Anti Zwarte Piet protest in Gouda en Amsterdam/Zwarte Piet is racisme/Hypocrisie Rutte en verdraaiingen in de media

Anti Zwarte Piet protest in Gouda en Amsterdam/Zwarte Piet is racisme/Hypocrisie Rutte en verdraaiingen in de media

dinsdag 18 november 2014 19:12

ANTI ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA EN AMSTERDAM/ZWARTE PIET IS RACISME/OVER HYPOCRISIE RUTTE/VERDRAAIINGEN IN MEDIA EN SCHIJNHEILIGHEID VAN DERLAAN
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/anti-zwarte-piet-protest-in-gouda-en-amsterdamzwarte-piet-is-racismeover-hypocrisie-rutteverdraaiingen-in-de-media-en-schijnheiligheid-van-der-laan/

Hoewel het verzet tegen de racistische karikatuur Zwarte Pietal decennialang speelt, is de Nationale Zwarten Pietendiscussiepas goed op gang gekomen na de gewelddadige arrestatie van kunstenaarQuincy Gario en medestanders bij de Intocht van Sint in Dordrecht, 2012. [1]En vanaf 2011 t//m heden [2014] heeft deze ”discussie” steeds surrealistischer vormen aangenomen, waarbij de pro Zwarte Pietactivisten de tegenstanders bestookten met een diarrhee vanracistische reacties, die nog steeds voortduren.[2]Zelfs de exploitanten van pretpark Hellendoorn, die alternatieve”karakterPieten” voorstelden, kregen een stroom van hysterischereacties over zich heen. [3]
De Nationale Zwarte Piet Gekte sloeg toe
Pietietie’s op Facebook [4], de extreem-rechtsePVV kwam met een onzinnige ”Zwarte Piet wet”, een vrouw uit Papoea Nieuw Guinea,die op het Malieveld belaagd werd, omdat pro Zwarte Piet activisten[tijdens een manifestatie] dachten, dat ze tegen Zwarte Piet was,een malle verklaring van premier Rutte over Zwarte Piet,gekker moet het niet worden. [5]Natuurlijk lieten de tegenstanders van Zwarte Piet zich nietonbetuigd met manifestaties, acties, rechtszakenen dergelijke. [6]Daarover zo meer.
WAAR GAAT HET NU OM/ZWARTE PIET IS RACISME
Maar los van alle hysterie van pro Zwarte Piet activisten,dat ”hun” Zwarte Piet gaat verdwijnen,scheldpartijen,reacties, rare bemoeienissen van de [extreem] rechtsepolitiek en bemoeienis van extreem-rechtse clubsmet de pro Zwarte Piet hysterie [7]   waar gaat het nueigenlijk om?Feitelijk is het simpel.
De ”koddige” Zwarte Piet figuur is een racistisch karikatuur.Ontstaan in 1850, een tijd, dat er nog slavernij bestond,werd Zwarte Piet, die voordien niet tot de Nederlandsetraditie behoorde, geintroduceerd als de knecht van Sinterklaas,die niet alleen een ondergeschikte positie had, maar als”dom”, ”onderdanig”, gewild grappig en ”de roe hanterend”werd gepresenteerd. [8]Dat beeld van de domme, onderdanige en gewild grappige”knecht” bleef en is beledigend  voor zwarte mensenen  beantwoordt aan racistischevooroordelen over zwarten. [9]Daar gaat het hier om
We leven tenslotte in 2014, niet in 1850.
Daarbij:Zwarten werden/worden regelmatig uitgescholden, zois ook het protest van Quincy Gario ontstaan. [10]
Het racistische karakter van de Zwarte Piet figuur toontzich nergens duidelijker dan aan de racistische reactiestegen de tegenstanders van Zwarte Piet en de bemoeienissenvan PVV en extreem-rechtse clubs. [11]

