De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Antwerpen Schaliegasvrij dient nogmaals bezwaarschrift in tegen Project One van INEOS
Opinie - Antwerpen Schaliegasvrij

Antwerpen Schaliegasvrij dient nogmaals bezwaarschrift in tegen Project One van INEOS

maandag 7 september 2020 15:02
Spread the love

 

Help ons door ten laatste maandag 7 september NOGMAALS bezwaar aan te tekenen tegen de ontbossing door INEOS voor hun “Project One” plasticfabriek.

Al meer dan een jaar voeren we actie tegen de plannen van de wereldwijd actieve chemiegigant INEOS om twee nieuwe installaties te bouwen in de haven van Antwerpen voor de productie van ethyleen en propyleen op basis van het intussen algemeen als zeer schadelijk erkend, goedkoop schaliegas uit de VS: INEOS Project One!

Een jaar geleden deed Antwerpen Schaliegasvrij een eerste oproep naar de burger om dit dossier tegen te houden. Samen met jou ondertekenden 6.600(!) burgers in enkele dagen tijd de bezwaren tegen de plannen van INEOS om 55 ha bos te kappen voor een plasticfabriek op basis van het destructieve schaliegas. Daarnaast bezorgden meer dan 420 mensen een individueel bezwaarschrift aan het omgevingsloket en hebben in totaal 31 milieu- en klimaatorganisaties uit binnen- en buitenland een bezwaarschrift ingediend.

Om plaats te maken voor Project One dient 55 ha bos gekapt te worden, waarvoor INEOS een afzonderlijke vergunningsaanvraag indiende. ‘Saucissonering’ van het vergunningstraject is een gewiekste strategie bij dergelijke megaprojecten, omdat men geen klare kijk heeft op de globale impact van het project, en is tevens illegaal onder de Belgische & Europese wetgeving. Ondanks massaal protest en het negatief advies van Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, keurden Stad Antwerpen en de Provinciale Deputatie het dossier goed. Ons administratief beroep werd echter ontvankelijk verklaard door de beroepsinstanties. Om enig verweer te hebben tegen onze argumenten in deze procedure, diende INEOS recent een gewijzigde vergunningsaanvraag in maar heeft duidelijk nog niet veel bijgeleerd op het vlak van milieu en klimaat.

Vlaams Minister van Milieu & Energie, Zuhal Demir, dient nu te beslissen over de recent gewijzigde vergunningsaanvraag voor de ontbossing van de Project One-site van INEOS. Het verlenen van een vergunning aan INEOS voor de bouw van deze plasticfabrieken zal het Vlaams beleid voor de komende decennia vastketenen aan het voortdurend gebruik van fossiele brand- en grondstoffen. Dit kan niet verder worden getolereerd! INEOS heeft te veel invloed op de politieke besluitvorming en heeft zich duidelijk verankerd in het zogenaamd democratisch Vlaams klimaatbeleid.

Mogen we je vragen om ook deze keer je stem te laten gelden en éénieder op te roepen die begaan is met de huidige plasticvervuiling, de klimaatopwarming en met het vrijwaren van een democratische beleidsvoering om zo massaal mogelijk de petitie te ondertekenen of bezwaar in te dienen. Dit kan zeer eenvoudig via de websites schaliegasvrij.be of ineoswillfall.com, waar men ook de link naar de nieuwe petitie kan terugvinden. Wij hebben slechts tot en met 7 september de tijd om onze stem te laten horen. Daarom hebben we iedereen nodig. Vorige keer konden we op vijf dagen 6.600 bezwaarschriften insturen. We mikken nu op het dubbele!

Heel hartelijk dank,
team Antwerpen Schaliegasvrij

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!