederland meester maakt, met op de ”directe” achtergrond hetgevaarlijke gestook van PVV leider G Wilders en de uitvoering door neonazistische clubs als Pegida en aanverwanten. Uit het oog wordtdoor de tegenstanders [die natuurlijk niet allemaal neo nazi’s of racisten zijn, maar wel bedenkelijke mentaliteit hebben], dat het hier om mensen gaat,die hebben moeten vluchten voor oorlog [Syrie] of dictatuur [Eritrea], alles,vaak ook naaste familieleden hebben moeten achterlaten, op zoek naareen veilig bestaan, in bescherming. Het universeel recht van ieder mens.En wat krijgen ze? Vijandigheid en afwijzing. Geen plaats in de Herberg.Gelukkig zijn er ook velen [waarschijnlijk de meerderheid] van goeden wille, zoalshet byzondere echtpaar Jumelet uit Yerseke, die wel hun harten hebben geopend.En van mij een adhesiebrief gekregen hebben. Geweldig, de inzet van al dieduizenden! WEG MET XENOFOBIE/VLUCHTELINGEN WELKOM/Astrid Essed

[11]

”Het initiatief is een antwoord op de handtekeningenactie voor asielzoekers in bejaardentehuis Vredelust in Yerseke. Deze actie heeft tot nu toe honderd handtekeningen opgeleverd. ”

OMROEP ZEELANDRUIM 800 HANDTEKENINGEN TEGEN AZC IN YERSEKE

http://217-63-94-209.zeelandnet.nl/nieuws/2016-01-25/965016/ruim-800-handtekeningen-tegen-azc-yerseke#.VqmKo5rhBdg

OMROEP ZEELANDRUIM 800 HANDTEKENINGEN TEGEN AZC IN YERSEKE

http://217-63-94-209.zeelandnet.nl/nieuws/2016-01-25/965016/ruim-800-handtekeningen-tegen-azc-yerseke#.VqmKo5rhBdg

[12]

ECHTPAAR JUMELET BEDREIGD NA ACTIE VOOR VLUCHTELINGEN/ADHESIEBETUIGING AAN DE HEER JUMELET EN ZIJN VROUWASTRID ESSED23 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/echtpaar-jumelet-bedreigd-na-actie-voor-vluchtelingenadhesiebetuiging-aan-de-heer-jumelet-en-zijn-vrouw/

[13]

PZCECHTPAAR JUMELET VOELT ZICH GESTEUND DOOR VELE REACTIES25 JANUARI 2016

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/echtpaar-jumelet-voelt-zich-gesteund-door-vele-reacties-1.5656995

”Anneke denkt er niet aan om te stoppen met haar actie. “Ik heb dit juist gedaan om eens een ander geluid te laten horen dan dat van de tegenstanders”

PZCECHTPAAR JUMELET UIT YERSEKE BEDREIGD NA ACTIEVOOR VLUCHTELINGEN22 JANUARI 2016

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/echtpaar-jumelet-uit-yerseke-bedreigd-na-actie-voor-vluchtelingen-video-1.5650305
MIJN REACTIE OP PZC

PZCECHTPAAR JUMELET VOELT ZICH GESTEUND DOOR VELEREACTIES25 JANUARI 2016

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/echtpaar-jumelet-voelt-zich-gesteund-door-vele-reacties-1.5656995

GROTE BEWONDERING VOOR ECHTPAAR JUMELET/VLUCHTELINGENWELKOM!Ik heb grote bewondering voor de positieve inzet van het echtpaarJumelet voor vluchtelingen. Helaas is er een golf van xenofobieover Nederland gekomen met een ”voor hen geen plaats in de Herberg”mentaliteit, terwijl het om mensen gaat, die oorlog [Syrie] en dictatuur[Eritrea]zijn ontvlucht. Gelukkig zijn er genoeg mensen van goeden wille, als hetechtpaar Jumelet, die ook van mij een adhesiebrief hebben ontvangen/Astrid Essed

[14]

OMROEP GELDERLANDSOMALISCH GEZIN PANNERDEN OVERWELDIGDDOOR KAARTEN EN BLOEMENZEE NA RACISTISCHEAANSLAG20 DECEMBER 2015

http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2103146/Somalisch-gezin-Pannerden-overweldigd-door-kaarten-en-bloemenzee-na-racistische-aanslag

ADBLOEMENZEE VOOR SOMALISCH GEZIN NA RACISTISCHE AANSLAG21 DECEMBER 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4211859/2015/12/21/Bloemenzee-voor-Somalisch-gezin-na-racistische-aanslag.dhtml

[15]

NOSNA STENEN NU BLOEMENZEE VOOR VLUCHTELING IN VEEN

http://nos.nl/artikel/2082794-na-stenen-nu-bloemenzee-voor-vluchteling-in-veen.html

NOSSTEEN DOOR RUIT BIJ VLUCHTELINGEN, POLITIEAUTO IN BRAND GESTOKEN

http://nos.nl/artikel/2081942-steen-door-ruit-bij-vluchtelingen-politieauto-in-brand-gestoken.html

[16]

”Veen is vaker in het nieuws geweest vanwege autobranden. Het is daar een traditie om auto’s in brand te steken rond Oud en Nieuw.”