RECHTSZAKEN
Natuurlijk lieten de Zwarte Piet activisten [vanaf nu genoemdde tegenstanders van Zwarte Piet] het er niet bij zitten, dat wejaarlijks worden getracteerd op een Intocht van Sinterklaasmet domme, zogenaamd grappige Zwarte Pietenknechtjes meteen raar accent.Er zijn een aantal rechtszaken hierover geweest [ik verwijsnaar Amsterdam].Als ik kijk naar 2014, is er in juli een voor Zwarte Pietactivistengunstige uitspraak geweest, waarbij de burgemeester werdverplicht, de Intocht van Sinterklaas opnieuw te bekijken. [12]Gesteld werd, dat de figuur van Zwarte Piet een ”negatieve stereotyperingvan zwarte mensen”  is en dat artikel 8, EVRM  [recht op eerbiediging gezins en priveleven]  niet getoest was door de burgemeester. [13]
Dus in gewone taalZwarte Piet is racistisch en discriminerend, manifesteert zichin het openbare leven, zwarte mensen worden daarmeedus geconfronteerd en dat is als zodanig een inbreuk ophet priveleven van zwarte mensen. 
Dat je dat als burgemeester moet worden gezegd, is al beschamendgenoeg, maar van der Laan had the guts tegen deze uitspraakin beroep te gaan. [14]
En de uitspraak van de Raad van State was een koude douche,want die stelde de burgemeester/Gemeente Amsterdam inhet gelijk. [15]De burgemeester hoeft niets aan te passen en bij de vergunningverlening alleen maar rekening te houden met de eisenvan openbare orde en verkeersveiligheid. [16]Terecht merkt activist en schrijver Peter Stormop, dat hiermee ”een racistische traditie de hand boven hethoofd wordt gehouden” [17]

ANTI ZWARTE PIET PROTESTGOUDAHET PROTEST, DE MEDIA MISLEIDING, HYPOCRIETEREACTIE VAN RUTTE, EXTREEMRECHTS
Door de actiegroep ”Kick out Zwarte Piet” werd een anti Zwarte Pietdemonstratie in Gouda georganiseerd. [18]Een nadrukkelijk ”stilprotest”, waaraan men zich ook, voor zover mogelijk, aan gehouden heeft.De onzin, die de media gemaakt hebben van het verloop van diedemonstratie is ongelooflijk.Zo zou er een ”grimmige” sfeer ontstaan zijn, die natuurlijkop het conto van de demonstranten kwam te staan, er werd hen verweten, dat zij zich niet aan de demonstratielocatie hielden. [19]En als klap op de vuurpijl noemde premier Rutte de gang van zaken”diep diep triest”. [20]Want het ging om een Kinderfeest. [21]
Wat een hypocriete reactie!Over de ”verstoring” van een feest met een racistische karikatuurmaakt Rutte zich druk, maar als premier is hij wel verantwoordelijkvoor de uitzetting van een Turks gezin, politieke vluchtelingen,naar Turkije, waar ze grote kans lopen op vervolging. [22]Voor die Turkse kinderen helemaal geen ”Kinderfeest”, maardaarover hoor je Rutte niet.
Wat dat ”zich niet houden aan die demonstratielocatiehet volgende:De demonstratieplek, die was aangewezen, was ver buiten hetcentrum en dus onzinnig. [23]Als je immers protesteert tegen bijvoorbeeld de wapenhandel, ga je ook naar een wapenbeurs, zoals schrijver Peter Storm terechtopmerkt  en bij een Zwarte Piet protest dus in de buurtvan de Intocht.[24]
Natuurlijk namen de Zwarte Piet activisten daarmee geen genoegen.Hun protest zou immers op geen enkele manier zijn gehoord.
Wat betreft de ”overtreding van de manifestatiewet’ ‘waarvan dedemonstranten worden beschuldigd. [25]
Ook dat was misleidend.Want voordat er zelfs maar een spandoek werd ontrold,werden er al mensen opgepakt. [26]Dus ook aan hun eigen regels hield de politie zich niet.

