De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Antwerpen: Waar oplossingen begraven worden.

Antwerpen: Waar oplossingen begraven worden.

dinsdag 28 oktober 2014 14:19
Spread the love
Antwerpen lijkt wel een stad die weigert vooruit te gaan. Bij elke positieve wijziging die mogelijk kan aangebracht worden, springen er duizenden mensen “van hunne stoel” om te protesteren.

Het Probleem

Er zijn wel enkele problemen hier “in’t stad”, deze gaan van verkeersveiligheid tot multiculturaliteit. De problemen oplossen is echter een ander paar mouwen. 
Wij in Antwerpen hebben blijkbaar een fobie voor verandering en al zeker een fobie voor bruggen. Opmerkelijk weliswaar, want met enkele bruggen of tunnels zou het grootste Antwerps probleem, namelijk het verkeersprobleem op de Antwerpse ring al voor een groot stuk opgelost zijn. Helaas slepen de problemen al jaren en jaren aan en komt er nog steeds geen oplossing uit de bus. Er zijn nochtans oplossingen genoeg voor het verkeersprobleem (Ringland, Mecanno Tracé, Bam Tracé,…) Er hebben al vele voorstellen de revue gepasseerd en nog steeds is er geen schop in de grond gestoken.

De Argumenten

De Singel

Het verkeersprobleem is duidelijk, teveel auto’s om te verwerken voor onze Antwerpse Ring, daarbovenop komt nog dat de Singel zijn functie ook foutief uitvoert. De Singel zou het verkeer tussen de districten en de stad moeten behandelen en de ring zou het doorgaand verkeer of het verkeer komend van een andere stad moeten behandelen.
Helaas zijn de verkeerslichten op de singel zo slecht afgesteld dat de singel ook geen pretje is om over te rijden. Daardoor nemen veel inwoners van de districten ook de ring om naar een ander district te rijden.

De Knelpunten

De Antwerpse Ring kent enkele knelpunten, de bekendste daarvan zijn ongetwijfeld:
De Kennedy Tunnel, De Verbinding met de E313, en De Craeybeckxtunnel.

Om te beginnen met de Kennedy Tunnel is het duidelijk dat deze tunnel het maximum van zijn capaciteit bereikt heeft. (5000 Voertuigen/uur oftewel 120.000 voertuigen/dag)
In 2008 zat de tunnel al ruim over zijn capaciteit met 154.000 voertuigen per dag. 
Dit zal nu ongetwijfeld tegen de 200.000 voertuigen per dag aanhangen.
Het minste probleem dat zich voordoet in de tunnel veroorzaakt lange files.

De verbinding van de Ring met de E34 en E313. Het probleem bevindt zich voornamelijk richting Antwerpen. Op de E313 is er een beperkte restcapaciteit. Elk klein incident kan ervoor zorgen dat deze restcapaciteit niet volstaat voor het doorgaande verkeer. Het voornaamste probleem situeert zich in Ranst, waar de E34 samenvloeit met de E313. Hier vloeien vier rijstroken samen tot drie rijstroken van de A13. Dit is al een kleine bottleneck-situatie. Hier overschrijdt men bijna de maximale capaciteit. Deze wordt gemakkelijk overschreden in stroomafwaartse richting, omdat er meer mensen de snelweg oprijden dan afrijden. Dit probleem zal zich verder uitbreiden tot Antwerpen, waar de drie rijstroken dan op korte afstand worden opgesplitst in twee rijstroken richting Deurne (noorden) en twee richting Berchem (zuiden). Het hogere aantal voertuigen op deze wegen zal een hoger aantal voertuigen op de Ring veroorzaken en dus de Ring kwetsbaarder maken voor incidenten. Deze incidenten kunnen dan files veroorzaken die zich in alle richtingen kunnen uitbreiden.

Een ander knooppunt is de E-19 die Antwerpen met Brussel verbind. De grote oorzaak van het probleem in die regio is de Craeybeckxtunnel. Deze tunnel werd gebouwd om zowel de geluidshinder van het verkeer voor het Sint-Augustinusziekenhuis als het Middelheimziekenhuis te beperken. In de tunnel zijn voor elk van de rijrichtingen vier rijbanen beschikbaar. De Craeybeckxtunnel verbindt de Antwerpse Ring met de snelweg E19 Antwerpen- Brussel. Het verkeer dat vanuit Brussel komt, moet in de tunnel voorsorteren voor het knooppunt Antwerpen -Zuid. Dit voorsorteren geeft grote problemen wanneer het druk wordt. 

De Oplossing
Een oplossing die een kleine tien jaar geleden al werd gerealiseerd voor het “Singel probleem” zijn de noodbruggen.Vijf noodbruggen over evenveel kruispunten op de Antwerpse Singel maken verkeerslichten overbodig en moesten de files zo klein mogelijk maken. Dit werkte perfect. Geen files op de singel door de afwezigheid van verkeerslichten op de “brug-route”. Het bouwen van permanente bruggen op de Singel zou de belasting van de Ring verlagen.
Een andere oplossing voor de Antwerpse ring en mijn persoonlijke favoriet is Ringland.
een volledige overkapping van de Antwerpse ring waardoor alle negatieve effecten (Vervuiling, geluidshinder, straatbeeld,…) in één project worden opgelost.
opmerkelijk is dat dit het meest toekomstgerichte project is dat tot hiertoe is voorgesteld en er nog steeds geen werk van gemaakt is op politiek niveau.
Sterker nog de VZW Ringland zoekt donateurs om de studies omtrent Ringland zelf te financieren. Welk argument kan je nu tegen het project ringland hebben ? 
Te duur ? Als één minister durft te zeggen dat ringland te duur is zou deze minister direct van zijn functie ontdaan moeten worden. De regering moet zichzelf eens afvragen of ze niet beter het geld dat ze gebruikt hebben om groenestroomcertificaten uit te delen aan rijke burgers die geld genoeg hadden en eigendom hadden om zonnepanelen op te plaatsen waarvoor nu de middenklasse die nog nooit een zonnepaneel heeft aangeraakt de factuur krijgt toegeschoven, hadden gebruikt om Ringland te realiseren.
Met die 1,8 miljard euro die ze hebben “weggegooid” had een veel duurzamer project gerealiseerd geweest.
Antwerpen: Waar oplossingen begraven worden en problemen niet.

Michael Verbeeck

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!