De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Antwerpen is ‘t Stad niet

Antwerpen is ‘t Stad niet

maandag 15 oktober 2012 18:03
Spread the love

Er is een opvallend verschil in stemgedrag tussen wat ik de binnen- en de buitendistricten zou willen noemen. In Antwerpen Stad, Berchem en Borgerhout heeft de NVA de verkiezingen niet gewonnen, in alles wat daarbuiten ligt, overduidelijk wel, tot in het merendeel van de randgemeenten toe (vaak nog overtuigender). De Ring rond Antwerpen tekent zich af als een psychologische grens.

Wat moeten we daaruit concluderen? 

Op de eerste plaats denk ik dat Bart De Wever gelijk had wanneer hij zei dat de districten door de huidige ploeg verwaarloosd werden. Zij voelen zich overduidelijk stiefmoederlijk behandeld door ‘t Stad. Ik denk trouwens dat dit een oud zeer is. Ook in de hoogdagen van het Vlaams Blok/Belang tekenden deze verschillen zich al af. Misschien wordt het wel tijd dat iemand luistert naar de verzuchtingen uit de rand.

Van de andere kant mag dat niet betekenen dat ‘t Stad de komende zes jaar moet plooien naar de dictaten van de rand. Tussen het euforiekraaien en het inzetten van de campagne voor 2014 heb ik De Wever ook even horen verklaren dat hij burgemeester wil zijn van alle Antwerpenaren, ik hoop van harte dat hij zich daaraan zal houden. 

Beste meneer De Wever, de kiezer heeft u ontegensprekelijk een mandaat gegeven om het burgemeesterschap van Groot-Antwerpen op te eisen, maar vergeet niet dat uw partij binnen de ring niet zwaarder weegt dan de optelling van pakweg Groen en PVDA+ en zelfs lichter dan de Stadslijst. Durf binnen de ring de ingeslagen weg verder te zetten en die zelfs nog te vergroenen en te verlinksen. Weersta in ‘t Stad aan de roep van “De Grote Verandering”. Om het met de moderne lingua franca te zeggen: “If it ain’t broke, don’t fix it!”

Ten slotte wil ik in ieders belang voorstellen om de bevoegdheden van de districten verder uit te breiden en om ze meer en meer uit te bouwen tot een volwaardig bestuursniveau. Daarbij moet het overkoepelende stadsbestuur dan voornamelijk een coordinerende en bemiddelende rol op zich nemen. De districtsbesturen zullen zich daarbij natuurlijk ook verder moeten bewijzen en professionaliseren. Ondersteun ze daarbij, ook al zal u het persoonlijk waarschijnlijk vaak niet met hen eens zijn.

take down
the paywall
steun ons nu!