EXTREEM-RECHTS
Er waren ook pro Zwarte Piet demonstranten eneen aantal media maakten gewag van botsingentussen voor en tegenstanders van Zwarte Piet. [27]Dat waren dan vaak lieden uit extreem-rechtse hoek,waaronder Paul Peters, voorman van het fascistischeIdentair Verzet, die de Zwarte Piet strijd aangrijptom te provoceren en intimideren.[28]Ook zal het racistische karakter van Zwarte Pietdergelijke lieden aanspreken.

EPILOOG
Zwarte Piet moet verdwijnen.Het is een racistische karikatuur uit 1850 endaarvoor is in 2014 geen plaats.Feitelijk had hij allang knecht af bijSinterklaas moeten zijn.
De al dan niet racistische pro Zwarte Pietactivistenvoeren een achterhoedegevecht, dat zij gedoemd zijn,te verliezen.Daar veranderen lieden als burgemeester van der Laan,premier Rutte, Wilders en co en extreem-rechts niets aan.
Een Feest hoort leuk te zijn voor iedereen en dat kan,wanneer Pieterbaas zijn taken neerlegt, als vrij mangaat leven en Sinterklaas weer alleen laatopereren, zoals het vroeger was.
Dan kan het ook echt een heerlijk avondje zijn, vooriedereen.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIETALS RACISTISCH FENOMEENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-als-racistisch-fenomeen/

DOORBRAAK.EUKEIHARDE POLITIEREPRESSIE NA KRITIEKOP ZWARTE PIET RACISME14 NOVEMBER 2011
http://www.doorbraak.eu/keiharde-politierepressie-na-kritiek-op-zwarte-piet-racisme/

NU.NLPOLITIE PAKT ACTIVISTEN OP BIJ INTOCHT SINT12 NOVEMBER 2011
http://www.nu.nl/binnenland/2666509/politie-pakt-activisten-bij-intocht-sint.html

[2]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/REACTIE OP AT5ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustreactie-op-at5/

JOOP.NLRACISTISCHE REACTIES OP ANTI ZWARTE PIET BETOOG

http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/23221_racistische_reacties_op_anti_zwarte_piet_betoog/

[3]

DOORBRAAK.EUPRETPARK DUINRELL ZWICHT ONDER DRUK VAN HYSTERISCHEPIET FANS23 OCTOBER 2014
http://www.doorbraak.eu/pretpark-duinrell-zwicht-onder-druk-van-hysterische-piet-fans/

[4]

GELDERLANDERPIETITIE VOOR ZWARTE PIET GAAT TWEE MILJOEN LIKESVOORBIJ24 OCTOBER 2013
http://www.gelderlander.nl/algemeen/multimedia/pietitie-voor-zwarte-piet-gaat-2-miljoen-likes-voorbij-1.4066442?ls=pl

[5]

NOSANNE FRANK STICHTING/WILDERS EXTREEM-RECHTS10 DECEMBER 2008
http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html

PVVPVV KOMT VANDAAG MET ZWARTE PIET WET12 NOVEMBER 2014
http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/persberichten/8003-pvv-komt-vandaag-met-zwarte-piet-wet.html

ZWARTE PIETGERRIT DE HEUS26 OCTOBER 2013
http://gerritdeheus.wordpress.com/2013/10/26/zwarte-piet/

NOSRUTTE/PIET IS NOU EENMAAL ZWART18 OCTOBER 2013
http://nos.nl/artikel/564038-rutte-piet-is-nou-eenmaal-zwart.html

(6)

NU.NLHONDERDEN BIJ PROTEST TEGEN ZWARTE PIETIN AMSTERDAM16 NOVEMBER 2013

NRCHOE KON HET ZOVER KOMEN12 NOVEMBER 2014
http://www.nrcreader.nl/artikel/7338/hoe-kon-het-zo-ver-komen

(7)
INDYMEDIA.NLNEO NAZI´S EN RECHTS EXTREMISTEN VERZIEKEN INTOCHTSINTERKLAAS GOUDA
https://www.indymedia.nl/node/25488