NOSSTEEN DOOR RUIT BIJ VLUCHTELINGEN, POLITIEAUTO IN BRAND GESTOKEN

http://nos.nl/artikel/2081942-steen-door-ruit-bij-vluchtelingen-politieauto-in-brand-gestoken.html

”Vaker autobranden in VeenVeen staat al jarenlang bekend om autobranden. Vooral rond oud en nieuw gaat het regelmatig mis. Twee jaar geleden keerde een menigte zich op oudjaarsdag tegen de politie. ”

OMROEP BRABANTPOLITIE AUTO UITGEBRAND IN VEEN NADAT BAKSTEEN DOORRUIT VAN ASIELZOEKERS WAS GEGOOID

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2431891173/Politie-auto+uitgebrand+in+Veen+nadat+baksteen+door+ruit+van+asielzoekers+was+gegooid.aspx

[17]

NOSSTEEN DOOR RUIT BIJ VLUCHTELINGEN, POLITIEAUTO IN BRAND GESTOKEN

http://nos.nl/artikel/2081942-steen-door-ruit-bij-vluchtelingen-politieauto-in-brand-gestoken.html

OMROEP BRABANTPOLITIE AUTO UITGEBRAND IN VEEN NADAT BAKSTEEN DOORRUIT VAN ASIELZOEKERS WAS GEGOOID

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2431891173/Politie-auto+uitgebrand+in+Veen+nadat+baksteen+door+ruit+van+asielzoekers+was+gegooid.aspx

[18]

”Ook deze keer lijkt het dus op brandstichting. “Auto’s vliegen meestal niet uit zichzelf in brand”, zegt de woordvoerder. “En dan is het ook nog in Veen. Dus dat zou wel heel toevallig zijn.”

NOSSTEEN DOOR RUIT BIJ VLUCHTELINGEN, POLITIEAUTO IN BRAND GESTOKEN

http://nos.nl/artikel/2081942-steen-door-ruit-bij-vluchtelingen-politieauto-in-brand-gestoken.html

[19]

BRABANTS DAGBLADSP BERNHEZE WORDT BEDREIGD VANWEGE ASIELZOEKERSKWESTIE22 JANUARI 2016

http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/bernheze/sp-bernheze-wordt-bedreigd-vanwege-asielzoekerskwestie-1.5652807

[20]

”De SP heeft politiebescherming gevraagd, maar niet gekregen. Daarom heeft het dagelijks bestuur besloten dat de gebruikelijke supermarktenquête niet doorgaat. “We willen geen enkele risico lopen. De veiligheid voor de mensen die de enquête afnemen, dient volledig gegarandeerd te zijn”, zegt de partij in een schriftelijke verklaring. ”
BRABANTS DAGBLADSP BERNHEZE WORDT BEDREIGD VANWEGE ASIELZOEKERSKWESTIE22 JANUARI 2016
http://www.bd.nl/regio/oss-uden-veghel-e-o/bernheze/sp-bernheze-wordt-bedreigd-vanwege-asielzoekerskwestie-1.5652807

[21]

WIKIPEDIAPEGIDA

https://en.wikipedia.org/wiki/Pegida

[22]

ANTI ANTI FASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?4 OCTOBER 2015  http://kafka.antenna.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM/HAATZAAIERS/IN VERZET TEGEN NEO NAZI’S!ASTRID ESSED13 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaiersin-verzet-tegen-neo-nazis/

[23]

”Toch is het onverteerbaar, dat die Pegida maar te pas en te onpaskan demonstreren en manifesteren.Tot nu toe gelukkig nog met weinig aanhang, maar het tij kan keren.”
PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM/HAATZAAIERS/IN VERZET TEGEN NEO NAZI’S!ASTRID ESSED13 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaiersin-verzet-tegen-neo-nazis/

[24]

LAAT ZE NIET LOPENAPELDOORN IN ACTIE TEGEN PEGIDA17 JANUARI 2016

http://laatzenietlopen.blogspot.nl/2016/01/apeldoorn-in-actie-tegen-pegida.html

[25]

AT5
PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM
8 JANUARI 2016
http://www.at5.nl/artikelen/151515/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdam

PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM/HAATZAAIERS/IN VERZET TEGEN NEO NAZI’S!ASTRID ESSED13 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaiersin-verzet-tegen-neo-nazis/

