De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Anti-semitische opmerking Mart Smeets in programma ”Sterren op het Doek”/Brief aan Mart Smeets

Anti-semitische opmerking Mart Smeets in programma ”Sterren op het Doek”/Brief aan Mart Smeets

woensdag 18 december 2013 05:39
Spread the love

 ANTI-SEMITISCHE OPMERKING MART SMEETS IN PROGRAMMA ”STERREN OP HETDOEK”/BRIEF AAN MART SMEETS ZIE OOK http://www.astridessed.nl/anti-semitische-opmerking-mart-smeets-in-programma-sterren-op-het-doekbrief-aan-mart-smeets/  AAN DE HEER M SMEETSRadio en Televisiepresentator, Sportjournalist enSportcommentator OnderwerpUw anti-semitische opmerking aan het adres van de schilder/kunstenaar J Rubens.  Geachte heer Smeets, De door u gemaakte smakeloze en anti-semitische opmerking aan het adresvan kunstenaar, de heer Joop Rubens, heeft mij buitengewoon onaangenaam getroffen.Achtergrond:Op 7 december anno Domini 2013 was u de zesde gast in het programma van de omroep Max ”Sterren op het doek”, [1] waarin zogenaamde ”’Bekende Nederlanders” door presentratrice Hanneke groenteman wordengeinterviewd en tot slot drie schilderijen krijgen aangeboden, waarvan zij er een mee naar huis mogen nemen.De kunstenaars, die u hadden geportretteerd waren Jantien de Boer, Marten Huitsing en de door u beledigdeJoop Rubens.[2] Bij uw commentaar op het schilderij van de heer Rubens gaf u de volgende reactie ten besteIk citeer”Ik voel me hier heel onplezierig bij, de confrontatie met mezelf is niet prettig. Een onsjeminder onderkin zou goed zijn. Dit is een bestraffende Amstelveense Joodse manier van kijken” [3] Al snel na de uitzending van het programma lag u onder vuur [4] en liet de heer Rubens, volkomen terecht, via de mediaweten, van uw denigrerende opmerkingen [die trouwens ook beledigendwaren voor Hanneke Groenteman, eveneens Joods], niet gediend te zijn [5] Uw ”verweer” op de terecht verontwaardigde reacties was bijna zielig te noemen, alshet niet zo ernstig was.U zei, zich van geen kwaad bewust te zijn  omdat de kunstenaar zichzelf zouhebben voorgesteld als Amstelveens Joodse kunstenaar [6]De kunstenaar daarentegen ontkende dit [7] Maar voor mij is niet van belang, wie van u beiden het nu bij het rechte eind heeft. Het feit, dat u beledigende, anti-semitische opmerkingen meent te kunnen rechtvaardigen met het argument ”dat hij/zij zichzelf als Joodsvoorstelde” is voor mij de limit. Want anti-semitisch WAS uw opmerking Te uwer informatie: Het zou niet eens gezegd moeten worden, maar voor u is het blijkbaar nodig: Door de eeuwen heen zijn Joden niet alleen opgejaagd en vervolgd, maar bovendienbuitengewoon racistisch [want anti-semitisme is een vorm van racisme] bejegend en beschouwd.Negatieve kwalificaties, die aan Joden werden opgehangen waren, dat zij sluw, gierig, kwaadaardigwaren en erop uit, de medemens op te lichten en te benadelen.Ook zouden zij erop uit zijn ”de wereld te overheersen” en meer van dergelijke onzin. Helaas heeft dit eeuwenlang anti semitisme in met name Europa, met zijn achterstellingen pogroms, geleid tot een van de grootste misdaden in de geschiedenis der Mensheid.De Holocaust. Al is het alleen maar vanuit het oogpunt van die genocide, is het van belang, extra alertte zijn op smakeloze, lompe en zogenaamd ”grappige” opmerkingen over Joden. Uw opmerking ”een bestraffende Amstelveens Joodse manier van kijken” suggereerthet beeld van de ”Jood”, die anderen een hak zet of te slim af is. Smakeloos, weerzinwekkend en anti semitisch. Laf ook, om iemand te ”pakken” tijdens een programma, wanneer hij/zij er nietop bedacht is. TENSLOTTE Uw opmerking staat niet op zich.Het is een teken aan de wand in deze steeds racistischer wordende tijden [8]Dit jaar namelijk regende het nare en racistische grappen, o.a. van GerardJoling, Gordon, Jack Spijkerman en Daphne Bunskoek.U voegt zich in die zeer dubieuze rij. Sommigen heb ik van repliek gediend. [9]Anderen