De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Antwerpen – “Eventjes oorlog…”

Antwerpen – “Eventjes oorlog…”

vrijdag 4 februari 2011 15:02
Spread the love

Tien januari 2011 mag voor Antwerpen een historische dag heten. In totaal bijna 200 flikken in gevechtskledij, een helikopter, een waterkanon, recherche, overvalwagens,.. werden in het St.Andries kwartier ingezet om… negen krakers, twee katten en één hond te vangen. Ze verbleven als daklozen reeds acht maanden vredig in de Rijkswachtkazerne. (1)

DAK heeft “verborgen doeleinden”…

Freya Piryns, Groen! Senator en gemeenteraadslid en Ilse Van Dienderen, Groen! – districtsraadslid, interpelleerden. Piryns kreeg van burgemeester Janssens (sp.a) een verward verhaal als reactie op haar vragen over deze “eventjes oorlog”, zoals sp.a – gemeenteraadslid De Blust (sp.a) het formuleerde. (2) Piryns kreeg later schriftelijk antwoord van Monica De Coninck (Voorzitter OCMW) op haar vragen aangaande de situatie van de daklozen en de stand van zaken in de hulpverlening. (3)

Alles in orde, klinkt het daar leugenachtig naar gewoonte. In Antwerpen bestaat een enorm tekort aan opvang voor daklozen. Door de onbekwaamheid van het OCMW en de onwil om deze mensen te bereiken. In haar antwoord zegt de OCMW – voorzitster : “Een aantal dak- en thuislozen mijden de hulpverlening. In periodes van extreme koude zoeken zij her en der slaapplaatsen. Hierdoor ontstaan onveilige situaties en overlast. Voor deze mensen werd er door de stad een bijkomende shelter (20 tot 30 bedden) georganiseerd”

De stad Antwerpen en het OCMW stellen enkele tientallen bedden beschikbaar bij zware koude. De stad kent zeker 1.000 daklozen en wellicht 2.000. Brussel het dubbele.

Deze provinciestad aan de Schelde laat de armsten vallen en criminaliseert hen waar het maar kan. Aan de Rijkswachtkazerne, in volle gemeenteraad door P.Janssens zijn reactie op de tussenkomst van Freya Piryns in de gemeenteraad. Daar insinueerde hij dat het Daklozen Aktie Komitee (DAK) “een dubbele agenda” heeft, haar ware aard verbergt. De belangrijkste daklozenorganisatie van de stad heeft“verborgen doeleinden”.

Vuile was

Inderdaad, het DAK stelt het kapitalisme verantwoordelijk voor de armoede. Het politieke systeem – en daar hoort Janssens bij – is verantwoordelijk voor het tekort aan hulp. Het DAK is niet caritatief, deelt niet alleen soep uit, maar tracht de extreem armen te organiseren. Kraakpanden worden in de ogen van de overheid dan snel verdachte broeihaarden van verzet. De militair georganiseerde overval op de Rijkswachtkazerne was een signaal naar de middenklasse dat ze gerust kan slapen. De burgemeester heeft het uitschot onder controle. “No Tolerance”, zoals ook in Antwerpen 2060.

De beschuldiging door P.Janssens als zou het DAK een “verdachte” organisatie zijn, was ook een signaal dat de volgende demonstratieve politie overval – “een beetje oorlog” – het kraakpand ‘t Klooster zou zijn. Achter de Zoo, in de Ploegstraat. (4)

Het DAK runde jarenlang dat onderdak voor daklozen. Het was het zesde in vijftien jaar waarbij de organisaties betrokken is. Waarbij het DAK de rol van de overheden die falen, overneemt. Na al die tijd weigerde het DAK eind 2010 nog de vuile was te doen van het OCMW, P.Janssens en andere instellingen,om dan verdacht gemaakt te worden. Het DAK verliet als vzw het pand, maar bleef solidair met de ongeveer 12 achtergebleven bewoners. Deze bleven rustig samenwerken.

Wie was daar ? Dr.Beaucourt !

Tot 2 februari de bom in ‘t Klooster insloeg. De flikken vielen die woensdag ochtend rond 7.30 uur binnen in ‘t Klooster. Dat om de “brandveiligheid” te controleren. De eigenaar, de provincie, maakte die in orde. Eén ambtenaar had die controle kunnen uitvoeren. Het werden en twintigtal agenten. Het machtsvertoon gebeurde op bevel van de Antwerpse burgemeester. Janssens zette een politie-overmacht in ter intimidatie van de ongeveer tien bewoners. Opnieuw machtsvertoon. Achter de hoek stonden tien overvalwagens klaar, voor het geval dat…

Deze keer geen helikopter, maar… de beroemde Dr.Beaucourt ! Urgentie arts van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Thuis in buitenlandse rampgebieden. Wat kwam hij in de Ploegstraat zoeken ? Vreesde men deze keer een “grote oorlog” met gewonden ? Beaucourt beweerde de hygiëne te onderzoeken en verklaarde alles proper.

Deze overval werd net als die aan de Rijkswachtkazerne door Janssens bevolen. Ze passen in zijn “No Tolerance”-politiek, zijn terreur tegen de armen. Het “opkuisen” van de stad ten voordele van zijn kiezers, de “hogere middenklasse”, de “betere” twee-verdiener. De mensen met een laag inkomen moeten ophoepelen. De zichtbare dreiging met razzia’s tegen de armen en onrechtstreeks tegen de lagere klassen, zijn een signaal. Vandaag “zij”, morgen “jij”.

(1) “Politiebrutaliteit” https://www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/01/10/politiebrutaliteit-tegen-antwerpse-daklozen
(2) “De laarzen dreunen” https://www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/01/27/antwerpse-burgemeester-laat-laarzen-dreunen
(3) “Reactie OCMW” http://www.basta-online.be/node/80
(4) “Straf de armsten” https://www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2010/10/04/straf-de-armsten

take down
the paywall
steun ons nu!