De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Antwoord op PvdA reactie op rechten Palestijnse kinderen/PvdA, ik hou u verantwoordelijk voor uw beloftes!

Antwoord op PvdA reactie op rechten Palestijnse kinderen/PvdA, ik hou u verantwoordelijk voor uw beloftes!

dinsdag 10 december 2019 07:14
Spread the love

RECHTEN PALESTIJNSE KINDEREN/MIJN ANTWOORD OP REACTIE PvdA/

”PvdA, IK HOU U VERANTWOORDELIJK VOOR UW BELOOFDE INZET!”
ZIE OOK
VOORAF:
Beste lezers,
U hebt kunnen lezen, dat ik recentelijk de leden van de Tweede Kamer [op de twee fascistische partijen PVV en Forum voor Democratie en de fanatiek zionistische Staatkundig Gereformeerde Partij na] heb aangeschreven over de systematische schendingen van de rechten van de Palestijnse kinderen in de bezette Palestijnse gebieden.
Ook heb ik erop aangedrongen, dat de partijen zich inzetten voor de beeindiging van de nu al 52 jaar durende Israelische bezetting
Zie
PvdA
Nu heb ik vrijwel direct een reactie ontvangen van mevrouw L Ploumen, PvdA [sociaal democratische partij] Tweede Kamerlid en woordvoerder  Buitenlandse Zaken, waarin zij aangeeft, dat de PvdA aandacht vraagt en zal  blijven vragen voor de positie van minderjarige Palestijnse gedetineerden en volgens schrijven van mevrouw Ploumen zal minister van Buitenlandse Zaken Blok dit bespreken met de Israelische regering.
Letterlijk schrijft zij
”Helaas is het nodig dat we met enige regelmaat aandacht moeten vragen hiervoor – dat doen we en dat zullen we blijven doen. Minister Blok heeft op aandringen van de PvdA in de Tweede Kamer toegezegd dat hij het lot van individuele gevangen genomen minderjarigen zal bespreken met de Israëlische regering. ”
Allemaal mooi en waar, maar in haar reactie mis ik de inzet, een einde te maken aan die militaire rechtbanken voor Palestijnen in de bezette gebieden, terwijl Israeliers wel voor een gewone rechtbank verschijnen.
Ook mis ik de inzet van de PvdA om te ijveren voor de directe beeindiging van de Israelische bezetting.
Daarover schrijf ik in mijn brief aan de Tweede Kamerleden:
”Maar de belangrijkste eis die ik formuleer ismijn Opdracht aan u, zich KEIhard te maken enmiddels alle politieke middelen die u ter beschikking staan,in te zetten voor de beeindiging van de Israelischebezetting en niet in fases, zoals altijd ontwijkend wordt voorgesteld, maar in een ruk, definitief en onvoorwaardelijk.Dat betekent dan  ook de beeindiging van de meest bittere vrucht van die bezetting, de  in bezet gebied gebouwde illegale nederzettingen [ALLE nederzettingen zijn illegaal volgens het Internationaal Recht, zoals u weet”
ZIE
In mijn antwoord op de reactie van mevrouw Ploumen heb ik haar dan ook onverbloemd duidelijk gemaakt, dat de PvdA zich ook moet inzetten voor de beeindiging van die militaire rechtbanken en vooral ook voor de beeindiging van de Israelische bezetting.
Want zolang die nu al 52 jaar durende bezetting voortduurt, blijven die nederzettingen en al het andere onrecht ook bestaan.
Zie direct hieronder
Mijn  brief aan de PvdA  [A]
[de specifieke brief aan de initiatiefnemers van de motie Karabulut, SP, PvdA, Groen Links, waarin werd gepleit voor de vrijlating van Ahed Tamimi, een door het Israelische leger in 2017 gearresteerd tienermeisje, inmiddels door een militaire rechtbank veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf vanwege ”mishandeling” van een Israelische soldaat]
De mail reactie van mevrouw Ploumen op mijn brief [B]
Mijn mailantwoord aan mevrouw Ploumen [C]
Astrid Essed
A
RECHTEN PALESTIJNSE KINDEREN/BRIEF AAN KAMERLEDEN/AAN VOORSTEMMERS VRIJLATING AHED TAMIMI
ASTRID ESSED
9 DECEMBER 2019
B
REACTIE VAN  MEVROUW L PLOUMEN, TWEEDE KAMERLID PvdA EN WOORDVOERDER BUITENLANDSE ZAKEN, OP MIJN BRIEF:
On Monday, December 9, 2019, 11:21:12 AM GMT+1, Ploumen, L. <l.ploumen@tweedekamer.nl> wrote:
Dank voor uw bericht. Helaas is het nodig dat we met enige regelmaat aandacht moeten vragen hiervoor – dat doen we en dat zullen we blijven doen. Minister Blok heeft op aandringen van de PvdA in de Tweede Kamer toegezegd dat hij het lot van individuele gevangen genomen minderjarigen zal bespreken met de Israëlische regering.