(8)

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIETALS RACISTISCH FENOMEENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-als-racistisch-fenomeen/

(9)

HETZELFDE RACISME/ZWARTE PIET MOET BLIJVEN, VLUCHTELINGENMOETEN WEGJOKE KAVIAAR19 OCTOBER 2014
https://jokekaviaar.nl/hetzelfde-racisme.html

(10)

ZWARTE PIET IS RACISME12 NOVEMBER 2012
http://zwartepietisracisme.tumblr.com/

(11)

PVVPVV KOMT VANDAAG MET ZWARTE PIET WET12 NOVEMBER 2014
http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/persberichten/8003-pvv-komt-vandaag-met-zwarte-piet-wet.html

INDYMEDIA.NLNEO NAZI´S EN RECHTS EXTREMISTEN VERZIEKEN INTOCHTSINTERKLAAS GOUDA
https://www.indymedia.nl/node/25488

(12)

NRCAMSTERDAM MOET INTOCHT MET ZWARTE PIETOPNIEUW BEKIJKEN3 JULI 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/03/amsterdam-moet-intocht-met-zwarte-piet-opnieuw-bekijken/

(13)

´´Verweerder heeft niet getoetst aan artikel 8 van het EVRM.´´……´´´´´´´´´´In het kader van de finale geschillenbeslechting beoordeelt de rechtbank of de figuur van Zwarte Piet leidt tot een negatieve stereotypering van zwarte mensen. In de aanvraag en de vergunning is niets opgenomen over de figuur van Zwarte Piet, zodat deze er niet aan in de weg staat dat gebruik wordt gemaakt van het stereotype Zwarte Piet (zwart, dikke rode lippen, dom, knecht). De rechtbank komt tot op grond van e-mails van het College voor de rechten van de mens, een onderzoeksrapport van het bureau statistiek van de gemeente Amsterdam en de verklaringen van eisers tot de conclusie dat deze figuur van Zwarte Piet een negatieve stereotypering is van zwarte mensen. Omdat sprake is van een zekere mate van ernst, leidt dit ook tot een inbreuk op het privéleven.´´

UITSPRAAK RECHTER3 JULI 2014

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:3888

WIKIPEDIAARTIKEL 8 VAN HET EUROPEES VERDRAG VAN DE RECHTEN VANDE MENS
http://nl.wikipedia.org/wiki/Artikel_8_van_het_Europees_Verdrag_voor_de_Rechten_van_de_Mens

(14)

NU.NLHOGER BEROEP ZWARTE PIET ZAAK VANAF 16 OCTOBER20 AUGUSTUS 2014

http://www.nu.nl/binnenland/3856738/hoger-beroep-zwarte-piet-zaak-16-oktober.html

(15)

NU.NLRAAD VAN STATE VERNIETIGT UITSPRAAK RECHTBANKOVER ZWARTE PIET12 NOVEMBER 2014
http://www.nu.nl/binnenland/3926244/raad-van-state-vernietigt-uitspraak-rechtbank-zwarte-piet.html

(16)

RAAD VAN STATE HOUDT RACISTISCHE TRADITIE HAND BOVENHOOFDPETER STORM12 NOVEMBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/11/12/hoge-raad-houdt-racistische-traditie-hand-boven-hoofd/

(17)
RAAD VAN STATE HOUDT RACISTISCHE TRADITIE HAND BOVENHOOFDPETER STORM12 NOVEMBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/11/12/hoge-raad-houdt-racistische-traditie-hand-boven-hoofd/

(18)
DOORBRAAK.EU15 NOVEMBER, GOUDA/ACTIE TEGEN ZWARTE PIET BIJLANDELIJKE SINTERKLAASINTOCHT25 SEPTEMBER 2014
http://www.doorbraak.eu/15-november-gouda-actie-tegen-zwarte-piet-bij-landelijke-sinterklaasintocht/

