De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Antwoord van Etienne Vermeersch over al of niet verwijzing naar ‘The Descent of Man’ van Darwin

Antwoord van Etienne Vermeersch over al of niet verwijzing naar ‘The Descent of Man’ van Darwin

woensdag 19 juli 2017 01:12
Spread the love

Etienne heeft me zonet nog geantwoord: “Sorry, het is (in de Engelse versie 2006) op blz 171  en 393 (de verwijzing); het staat onder Chapter 5, paragraaf  ‘group selection’.” Terug nagekeken in de Nederlandse versie p. 188 schrijft Dawkins inderdaad: “Behalve dat ik toegeef dat Darwin zelf, hoewel doorgaans een onwrikbare pleitbezorger van selectie op het niveau van het individuele organisme, nog het dichtste bij de notie groepsselectie kwam in zijn uiteenzetting over menselijke stammen”, gevolgd door een citaat uit ‘The Descent of Man’ en verwijzing naar voetnoot 78. Dat neemt niet de kritiek weg dat het merkwaardig is dat Richard Dawkins in zijn boek van meer dan 400 pagina’s over religie, en ook de Darwinistische evolutionaire achtergronden ervan, het tweede belangrijkste werk van Darwin ‘The Descent of Man’ dat juist handelt over de evolutie van de mens, zijn moraal en zijn religie, amper éénmaal aanhaalt, -tegen zijn zin dan nog ‘behalve dat ik toegeef’-, en in zijn lijst ‘Literatuur.  Geciteerde en aanbevolen boeken’ helemaal niet vermeld.

 

take down
the paywall
steun ons nu!