hadden reeds hun excuses aangeboden, voordat ik kon schrijven. Die excuses verwacht ik uiteraard ook van u.Tegenover de door u beledigde kunstenaar, tegenover Hanneke Groenteman, deJoodse gemeenschap en de inwoners in Nederland in het algemeen. Juist als BNer hebt u hierin een grote verantwoordelijkheid, omdat naar u gekekenen geluisterd wordt door een groot publiek.. Als racistische en anti-semitische opmerkingen salonfahig worden, sluipthet Kwaad van racisme, dat ten koste van zoveel offers is bestreden en nog dagelijkswordt bestreden, de maatschappij verder in en vergiftigt het iedereen, die ermee in aanraking komt. Dus mijn oproepBied uw excuses aan en onthoudt u voortaan van iedere racistische en anti-semitische opmerking Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam   [1] OMROEP MAX/STERREN OP HET DOEKMART SMEETS http://www.omroepmax.nl/televisie/alle-programmas/sterrenophetdoek/uitzending/tv/sterren-op-het-doek-zaterdag-7-december-2013/ [2] OMROEP MAX/STERREN OP HET DOEKMART SMEETS http://www.omroepmax.nl/televisie/alle-programmas/sterrenophetdoek/uitzending/tv/sterren-op-het-doek-zaterdag-7-december-2013/ [3] JOOPMART SMEETS ONDER VUUR VANWEGE ANTI JOODSE OPMERKING9 DECEMBER 2013 http://www.joop.nl/media/detail/artikel/24370_mart_smeets_onder_vuur_vanwege_racistische_opmerking/ [4] AT5JOODSE GEMEENSCHAP BOOS OP MART SMEETS9 DECEMBER 2013 http://www.at5.nl/artikelen/117276/joodse-gemeenschap-boos-op-mart-smeets  [5] NU.NLJOODSE KUNSTENAAR VINDT UITSPRAKEN MART SMEETS BENEDEN PEIL9 DECEMBER 2013 http://www.nu.nl/media/3649312/joodse-kunstenaar-vindt-uitspraken-mart-smeets-beneden-peil.html ‘Het feit dat ik Joods ben heeft helemaal niets met het programma te maken. Het kwam zo onverwacht, dat ik perplex stond. Als hij dit eerder in het programma had gezegd, dan was ik weggelopen’ AT5JOODSE GEMEENSCHAP BOOS OP MART SMEETS9 DECEMBER 2013 http://www.at5.nl/artikelen/117276/joodse-gemeenschap-boos-op-mart-smeets  [6] JOOPMART SMEETS ONDER VUUR VANWEGE ANTI JOODSE OPMERKING9 DECEMBER 2013 http://www.joop.nl/media/detail/artikel/24370_mart_smeets_onder_vuur_vanwege_racistische_opmerking/  [7] JOOPMART SMEETS ONDER VUUR VANWEGE ANTI JOODSE OPMERKING9 DECEMBER 2013 http://www.joop.nl/media/detail/artikel/24370_mart_smeets_onder_vuur_vanwege_racistische_opmerking/  [8]  WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR DEN HAAG/WINDEN DES ONHEILS WAAIENOM EUROPESE ROTSEN/BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTEN http://www.astridessed.nl/wilders-haalt-marine-le-pen-naar-tweede-kamerwinden-des-onheils-waaien-om-de-europese-rotsenbondgenootschap-der-duistere-krachten/  http://www.ekudos.nl/artikel/426535/wilders_haalt_marine_le_pen_naar_tweede_kamerduister_bondgenootschap  [9] RACISTISCHE OPMERKING GERARD JOLING/BRIEF AAN SBS PROGRAMMASTERREN OP HET IJS http://www.astridessed.nl/racistische-opmerking-gerard-joling-over-marokkanenbrief-aan-sbs-programma-sterren-dansen-op-het-ijs/ http://www.ekudos.nl/artikel/376055/opmerking_gerard_joling_over_marokkanenbrief__sbs RACISTISCHE OPMERKINGEN GORDON IN HOLLAND’S GOT TALENT/BRIEF AAN GORDON http://www.astridessed.nl/racistische-opmerkingen-gordon-in-hollands-got-talentbrief-aan-gordon/ http://www.ekudos.nl/artikel/428503/racistische_opmerkingen_gordon_in_hollands_got_talentbrief_aan_gordon DAPHNE BUNSKOEK GRAPT OVER SLAVERNIJ EN ZWARTE PIET/RACISME ENVERGOEILIJKING MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID/BRIEF AAN DAPHNE BUNSKOEK/PRESENTRATRICE RTL PROGRAMMA ”VOLGENDE WEEK” http://www.astridessed.nl/daphne-bunskoek-grapt-over-slavernij-en-zwarte-pietracisme-en-vergoeilijking-misdaad-tegen-de-menselijkheidbrief-aan-daphne-bunskoek-presentratrice-rtl-programma-volgende-week/ http://www.ekudos.nl/artikel/430402/daphne_bunskoek_grapt_over_slavernij_en_zwarte_pietracistisch_en_smakeloos

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!