De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Antwerps procureur-generaal – ‘Einde democratie !’

Antwerps procureur-generaal – ‘Einde democratie !’

vrijdag 2 september 2011 00:16
Spread the love

Scheiding der machten is de kern van een democratie. De wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Het schijnt dat België in Libië F-16’s inzet om daar die Trias Politica te vestigen. WOII zou gevoerd zijn om een dictatuur te verdrijven die deze scheiding niet kende. In Antwerpen denkt men er anders over.

Sinksenfoor in Arbeidshof

In de havenstad werd op donderdag 1/9/11 ter gelegenheid van het gerechtelijk jaar in het Arbeidshof het einde van de democratie aangekondigd. Niet op de voorbije Sinksenfoor, maar in het architecturaal monstrueuze Arbeidshof aan de gedempte Zuiderdokken. De heren en enkele dames, rechters van stand poseerden in hun gekende clownspak zelfbewust op de trappen van het gebouw.

De Scheldestad wordt al door mekaar geschud door ‘oorlogen’ op de Turnhoutsebaan en in De Seefoek, nu dit nog. Dit Hof behandelt in beroep arbeidsgeschillen en zaken rond sociale voorzieningen, die uitgesproken werden door de Arbeidsrechtbank. Menig kleine man / vrouw mocht daar sidderend verschijnen. Om bijvoorbeeld onrecht vanwege het OCMW aan te vechten.

Men kon verwachten dat bij zo’n jaarlijkse plechtigheid een woordje zou gezegd worden over de massale belasting ontduiking van de rijksten. Of van de ‘ondernemers’ van UNIZO. Of de niet gerespecteerde rechten van hen die overleven met een inkomen beneden de Europese norm. Of over de toenemende ontslagen van syndicale délégués, tegen alle wetten in.

Van pluralisme naar radicalisme en anarchie

Neen, dit is Antwerpen en Yves Liégeois, procureur-generaal bij het Arbeidshof, lapte de Trias Politica aan zijn laars met een extreem rechtse, populistische aanval op de democratie, de politiek. In de stijl van Dag Allemaal hypocriet verpakt in een bezorgdheid om de samenleving en vooral de eigen arrogantie, eigen aan justitie.

‘ Antwerps procureur-generaal : Einde van de democratie is op komst !’ blokletterden de kranten. En : ‘ Migratiebeleid zet sociale zekerheid onder druk !’. Hij had het over een op drift geslagen democratie : ‘ We stevenen af op een EDE., een nieuwe term die ik vandaag lanceer’, verkondigde hij hoog boven het gepeupel uitstijgend.  EDE.?

Liégois : ‘ Namelijk een End of Democraty Event’.Hij weet zijn waar te verpakken. Straffe praat voor een mijnheer die geacht betaald te worden om binnen zijn vak terrein te blijven, recht, justitie.

Nog één : ‘ Het einde van de democratie is misschien wel nabij. De problemen worden onbeheersbaar. Het totaal falend migratiebeleid is maar één uiting daarvan’ Andere uitingen zijn het ‘verglijden van pluralisme naar radicalisme en zelfs anarchie die door sommigen hier openlijk gepredikt wordt’. Hij heeft zowaar iets opgevangen over de ‘war on terror’.

Het zijn de vreemden

Hij eindigt tenslotte poëtisch. Rechtszekerheid is de assepoetster van deze tijd : ‘… namelijk Dame Justitia op wiens balans het gewicht komt van al hetgeen niet meer naar behoren functioneert in onze maatschappij. En die verkleumd met gescheurde en besmeurde klederen in deze woelige storm evenwicht tracht te houden’.

Men zou de zielepoot zo langdurig ziekteverlof toewensen. Hij is zijn evenwicht kwijt. Hij die teveel op zijn schouders neemt, namelijk politieke thema’s waarvan hij in functie als procureur-generaal zijn poten heeft af te houden.

Was deze opper raadsheer dronken, zit hij aan de cocaïne die in het Antwerpse Zuid in de riolen drijft? Niet uitgesloten, maar eerder laaft hij zich aan de verhaaltjes van het Vlaams Belang, de N-VA en erger. Het onfrisse gedachten goed dat Breivik, de massa moordenaar van Oslo tot de zijne maakte op basis van talloze uitspraken uit de legale ultra rechtse wereld.

Ook Breivik zit in met de democratie, die hij op zijn hoogst originele wijze verdedigt. Ook voor hem zijn ‘de vreemden’ hét gevaar. Meer bepaald moslims aller landen. Liégois verpakt zijn amper verhuld racisme professioneler in. Het woord moslim lees je nergens.