Met vriendelijke groet, 

Lilianne Ploumen

Tweede Kamerlid PvdA
woordvoerder Buitenlandse Zaken, Curatieve Zorg, SheDecides
C
MIJN ANTWOORD OP DE REACTIE VAN MEVROUW L PLOUMEN, TWEEDE KAMERLID PvdA EN WOORDVOERDER BUITENLANDSE ZAKEN, CURATIEVE ZORG, SHE DECIDES
Astrid Essed
To:Ploumen, L.

Dec 10 at 5:13 AM
REACTIE
AAN
MEVROUW L PLOUMEN
Tweede Kamerlid PvdA
woordvoerder Buitenlandse Zaken, Curatieve Zorg, SheDecides
Geachte mevrouw Ploumen,
Vriendelijk bedankt voor uw snelle reactie.
Zeer gewaardeerd.
Het doet mij goed te horen, dat de PvdA zich het lot van minderjarige Palestijnse gevangenen wil aantrekken.
Goed ook, dat minister Blok hierover met Israel in gesprek gaat.
Ik hoop, dat dat tevens inhoudt, dat u, als partij, zich niet alleen wil inzetten voor
deze minderjarige gevangenen, maar er tevens voor gaat ijveren, dat Israel een einde maakt aan het discriminerende rechtssysteem van de ”militaire rechtbanken” voor Palestijnse burgers in de bezette Palestijnse gebieden, terwijl dat niet voor Israeliers [ook niet voor kolonisten] geldt. [1]
EN dat minister Blok dat ook op de agenda bij de besprekingen met Israel zal plaatsen.
En tevens-want dat hoor ik niet in uw antwoord aan mij- wil ik er nogmaals op aandringen, dat u als partij alle u ten dienste staande middelen aanwendt om Israel onder druk te zetten, de nu al 52 jaar durende bezetting van de Palestijnse gebieden te beeindigen, wat uiteraard impliceeert de ontmanteling van ALLE in bezet Palestijns gebied gestichte nederzettingen, die, zoals u uiteraard weet, in strijd zijn met het Internationaal Recht. [2]
52 jaar bezetting is 52 jaar te lang!
Ik reken op uw inzet en zal u verantwoordelijk houden, mocht die inzet ontbreken, of minder worden.
Doe uw best!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN

[1]
“Two residents of the Hebron area have an altercation within the territory of the West Bank and both are arrested. One of them, a Jewish resident of Kiryat Arba, is taken to a nearby police station, is immediately interrogated by a police officer and is brought within 24 hours to a hearing before the Jerusalem Magistrates Court. In this hearing, the judge decides to order his release on condition of bail; this is not a very severe case, and the defendant pleads self- defense.

The second person, a Palestinian resident of Hebron, is arrested for 96 hours before being brought before a military judge. He is de facto interrogated only once during this period of time, under suspicion of committing an assault based on nationalistic motivations, which is deemed as a security offense, and he is tried before a military court, where he faces a penalty of extended incarceration.”

– A passage from within the report.

REPORT

24 OCTOBER 2014

ACRI [ASSOCIATION FOR CIVIL RIGHTS IN ISRAEL]

ONE RULE, TWO LEGAL SYSTEMS: ISRAEL’S REGIME OF LAWSIN THE WEST BANK

https://law.acri.org.il/en/2014/11/24/twosysreport/

 
 
FULL REPORT
 

http://www.acri.org.il/en/wp-c ontent/uploads/2015/02/Two-Sys tems-of-Law-English-FINAL.pdf  

BTSELEM.ORGTHE MILITARY COURTS
11 NOVEMBER 2017
[2]

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN

”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).

The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”

BTSELEM.ORG

SETTLEMENTS

https://www.btselem.org/ settlements

”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”

ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION

https://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0

HET HAAGS VERDRAG VAN 1907

HAGUE CONVENTION 1907

https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000001-0631.pdf

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!