HERDENKING FEBRUARISTAKING/HULDE AAN DE MOEDIGESTRIJDERS VAN TOEN/STRIJDBAARHEID NUASTRID ESSED26 FEBRUARI 2015
  http://www.astridessed.nl/herdenking-februaristakingeerbetoon-aan-de-moedige-stakers-van-toenstrijdbaarheid-nu/
   WIKIPEDIAFEBRUARISTAKING
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

[26]

LAAT ZE NIETLOPEN6-2-2016 STOP HET RACISTISCHE PEGIDA IN AMSTERDAM
http://laatzenietlopen.blogspot.nl/2016/01/alink-op-zaterdag-6-februari-wil-het.html

[27]

ANTI VLUCHTELINGEN VANUIT DE HOEK VAN WILDERSEN DE ”REGULIERE” PARLEMENTAIRE PARTIJEN

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’    VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
     http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

VVDGRENZEN AAN DE OPVANG
  http://cdn.vellance.com/usmedia/vvd/uploaded/attachment-files/272.pdf

JOOP.NLTIMMERMANS: ALLEEN OORLOGSVLUCHTELINGENWELKOM25 JANUARI 2016
http://www.joop.nl/nieuws/82113

TROUWTIMMERMANS: 60 PROCENT VLUCHTELINGENHEEFT ECONOMISCH MOTIEF25 JANUARI 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4232000/2016/01/25/Timmermans-60-procent-vluchtelingen-heeft-economisch-motief.dhtml

VERKLARING TIMMERMANS WEERSPROKEN:
TROUWVRAAGTEKENS BIJ SCHATTINGEN TIMMERMANS27 JANUARI 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4233002/2016/01/27/Vraagtekens-bij-schattingen-Timmermans.dhtml

NOSGOOCHELT FRANS TIMMERMANS MET CIJFERS?

http://nos.nl/artikel/2083191-goochelt-frans-timmermans-met-cijfers.html

ANTI VLUCHTELINGEN PLAN RUTTE SAMSOM 

VOLKSKRANTNEDERLAND WIL VLUCHTELINGEN ”PER KERENDE VEERBOOT” TERUGSTUREN NAAR TURKIJE28 JANUARI 2016

http://www.volkskrant.nl/politiek/nederland-wil-vluchtelingen-per-kerende-veerboot-terugsturen-naar-turkije~a4233530/

”Vanaf dit voorjaar moeten alle migranten die via Turkije in Griekenland arriveren, ‘per kerende veerboot’ worden teruggestuurd.”

NU.NLRUTTE EN SAMSOM LANCEREN EUROPEES PLAN VOORVLUCHTELINGENCRISIS28 JANUARI 2016

http://www.nu.nl/politiek/4205091/rutte-en-samsom-lanceren-europees-plan-vluchtelingencrisis.html

[28]

HEESCH EN ELDERS: NIEUWE ”INCIDENTEN” ONDERSTREPENFASCISTISCHE DREIGINGPETER STORM23 JANUARI 2016
http://www.ravotr.nl/2016/01/23/heesch-en-elders-nieuwe-incidenten-onderstrepen-fascistische-dreiging/

PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM/HAATZAAIERS/IN VERZET TEGEN NEO NAZI’S!ASTRID ESSED13 JANUARI 2016

http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaiersin-verzet-tegen-neo-nazis/

RACIST TIDE IN THE NETHERLANDS ENCOUNTERS OPPOSITIONPETER STORM6 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/06/racist-tide-netherlands-encounters-opposition/

EEN GREEP UIT DE VELE BEDREIGINGEN AAN HET ADRESVAN POLITICI IN VERBAND MET MOGELIJKE KOMSTAZC’S

VOLKSRANTRAADSLEDEN RIJSWIJK BEDREIGD VANWEGE KOMSTASIELZOEKERSCENTRUM14 OCTOBER 2015

http://www.volkskrant.nl/binnenland/raadsleden-in-rijswijk-bedreigd-vanwege-komst-asielzoekerscentrum~a4162884/

NU.NLAUTO’S GROEN-LINKS RAADSLID UITGEBRAND27 OCTOBER 2015

http://www.nu.nl/politiek/4152793/autos-groenlinks-gemeenteraadslid-uitgebrand.html

DE GELDERLANDERBURGEMEESTER GELDERMALSEN BEDREIGD OMKOMST AZC16 DECEMBER 2015

http://www.gelderlander.nl/regio/rivierenland/geldermalsen/burgemeester-geldermalsen-bedreigd-om-komst-azc-1.5545993

OMROEP GELDERLANDBURGEMEESTER GELDERMALSEN BEDREIGD WEGENS KOMST AZC

http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2102905/Burgemeester-Geldermalsen-bedreigd-wegens-komst-azc

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!