De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Antipsychotica bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking : zinvol of net niet?
Kinderen, Verstandelijke beperking, Psychoses, Antipsychotica, Bijwerkingen, Lange termijnseffecten, Probleemgedrag -

Antipsychotica bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking : zinvol of net niet?

maandag 28 oktober 2013 15:27
Spread the love

Antipsychotica wordt steeds vaker langdurig aan kinderen voorgeschreven. Dit is zorgwekkend aangezien men nog niet weet wat het effect hiervan is op lange termijn. Onderzoekers zoals Dr. Rob Heerdink vermoeden dat het de ontwikkeling van de hersenen negatief beïnvloedt. Men weet wel reeds zeker dat het zwaarlijvigheid veroorzaakt en dat het risico op diabetes en hart-en vaatziekten toeneemt.

Probleemgedrag

Kinderen en volwassenen met een mentale beperking krijgen steeds vaker antipsychotica bij onrust en bij probleemgedrag, dus zeker niet enkel wanneer ze psychoses of wanen zouden ervaren.

Effectief?

Onderzoekster en arts Gerda De Kuijper onderzocht of antipsychotica effectief is. Ze kwam tot de conclusie dat dit helemaal niet het geval is. Wanneer de medicatie afgebouwd werd verbeterde het gedrag net! 

Het Universitair Medisch Centrum Groningen meldt: 

Een derde deel van de bewoners van instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking gebruikt antipsychotica. Vaak zijn deze niet vanwege een psychotische ziekte voorgeschreven, maar om gedragsproblemen te bestrijden. Stoppen of verminderen van het gebruik van antipsychotica leidt juist tot afname van afwijkend gedrag. Ook daalt het gewicht. Bovendien neemt het risico op het Metabool Syndroom af; dit is de combinatie van te veel buikvet, verhoogde bloedsuiker, afwijkende bloedvetten en hoge bloeddruk, waardoor de kans op hart- en vaatziekten toeneemt. Dit blijkt uit onderzoek van AVG’er (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten) en UMCG-onderzoeker Gerda de Kuijper. Zij promoveerde op 4 september op haar proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Scholing en coaching

Gerda De Kuijper is voorstander van meer scholing en coaching van zorgverleners en opvoedend personeel in het omgaan met probleemgedrag. Ze merkte tijdens het onderzoek op dat hulpverleners vaak aangaven dat ze het gedrag van de cliënten niet meer aankonden, waardoor afbouwen van medicatie onmogelijk werd.

Afbouwen

De Kuijper adviseert artsen en psychiaters om niet te snel te kiezen voor een medicamenteuze behandeling bij mensen met een mentale beperking. De bijwerkingen kunnen een rol spelen in probleemgedrag. Uit haar proefschrift blijkt dat volledige afbouw te realiseren is in een periode van drie tot vier maanden.

Lange termijnseffecten onbekend

Ook farmaco-epidemioloog dr. Rob Heerdink van de Universiteit Utrecht uitte zijn zorgen over het groot aantal kinderen die antipsychotica moeten innemen: “Antipsychotica wordt veel te makkelijk voorgeschreven aan kinderen terwijl de lange termijnseffecten nog onbekend zijn.”

Lees er meer over en bekijk de uitzending ‘Gebruik antipsychotica bij kinderen zorgwekkend’  hier

ADHD

Veel kinderen starten met ADHD medicatie wanneer ze onrustig gedrag vertonen of zich niet goed kunnen concentreren, maar moeten na een tijdje overschakelen op antipsychotica. Bijwerkingen als agressie en psychoses zijn mede de oorzaak van deze omschakeling.

Korte termijnseffecten antipsychotica

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • veel speeksel of juist een droge mond
 • droge ogen
 • verminderd reactievermogen
 • concentratieproblemen
 • plotselinge bloeddrukdalingen
 • bewegingsstoornissen
 • maagdarmklachten zoals misselijkheid, diarree en obstipatie
 • slaperigheid
 • duizeligheid
 • slecht dichtbij zien (moeilijk lezen)
 • een onregelmatige menstruatie
 • minder zin in seks
 • gewichtstoename

Maar het kan ook een bestaande depressie of agressief gedrag erger maken en leiden tot suïcidale neigingen.

[1]Anti-psychotica kan het leven met 25 jaar verkorten! De meest verkochte anti-psychotica zijn tevens de meest dodelijke: Zyprexa, Seroquel en Risperdal! 

Meer middelen aub

Het gebrek aan personeel doet het medicatiegebruik aanzienlijk stijgen in voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking! Deze doelgroep heeft dikwijls nood aan één op één begeleiding. Maar vaak zie je het tegenovergestelde, 1 begeleider voor een groep van meer dan tien personen is geen uitzondering. Probleemgedrag ontstaat vaak door een tekort aan goede dagbesteding en individuele aandacht. Meer middelen voor de jeugd- en gehandicaptensector is dus een must!

Dementie

Ook bij dementerende ouderen is het opletten geblazen met deze medicatie. Maar ook hier is een gebrek aan middelen en onderzoek de oorzaak van een aanslepend probleem.

Medicinale cannabis

Medicinale cannabis zou wel eens hét middel kunnen worden waarmee dementerende mensen tot rust kunnen komen en geen pijn meer lijden. De onderzoeksresultaten zijn alvast veelbelovend. In een verzorgingstehuis in Israel kunnen mensen met de ziekte van Parkinson  cannabis inhaleren door middel van een verdamper. Dokters verklaren dat hun patiënten er zichtbaar deugd van hebben en geen pijn meer lijden, waardoor ze ook beter slapen.

Voetnoten

 • [1]Antipsychotica zijn giftige middelen die het leven met gemiddeld 30 jaar verkorten en die mensen chronisch ziek maken zodat ze niet meer kunnen stoppen met het gebruik ervan. In een recent onderzoek dat is gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet bleek dat de top 3 best verkochte antipsychotica (Seroquel, Risperdal en Zyprexa) overeenkomt met de top 3 dodelijkste middelen en dat de modernste antipsychotica dodelijker zijn dan oudere soorten. In deze studie kwam Seroquel naar voren als meest dodelijke antipsychoticum.<br><br>Nu blijkt de Europese Commissie Seroquel XR, een injectie variant van Seroquel-tabletten, te hebben goedgekeurd voor het behandelen van zware depressie.<br>http://www.zielenknijper.nl/seroquel-xr-het-meest-dodelijke-antipsychoticum-goedgekeurd-voor-de-europese-markt.html

take down
the paywall
steun ons nu!