Wel verklaarde zijn compagnon Piet Van den Bon, die als advocaat-generaal na hem sprak ‘… dat er vooral in de grote steden een toename is van sociaal- economische destabiliserende praktijken die het voortbestaan van onze rechtsstaat in gevaar kunnen brengen. (…) Het destabiliseringsscenario ontvouwt zich met een bijna dwingende logica’. De ‘grove borstel’ staat klaar.

Het probleem voor de democratie – de EDE – zijn de vreemdelingen, de ‘gelukzoekers’ die dit ‘land van melk en honing’ als ratten binnendringen. De heer Liégois draagt een Hitler snorretje, zou dat iets betekenen?

Ze zuigen de staat leeg

Alsof hij net zijn inspiratie opgedaan had aan de toog van één van de vele chique cafés in de buurt, deed hij een frontale aanval op het migratie- en asielbeleid en de weerslag op de sociale zekerheid. Kortom ; de ‘makaken’ komen van de hardwerkende Vlaming profiteren. Eigen volk eerst!

Vooraleer Liégeois aan zijn ook al zwaar beproefde collega advocaat-generaal Piet van Den Bon het woord gaf, nog dit : ‘ Duizend – en – één achterpoorten en zwarte gaten in de wetgeving maken het mogelijk de staat leeg te zuigen ten nadele van elke burger’.

Van Den Bon ging op dat élan verder : ‘ Binnen de huidige wettelijke context is het voor een vreemde burger perfect mogelijk om na één dag werken of, erger nog, tegen betaling voor een fictieve inschrijving, aanspraak te maken op arbeid ongeschiktheid uitkeringen of werkloosheid uitkeringen’.

Interessant netwerkje

Dat de ‘witte’ Vlaamse ondernemer schaamteloos misbruik maakt van de zwakke positie van vluchtelingen om hen in het zwart te werk te stellen en niet zelden niet eens te betalen, was niet aan de orde. Dat de ‘witte’ horeca openlijk verklaard dat ze niet kan overleven zonder werknemers in het zwart, onbekend…

Nochtans zitten die arbeidsrechtbanken vol met sociale rechters van UNIZO. Zoals in Antwerpen met UNIZO – ondervoorzitter Nico Volckeryck, als bijzittend sociaal rechter. Hij verkondigt de harde lijn van UNIZO en roept op ‘de grove borstel’ te gebruiken tegen sociaal uitgesloten groepen.

Hij zal zich thuis voelen in dat Arbeidshof met collega’s als Liégeois en van Den Bon. Zoals hij dat ook is bij de politie en burgemeester Janssens. Een interessant netwerkje om volgen…

Justitie verlengstuk van extreem rechts ?

De ‘Mercuriale’ (‘Marktbericht’…) van Liégois en de rede van Van den Bon bewogen zich op de rand van het racisme. Citaat : ‘België is een land van melk en honing. Dat is een gevaarlijke realiteit’, speechte Van den Bon. ‘Er is een groeiend gevoel van straffeloosheid. Dat veel van deze ‘gelukzoekers’ geen enkele bijdrage leveren aan onze economie is meer dan een ‘vervelende bijzaak’ geworden’. Die uitspraak is een grove leugen.

De taal van extreem rechts : ‘Enkele halfvolle vliegtuigen met mensen met Balkanroots kunnen een imposant nieuws beeld opleveren, maar zijn de facto niet meer dan het wat politiek oprollen van spierballen, een druppel op een hete plaat, zeg maar’.

Antwerpen is altijd een stad van tegenstellingen geweest, waar samen met Gent en Waalse steden de sociaal democratie vorm kreeg. Waar voor, in WOII en vandaag extreem rechts aanwezig was en is. En groot deel van het Antwerpse advocaten corps collaboreerde net als de middenstand met de nazi’s. Sloot haar joodse collega’s uit. Nog steeds een pijnlijk en verborgen stukje geschiedenis op het ‘paleis’. Die taal en mentaliteit blijven aanwezig, ook op het gerechtshof.

Slikt ‘het justitie paleis’ deze provocatie ?

Dat bleek op 1 september ’11 in het Arbeidshof overduidelijk. Vraag is of alle rechters en advocaten deze provocatie zullen slikken. Of ze aanvaarden dat de Trias Politica brutaal aan kant gezet wordt en justitie een verlengstuk wordt van extreem rechts. Vraag is tevens of minister van Justitie De Clerck die zonet een gesprekje op het stadhuis had over illegalen en drugs, zwijgt. Nu hij rechts voorbij gestoken wordt en overduidelijk aangevallen van uit justitie.

Lees beide toespraken via Zita + foto’s : www.zita.be/nieuws/binnenland/1478734_procureurgeneraal-einde-van-democratie-op-komst.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!