De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Annabel Nanninga/”Dobbernegers”

Annabel Nanninga/”Dobbernegers”

maandag 11 juni 2018 16:32
Spread the love

ANNABEL NANNINGA/”DOBBERNEGERS”

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/annabel-nanninga-dobbernegers/

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/annabel-nanningadobbernegers

Beste lezers,
Annabel Nanninga, huidig fractievoorzitter van het fascistischeen Islamofobe Forum voor Democratie in de AmsterdamseGemeenteraad. heeft in 2014 in een stuk op ”Geen Stijl”waar zij columniste was, niet alleen Afrikaanse vluchtelingen,die de Middellandse Zee trachten over te steken, vergelekenmet een ”diersoort” en ”Dobbernegers” genoemd, maar vond ookEbola wel een goede oplossing van het Afrikaanse vluchtelingenprobleem.Over een fascistische anti Vluchtelingenhetze gesproken!
Ik post deze column van Annabel Nanninga voorafgaande aaneen nieuw artikel over vluchtelingen, dat u binnenkort tegemoet mag zien.Maar hou dit vast!

Astrid Essed

GEEN STIJLHET IS WEER LENTE! DE GROTE OVERSTEEK BEGINTANNABEL NANNINGA9 APRIL 2014
 http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/04/het_is_weer_lente_de_grote_ove.html
  TEKST  HET IS WEER LENTE! DE GROTE OVERSTEEK BEGINT
 Ergens tussen rokjesdag en pasen begint de Grote Trek. [DavidAttenborough stem] Gedreven door instinct verlaten ze hunoverwinter broedplaatsen en maken de onzekere oversteek naarhet Hoge Noorden.De reis is gevaarlijk en kent vele ontberingen, velen zullen de gedroomdebestemming nooit bereiken. Het doel van de Gewone Dobberneger[Nigris flotilas vulgaris] is Fort Europa.Een oceaan verderop is de Amerikaanse varieteit, de Mexicaanse Werkzoeker[Laboris bijnagratis tortillas] aan de ijzingwekkende bestorming van de grenzenbegonnen, naar de paaigronden in Noord Amerika.Ieder jaar weer eist deze migratiestroom vele slachtoffers, maar de soortmoet overleven. [/David Attenborough stem]. Nee,.maar even allegekheid op een vlotje.In twee dagen tijd VIERDUIZEND bootvluchtelingenonderschept door de Italianen. [1]De Amerikaanse Border Patrol dreigt onder de voet getsunamied te wordendoor Latijns Amerikaanse illegalen. [2]Kunnen we wel tof doen over gelukszoekers en grenzen van ondoordringbariummet bisonkit en mitraiileursnesten om de 10 meter. Maar dit gaat dusenorm fout.De helft van de wereld heet niks, de andere helft heeft alles, en ze komen hetgewoon halen, zo onderhand. Kunnen we die paupers ergens ook niet geheelkwalijk nemen en als de mense er zulke risico’s voor over hebben zoudenwe kunnen stellen dat ze wel reuze gemotiveerd zijn. [3]Fort Europa en de Verenigde Burchten van Amerika gaan vroegof laat bezwijken onder de druk, en voordat dat gebeurt betalenheel wat sloebers met hun leven voor een plekkie aan de goede kantvan de grens.Wat gaan we eraan doen, mensen? Rijkdom verdelen, rigoureuzegeboortebeperking, hopen, dat de ebola een beetje doorpakt, zeg het maar.Een bootvluchteling maakt nog geen mondiale crisis, maar vierduizendin twee dagen: het seizoen is begonnen. ANNABEL NANNINGA9 APRIL 2014
  NOTEN, BEHORENDE BIJ HET STUKJE VAN ANNABEL NANNINGA
  [1]
 VOLKSKRANTITALIE REDT 4.000 BOOTVLUCHTELINGEN INTWEE DAGEN9 APRIL 2014
 http://www.volkskrant.nl/buitenland/italie-redt-4000-bootvluchtelingen-in-twee-dagen~a3632070/
   [2]
  BREITBART.COMREPORT: NEW MASSIVE WAVE OF ILLEGAL IMMIGRATIONCOMING8 APRIL 2014
 http://www.breitbart.com/big-government/2014/04/08/report-new-massive-wave-of-illegal-immigration-coming/
   [3]
  GEEN STIJLMIDDELLANDSE ZEE VOL WATERTRAPPENDE GELUKSZOEKERS3 OCTOBER 2013
 http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/10/lampedusa.html 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!