(19)

ADTELEURGESTELDE BURGEMEESTER/90 AANHOUDINGENVERRICHT15 NOVEMBER 2014
http://www.ad.nl/ad/nl/33220/Sinterklaas/article/detail/3791137/2014/11/15/Teleurgestelde-burgemeester-90-aanhoudingen-verricht.dhtml

VOLKSKRANTZEKER 90 AANHOUDINGEN BIJ INTOCHT/RUTTE NOEMTHET ´´HEEL TRIEST´´15 NOVEMBER 2014
http://www.volkskrant.nl/binnenland/zeker-negentig-aanhoudingen-bij-intocht-rutte-noemt-het-heel-triest~a3791152/

(20)
TELEGRAAFRUTTE/DIT IS DIEP TRIEST15 NOVEMBER 2014
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23334991/__Rutte__dit_is_dieptriest__.html

(21)
TELEGRAAFRUTTE/DIT IS DIEP TRIEST15 NOVEMBER 2014
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23334991/__Rutte__dit_is_dieptriest__.html

(22)

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAMILIE KARABULUTNAAR ONVEILIG TURKIJE/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-uitzetting-familie-karabulut-naar-onveilig-turkijebrief-aan-klm/

DOORBRAAK.EUOVERHEID DREIGT GEVLUCHTE ACTIVISTEN OVER TELEVEREN AAN HUN BEULEN IN TURKIJE12 NOVEMBER 2014
http://www.doorbraak.eu/overheid-dreigt-gevluchte-activisten-te-leveren-aan-hun-beulen-turkije/

(23)
ADTELEURGESTELDE BURGEMEESTER/90 AANHOUDINGENVERRICHT15 NOVEMBER 2014
http://www.ad.nl/ad/nl/33220/Sinterklaas/article/detail/3791137/2014/11/15/Teleurgestelde-burgemeester-90-aanhoudingen-verricht.dhtml

(24)

´´De burgemeester gaf aanvankelijk aan dat hij demonstraties in deze zin niet wenste te verbieden. Maar vrij kort voor de dag zelf bepaalde hij dat demonstreren weliswaar mocht, maar niet langs de route van de intocht en dus niet op de Mart ktt waar de actie was gepland. Die bepaling was al een grove inperking van demonstratie- en actievrijheid. Als je tegen wapenhandel wil protesteren, doe je dat bij een wapenhandelsbeurs, niet vijf kilometer verderop. Als de tegen zwarte Piet wilt demonstreren, doe je dat op een plaats en tijd waar die Zwarte Piet het straatbeeld mede domineert, dus bij uitstek tijdens de intocht.´´
HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDENPETER STORM16 NOVEMBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/11/16/hoongelach-voor-politie-en-burgemeester-gouda-hun-machtsvertoon-gaat-zwarte-piet-niet-redden/

(25)
NOSNEGENTIG ARRESTATIES INTOCHT GOUDA15 NOVEMBER 2014
http://nos.nl/artikel/721821-negentig-arrestaties-intocht-gouda.html

(26)
HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDENPETER STORM16 NOVEMBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/11/16/hoongelach-voor-politie-en-burgemeester-gouda-hun-machtsvertoon-gaat-zwarte-piet-niet-redden/

(27)

NOSNEGENTIG ARRESTATIES BIJ INTOCHT IN GOUDA15 NOVEMBER 2014
http://beta.nos.nl/artikel/2003955-negentig-arrestaties-bij-intocht-in-gouda.html

(28)

HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDENPETER STORM16 NOVEMBER 2014
http://www.ravotr.nl/2014/11/16/hoongelach-voor-politie-en-burgemeester-gouda-hun-machtsvertoon-gaat-zwarte-piet-niet-redden/

INDYMEDIA.NLNEO NAZI´S EN RECHTS EXTREMISTEN VERZIEKEN INTOCHTSINTERKLAAS GOUDA
https://www.indymedia.nl/node/25488

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!